Bleskovky no image

Publikováno 11. září 2011 | Redakce

0

Co s dosloužilou elektronikou?

Je to jednoduché: recyklovat! Nezisková kolektivní organizace Asekol se již šest let zabývá odběrem a recyklací dosloužilé elektroniky. Již vloni (viz S&V 8/10) jsme na základě analýzy Live Cycle Assessment vyčíslili dopad této činnosti na životní prostředí. Asekol prostřednictvím jednotlivých sběren sebral celkem 16 558 starých elektrospotřebičů, což představuje zhruba 64 procent hmotnosti spotřebičů, které uvedli na trh kolektivní členové Asekolu (údaje se vztahují k 31. 3. 2011). Spotřebiče, které si zejména díky jejich dobrému stavu nevyžádaly likvidaci, se staly exponáty putovní výstavy Muzeum spotřebičů, jež zahájila svou pouť letos v lednu na pražském letišti Ruzyně a postupně navštívila šest českých měst, kde ji zhlédlo přes 1,5 milionu zájemců.
Pro ještě efektivnější recyklaci zahájil Asekol za podpory Státního fondu životního prostředí masivní instalaci 1366 stacionárních kontejnerů na sběr drobného elektra, které jsou již rozmístěny v ulicích českých měst. V Evropě jde na tomto poli o průkopnickou aktivitu, která se úspěšně rozšířila i na Slovensko, kde Asekol inicioval vznik obdobně zaměřeného sdružení Asekol SK.
Tuzemský Asekol v současné době sdružuje 528 klientů, kteří dohromady poskytují celkem 11 152 sběrných míst, z toho 4 214 vzniklo ve spolupráci s obcemi. Seznam sběrných míst spolu s dalšími detailními informacemi najdete na www.asekol.cz. Pro názornou představu je zajímavé si vyčíslit, že například recyklace pouhých deseti televizorů znamená již úsporu odpovídající spotřebě šedesátiwattové žárovky za tři roky a dva měsíce, snížení nebezpečných odpadů, jaké ročně vyprodukuje 362 domácností, úsporu surové ropy odpovídající zhruba 220 km cesty automobilem, snížení ekvivalentů kysličníku uhličitého o stejnou hodnotu, jakou vyprodukuje vlak pendlující 211x na cestě Praha–Paříž a zpět a ušetří se sedm kubických metrů pitné vody odpovídající zhruba 99 osprchováním.

Tags:


O autoroviNapsat komentář

Zpět nahoru ↑