V roce 2015 bude připojeno 7,1 miliardy mobilních zařízení, tedy jedno n..." /> Přenos mobilních dat vzroste v příštích pěti letech 26 krát – Stereo&Video

Bleskovky no image

Publikováno 13. února 2011 | Redakce

0

Přenos mobilních dat vzroste v příštích pěti letech 26 krát

V roce 2015 bude připojeno 7,1 miliardy mobilních zařízení, tedy jedno na osobu

 

Do roku 2015 se celkový objem dat, která přenesou mobilní zařízení, zvýší 26 krát. Mezi lety 2009 a 2010 se celosvětově objem přenesených mobilních dat zvýšil o 159 procent a v mobilních sítích tak bylo měsíčně přeneseno 237 petabytů dat, což odpovídá zhruba 60 milionům DVD. Do roku 2015 by mohlo být k mobilním sítím připojeno více než 7,1 miliardy zařízení, a to především smartphonů a tabletů, u nichž se také očekává nejvyšší nárůst datového provozu. Vyplývá to ze studie společnosti Cisco, která byla zveřejněna v souvislosti s chystanou konferencí Mobile World Congress v Barceloně.

„Spotřebitelé a firemní uživatelé mají stále větší zájem o mobilní datové služby. Sílu mobilního internetu dokládá fakt, že se přenos mobilních dat mezi lety 2009 a 2010 zvýšil 2,6 krát a téměř se ztrojnásobil již třetí rok za sebou. Mezi hlavní hnací síly tohoto růstu patří především stále nová a nová mobilní zařízení, lepší přístup k mobilnímu širokopásmovému internetu a více aplikací a atraktivního obsahu – zejména pak videa," řekl Suraj Shetty, vicepresident divize Worldwide Service Provider Marketing společnosti Cisco.

Podle studie Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast pro roky 2010 až 2015 se přenos mobilních dat zvýší 26 krát a dosáhne tak do roku 2015 měsíčního objemu 6,3 exabytů, tedy 75 exabytů ročně. To odpovídá zhruba 19 miliardám DVD, 536 biliardám  SMS nebo 75 krát vyššímu objemu dat, než který byl přenesen v internetové síti v roce 2000. Každý rok se tak tento objem zvýší v průměru o 92 procent. Na budoucím růstu se bude především mobilní internet a zařízení, které jsou schopna přenášet video spolu s dalšími aplikacemi a službami. Jedná se především o tablety a smartphony.

Objem přenesených mobilních dat se mezi lety 2009 a 2010 celosvětově zvýšil o 159 procent a v mobilních sítích tak bylo měsíčně přeneseno 237 petabytů dat, což představuje zhruba 60 milionů DVD. V současnosti připadá na jedno mobilní připojení průměrně 65 megabytů dat přenesených za měsíc, což odpovídá zhruba 15 hudebním souborům MP3. Do roku 2015 se očekává 17 násobný nárůst na 1118 megabytů měsíčně, což odpovídá asi 260 hudebním souborům MP3.

Studie předpokládá, že do roku 2015 by mohlo být k mobilním sítím připojeno více než 5,6 miliardy osobních zařízení a zároveň 1,5 miliardy vzájemně propojených zařízení (M2M). V součtu tedy vychází téměř jedno zařízení na jednoho obyvatele (podle OSN bude na světě v roce 2015 7,2 miliardy obyvatel). Tento nárůst bude zapříčiněn hlavně snadnou dostupností videa na mobilních zařízeních. Video bude v roce 2015 podle odhadů tvořit 66 procent veškerých datových přenosů přes mobilní sítě a mezi lety 2010 až 2015 se tento přenos zvýší 35 krát.

Ze studie vyplynulo, že smartphony, notebooky a další přenosná zařízení přenesou do roku 2015 přes 87 procent všech mobilních dat. Jen tablety by pak podle odhadů měly v roce 2015 měsíčně přenést 248 petabytů, což znamená, že oproti roku 2010 se objem zvýší 205 krát. V loňském roce byly k mobilní síti připojeny 3 miliony tabletů a každý z nich v průměru přenesl 5 krát více dat než průměrný smartphone.

Největší průměrný roční růst mobilních přenosů, přibližně 129 procent, očekává studie na Středním východě a v Africe. Následovat bude Latinská Amerika s ročním růstem 111 procent. Země s největším meziročním nárůstem mobilních datových přenosů by měla být Indie se 158 procenty. V Jižní Africe lze předpokládat růst 144 procent a v Mexiku 156 procent. Naopak nejmenší nárůst se předpokládá v Japonsku, a to 70 procent, a v USA 83 procent.

 

Další zajímavosti:

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Průměrná rychlost mobilního připojení v kb/s

101

215

359

584

934

1,465

2,220

Průměrná rychlost mobilního připojení Smartphonů (3G a více) v kb/s

613

1 036

1 443

1 953

2 608

3 424

4 404

 

  • Průměrný přenos dat na smartphonech se v roce 2010 meziročně zdvojnásobil. Z 35 megabytů za měsíc v roce 2009 na 79 megabytů vroce 2010.
  • V současné době představují smartphony pouze 13 procent zcelkového počtu mobilních telefonů, ale podílí se 78 procenty na všech mobilních přenosech dat.
  • Android dotahuje spřenosy dat iPhone. Na začátku roku 2010 byl přenos dat přes iPhone nejméně čtyřikrát vyšší než u ostatních platforem. Ke konci roku byl tento přenos pouze 1,75 vyšší než u Androidu.
  • Vroce 2010 bylo do mobilních sítí připojeno 94 milionů notebooků. Každý znich přenesl vprůměru 22 krát více dat než jeden smartphone.
  • 48 milionů lidí, kteří nemají do domácnosti zavedenou elektřinu, vlastní mobilní telefon.
  • Vroce 2015 přenese průměrný smartphone 1,3 gigabytů dat za měsíc.
  • Vroce 2015 bude 788 milionů lidí využívat pouze mobilní internet.

 

Studie je ke stažení zde:

 

http://newsroom.cisco.com/dlls/ekits/Cisco_VNI_Global_Mobile_Data_Traffic_Forecast_2010_2015.pdf

Tags:


O autoroviNapsat komentář

Zpět nahoru ↑