Novinky

Publikováno 27. srpna 2012 | Jiří Burdych

0

Reprosoustava ze sudu

Návrh „reprosoudku“ využívá tři patenty uspořádání vnitřku a běžných metod potlačení rezonancí. Vnitřní prostor je rozdělen na dílčí části s „dynamickými průduchy“ s volně zavěšenými záklopkami, které se podle tlaku vzduchu otevírají a uzavírají. Každá z těchto částí je určena jednomu frekvenčnímu pásmu a dokáže samostatně či v souladu s ostatními pohotově reagovat na akustický tlak a vytvářet žádoucí vzduchový polštář odpovídající hudební informaci. Ten musí být rozložen co nejrovnoměrněji, jinými slovy, ideální ozvučnice se tvarově shoduje se zadní stranou membrány, takže nedojde k jejímu pokroucení vibracemi. Když se tento vzduchový polštář vytváří po částech, diferencovaně pro rozličná frekvenční pásma, daří se výsledný zvuk generovat s plnou kapacitou a uspokojit požadavky na kvalitu a důraz při každém druhu hudby a i při různých hladinách hlasitosti: Soudek hraje vyváženě i při tichém poslechu. Uvnitř není žádný akusticky pohltivý materiál, protože klíčem k řešení je soustředění energie vibrací do osy a jejich vyloučení nebo zmírnění mimo ni. 

Dionysus_1.jpgDionysus_2.jpg

Tags:


O autoroviNapsat komentář

Zpět nahoru ↑