Audio

Publikováno 28. února 2017 | Redakce

0

Zlaté desatero servisních úkonů (k článku v tištěném S&V 3/2017)

Předpokládejme, že kýžený magnetofon již máte doma. Velmi pravděpodobně nebude ve 100 % stavu, či bude přímo vykazovat zjevné závady. Shromáždili jsme pro vás desatero vhodných až nezbytných servisních úkonů, z nichž některé může provést zdatný amatér doma, jiné jsou vyloženě určeny pro servis. A tak jsme vám je také označili. Servisní návody jsou ke stažení volně na internetu. Zároveň vás varuji před unáhleným oblíbeným „recapem“, tedy bezhlavou výměnou všech kondenzátorů za nové. Je to oblíbená činnost firem, které se zabývají repasemi pro snob-end uživatele, není nikterak levná, v mnoha případech zbytečná a může vést k zanesení závad, které před „překondenzátorováním“ nebyly. Výměnu si zaslouží pouze kondenzátory uveden u prvního bodu desatera. O revizi  a doplnění těchto rad jsme požádali dlouholetého servisáka značky Revox, pana Daniela Mecu st.                                                              

  1. Výměna kondenzátorů (AMATÉR I SERVIS)

Vyměňte odrušovací kondenzátory (obvykle v hodnotách 100, 220, 330 a 470n) značky RIFA, zvláště, vykazují-li (třeba i jen sotva viditelné) praskliny. Vyměňte filtrační/vyhlazovací kondenzátory na deskách přepínačů u A77 a je-li to nutné (ne nezbytně) i ve zdroji. Prohlédněte keramické kondenzátory v deskách zesilovačů, nejsou-li „mikrofonické“ tedy nezanášejí-li rušení a příjem cizích signálů (nejlépe poklepem tvrdou plastovou tyčinkou a poslouchejte ve sluchátcích při zařazeném záznamu za páskem) a vyměňte je. Můžete využít svitkových/fóliových kondenzátorů, avšak u svitků pozor na případnou parazitní indukčnost. Keramický kondenzátor je i v dnešní době pohodová a kvalitní součástka! U elektrolytických kondenzátorů změřte před nutnou výměnou jejich ESR (sériový odpor) a kapacitu za pomoci specializovaného, leč dostupného měřicího přístroje. Obvykle není na závadu ESR v řádech jednotek ohmů a větší kapacita (starší elektrolytické kondenzátory nemívají přesné hodnoty a konstrukce a návrh obvodů s tím počítá, není to tedy vyloženě na závadu, neboť se jimi nenastavují žádné frekvenční charakteristiky). Nebude na škodu také přidat odrušovací kondenzátory na přepínač velikosti cívek u B77mk1 podle zapojení modelů B77mk2 a PR99, jinak může docházet při přepnutí k  lupancům, případně i k vypnutí funkce.

 

  1. Úprava napájecího zdroje B77mk1 (AMATÉR I SERVIS)

Tato úprava není nezbytná, avšak autor článku měl možnost setkat se s vadnými třísvorkovými stabilizátory LM7820 (navíc při zapnutí mohou propouštět špičky a jsou náchylné ke kmitání). Ty jsou ve zdroji Revox B77mk1 využity tak, že mírně podepřeny stabilizují 21V napájecí větev. Případná výměna za modernější regulovatelný LM317 podle zapojení zdroje B77mk2 je proto na místě. Pozor, vývody nejsou stejné a je třeba mírně bastlit a čarovat a doplnit součástky dle schématu mk2

 

  1. Brzdy (spíše SERVIS)

Brzdy jsou možná největší bolestí modelů A77, B77 a PR99, kupodivu však nikoliv historického G36 (dovoluje si autor článku tvrdit na základě vlastních zkušeností). Troufáme si tvrdit, že ani u zcela nových magnetofonů Revox A77 i B77 nebyla  jejich funkce stroprocentně dokonalá a spolehlivá. Důležité je jak jejich nastavení, tak stav opotřebení či poškození. Brzdové obložení na bubíncích brzd (které jsou namontovány na převíjecích motorech a na nich pak následně unašeče cívek) nesmí být mastné, příliš oleštěné a příliš ztvrdlé. Pokud se již nedá nic dělat, lze zkusit jejich mírné očištění isopropylalkoholem. Rozhodně je nevhodné na ně sahat rukou, i sebemenší kapky potu a lidského sádelka udělají své (v negativním smyslu slova). Na e Bayi lze zakoupit nové brzdové obložení, které se, stejně jako originální materiál Studer, lepí a následně zapéká, k originálu má však vlastnostmi i vzhledem daleko. V současné době se vyvíjí náhradové materiály, počkejme si. Do té doby lze shánět NOS (new-old-stock) bubínky, či kupovat použité bubínky s menším opotřebením (i tak jde díky tomu, že nevíme, jak majitel bubínky skladoval, trochu o sázku do loterie). Brzdy, resp. jejich obložení, nesnášejí velkou vzdušnou vlhkost (samozřejmě i za provozu). Brzdové planžety, které na obložení doléhají, pak nesmějí být pomačkané či popraskané a odřené. Případné pískání a jiné pazvuky při brzdění lze řešit zavléknutím molitanových proužků do pružiny napínající planžetu, či polepení planžety textilní páskou z vrchní strany. Seřízení brzd není náročné, je však nutné mít k dispozici tahoměr, bez něj to jde jen zkusmo a poškození pásku nedostatečným, či naopak příliš silným brzděním je nasnadě. Zhruba odhadnout stav brzd lze už před zapnutím při ručním pootáčení unašečů bez pásku, kdy brzdy nesmí lepit (pozná se nejlépe po několikadenním odpočinku přístroje) a musí klást rozdílný odpor při otáčení v obou směrech (navíjet snáze, odvíjet asi 3x tíž) a to vše nesmí vydávat silnější (kvílivé) zvuky. Varovat, že se s brzdami něco nepříjemného děje či dělo, by nás pak po odkrytování měly nevhodné (či dokonce zdvojené pružiny) a znečištění povrchu brzdového obložení (nejčastěji kalafunovým práškem, který obvykle na nějakou dobu zvýší brzdný účinek, záhy však kalafuna absorbuje vlhkost a může dojít nejen k poškození pásku ale často i vzácných, dnes prakticky nesehnatelných planžet).  Seřídit je nutné také vzdálenost brzdového solenoidu a okamžik záběru obou brzd. Potřebné údaje najdete v servisním manuálu.

 

  1. Čištění desky přepínačů (AMATÉR I SERVIS)

Chrastící, či zcela nefunkční přepínání funkcí a vstupů páčkovými či otočnými přepínači je bolestí většiny Revoxů. Lze je však snadno řešit, tedy za předpokladu, že se před námi na desku přepínačů nepodíval nějaký šikula a nepoužil na kontakní plošky DPS abrazivní materiál, či dokonce smirkový papír (pokud se chytáte za hlavu, ano, opravdu jsme takové desky viděli). Oproti všem předpokladům nepoučených nepomůže zastříknout přepínače kontaktolem či jinou špindírou na bázi petroleje či jiného „zázraku“. K samotným kontaktům se jednak téměř nemá šanci dostat, jednak mají kontakty rády (alespoň v případě Revoxu) naprostou čistotu a sucho, nikoliv bláto, ostatně nejde o běžné stříbřené kontakty, ale o zlacený povrch. Ke slovu by tedy měla přijít tvrdá guma a izopropylalkohol. A pěkně očista dočista. Žádný mazut, petrolej. Jsou-li v DPS viditelně vybroušené cesty, je čas na výměnu. Samotná deska se dá zakoupit z poražených magnetofonů ve velice slušném stavu a nebývá drahá (na rozdíl od kompletu s přepínači, který se může vyšplhat i na několik tisíc Kč). Rozborka a sborka desky přepínačů není náročná na myslivnu a zvládne ji průměrný elektrotechnik. Je však časově náročná a sakrování si jistě užijete, zvláště při následném lícování krytů panelu a subpanelu. Případné ulomené páčky přepínačů lze řešit výměnou za funkční přepínač, nebo jen za náhradové kovové páčky. Nejsou nijak levné, ale jsou věčné. Tedy do té doby, než by přepínač potkal podobný úraz, jako předchozí plastový krček páčky. Pak už vezme za své celé pouzdro přepínače, možná i deska přepínačů. Železo je zkrátka železo.

 

  1. Oprava desky záznamového zesilovače B77 proti nechtěnému poškození pásku a úprava spínání relé a záznamových kontrolek dle PR99 (zdatný AMATER I SERVIS)

I mistr Willi Studer se někdy utne, ale také svou chybu přizná a napraví. V určitých verzích záznamového zesilovače nejsou osazeny rezistory, přes které se po zapnutí přístroje nabíjí výstupní kondenzátory. Při prvním zapnutí záznamu se tedy tyto kondenzátory nabijí přímo přes záznamovou hlavu, čímž jí pochopitelně zmagnetují. Následky mohou být celkem katastrofální, protože takto zmagnetovaná hlava dokáže po jediném průchodu pásku (při pouhém přehrávání!) nenávratně poškodit záznam. V pozdějších verzích již potřebné rezistory osazené jsou. Důrazně doporučujeme se přesvědčit o přítomnosti těchto rezistorů a v případě jejich absence je doplnit!

Další doporučení se týká vyčištění zlepšení funkce záznamových relé v B77 a PR99. Relé mají stříbrné kontakty, jejichž přechodový odpor se časem dokáže zvětšit až na řádově 100 Ohmů (nelžu, naměřeno na více kusech). Má na to velký vliv především síra, která se uvolňuje do vzduchu z různých předmětů (např. gumových řemínků). Tato relé je vyplatí důkladně vyčistit. Zde naopak Kontox, Kontaktol a podobné přípravky prokáží neocenitelné služby, průšvih ovšem je v tom, že je takřka vyloučené je dovnitř dostat, chce to alespoň částečnou demontáž což není úplná legrace. Když už jsme alespoň částečně uvnitř, ustřihneme si proužek drsnějšího papíru, namočíme Kontoxem a intenzivně protahujeme mezi ručně stlačenými kontakty relé. Bez této mechanické očisty nejspíš kýženého výsledku nedocílíme. Kvalitu vyčištění je nutno kontrolovat měřením přechodového odporu. Pokud neklesne spolehlivě někam pod 1 Ohm, je nutno pokračovat v očistě.

Relé jsou spínána přes sériově zapojené indikační LED. Proud je u B77 nastaven jako kompromis mezi životností LED a spolehlivým sepnutím kontaktů. Pro spolehlivé spínání relé by to chtělo spíš víc, ale tou už zas nemají rády ty LEDky (některé skutečně po letech odešly). Proto jsou v PR99 přidány tranzistory, které i při snížení proudu LED zajistí dostatečný proud pro relé. Tuto úpravu se vyplatí udělat i u B77. Vše je zřejmé při porovnání obou servisních manuálů.

 

  1. Nastavení páskové dráhy (SERVIS)

Správné nastavení geometrie páskové dráhy je fundamentálním předpokladem úspěšného záznamu i přehrávky. Nelze ho úspěšně provést bez měřícího pásku, rozhodně pak nelze pro nastavení použít diletantský způsob „kroutím šroubkem, až to má na dobré nahrávce nejvíce výšek“.  Kolmost hlav  je nutno nastavit měřením s pomocí měřicího pásku. To zvládne vybavený servis. Ovšem dalších  nastavení celé páskové dráhy je tolik, že  sám výrobce v servisním manuálu v podstatě nedoporučuje ani servisům s čímkoli hýbat, s výjimkou kolmosti, výšky hlav a azimutu, to vše ovšem jen v krajním případě při výměně hlav. Problém je v tom, že určité věci byly na přípravcích nastaveny při výrobě, dál se s nimi nehýbá a výrobce proto postupy neuvádí. Všechno totiž souvisí se vším, je třeba napřed mít onen pověstný pevný bod a od něj začít. Do seřízení rozvrtané páskové dráhy by se měl pouštět jen zkušený odborník. Chce to krom vybavení také zkušenost, obrovskou trpělivost a vlastně i kousek štěstí.

 

  1. Nastavení záznamového a reprodukčního zesilovače (SERVIS)

Stejně jako pásková dráha, i elektronika magnetofonu vyžaduje seřízení na požadované parametry. Zde je dobré si také uvědomit, že určitá skupina parametrů při záznamu se nastavuje ke konkrétnímu typu záznamového materiálu (pásku), který může být výrazně odlišný od typu jiného. Měli bychom se proto zásobit majoritním množstvím jednoho konkrétního typu a dodat servisu k nastavení třeba i dva vzorky takového materiálu.

K seřízení přehrávací části je nutný opět měřicí pásek. Nastavení platí pro všechny druhy použitých pásků, mírné rozdíly jsou však v normách, podle kterých byl záznam pořízen.

Zásadní je ovšem nastavení záznamové části, kde je pro dobrý výsledek nutno nastavit správný pracovní bod pro konkrétní pásek. K tomu slouží soustava charakteristik, které dával k dispozici výrobce pásku. Pokud tyto charakteristiky nejsou k dispozici, lze docílit slušných výsledků podle zkušenosti pomocí řady měření. Ve správném pracovním bodu dá pásek nejlepší výsledky především z hlediska šumu, vybuditelnosti a zkreslení signálu. Teprve v tomto pracovním bodu se nastavuje správná kmitočtová charakteristika. To právě umožňují magnetofony Revox nastavovat samostatně, na rozdíl od většiny běžných komerčních magnetofonů, kde se kmitočtová charakteristika záznamu většinou dohání změnou předmagnetizace, za cenu zhoršení ostatních parametrů. Revoxy jsou prostě tak dobré především proto, že umožňují takovéto profesionální nastavení bez kompromisu a to na většinu dostupných druhů pásků.

 

  1. Nastavení rychlosti posuvu pásku (SERVIS i zkušený amatér)

Rychlost posuvu pásku se v profesionální praxi nastavuje a pomoci měřícího pásku, na kterém je nahrán přesný kmitočet (obvykle 3150 Hz, což se pak použilo i při měření kolísání spec. přístrojem). Tento kmitočet se měří čítačem a nastavuje v Revoxech trimrem na desce řízení rychlosti. U starších verzí A77 se rychlost nastavovala změnou indukčnosti cvky, ale jinak vše stejné. Myslící amatér si může vypomoci pomocí změření doby průchodu odměřené délky pásku. Stačí vzít jakýkoli pásek, na kterém budou vidět značky fixem, označit např. 190,5 cm a odměřit stopkami za jak dlouho proběhne. Při rychlosti 19,05 cm/s by to mělo být právě 10 sekund. Při větší délce pásku se měření zpřesňuje, ale prodlužuje. Lze to vylepšit třeba nalepením kousku slepky, případně vlepením kousku pásku s pípnutím na začátek a konec úseku. Jistě by byl použitelný i způsob vyznačení začátku a konce příčným přejetím pásku malým magnetem, i to bude slyšet při přehrávání (nevidím ale rád magnet v blízkosti magnetofonu).

 

  1. Výměna přítlačné rolny a ložisek páskové dráhy (AMATÉR I SERVIS)

Ložiska páskové dráhy se nemalou měrou podílejí na hlučnosti celé mechaniky. Mazat se v podstatě nedají a spíše ani nesmějí, aby mastnota neulpěla na pásku. Jejich výměna je poměrně jednoduchá, je však nutné jednak objednat originální ložiska SKF (čínská provenience z eBaye bude daleko horší než stárnoucí ložiska na magnetofonu – vyzkoušeno) a k povolování šroubu mít k dispozici příslušný nástrčný šestihran. Okousaných mosazných šroubů (které zároveň drží kryt hlav) už nám rukama prošel nespočet. A opravdu to nevypadá hezky. Nezapomeňte, že z obou stran ložisek patří podložky, které musejí sednout přesně na šířku pásku. Ložisko má šířku 6mm, pásek (v případě našich Revoxů) šíři 6,3mm, je nejvhodnější jsou tedy kovové podložky 0,15mm (relativně špatně se shánějí). Často nalezneme (u B77mk1) na místě levého ložiska pouze statický váleček. V zásadě to vůbec nevadí, naopak, nikdy se nerozdrnčí. Pro hladký průběh pásku však přeci jen doporučujeme ložisko. Na pravé straně PR99mk2 a mk3 je ložisko nahrazeno otočným snímačem reálného času pásku. Ten kromě čištění žádnou zvláštní péči či výměnu nevyžaduje. Výměna přítlačné rolny je nutná tehdy, je-li rolna měkká nebo naopak zcela tvrdá a hladká, pásek se pak nemusí posunovat kýženou rychlostí. Výměna je velmi jednoduchá, v případě potřeby, dle skutečné šíře rolny, doplňte teflonovými podložkami. Vnitřní třecí ložisko rolny je samomazný bronz, proto není vhodné doplňovat další lubrikant, který by se navíc při nešetrné aplikaci mohl přenášet na pásek.

  1. Repase převíjecích a capstanových motorů (SERVIS)

Pomineme-li brzdy, pak se jedná o největší noční můru servisáka. Výměna ložisek v převíjecích motorech je relativně pohodová, ložiska lze opět pořídit originál SKF. Významně horší situace je u motoru capstanového. Ten je servisovatelný jen v případě prvotních verzí s kuličkovými ložisky (starší verze A77), avšak velké utišení nečekejme. Otáčky jsou samy o sobě relativně vysoké a kuličkové ložisko nedokáže běžet příliš tiše, ani je-li zcela v pořádku. Novější motory pak obsahují ložiska třecí a nejsou určeny k servisu rozebráním. Je-li capstanový motor s třecími ložisky hlučný, či má-li osa vůli, je to asi tak vše, co lze konstatovat a s daným stavem věci se smířit. Snad jeden z mála obhajitelných důvodů pro demontáž capstanového motoru je případná výměna osičky, je-li osa opotřebena, nebo potřebujeme-li dosáhnout větších průměrů. Na tomto místě chci upozornit, že ač jsou převíjecí modely mezi modely A77, B77 a PR99 záměnné, capstanové motory A77 mají jinou délku osy než motory B77 a PR99. S výměnou osy a úpravou na odlišné rychlosti souvisí nicméně i nutnost posunu šasi capstanového motoru. Se změnou průměru osy totiž musí dojít k jeho mírnému posunu (o polovinu rozdílu průměru osy). Originální tovární šasi toto řeší odlišnou excentričností otvoru pro upnutí šasi. Není-li odlišný plát šasi k dispozici, dostávají se ke slovu přesné dílenské nástroje. V amatérských podmínkách takové opravy či úpravy rozhodně nemohu doporučit.

 

Sám sobě servisákem

                 Pokud jste zdatným radioamatérem, bastlířem, servisákem elektroniky apod., lze se s jistou dávkou pokory pustit i do servisu či vylepšení magnetofonu. K tomu je nezbytnou pomůckou servisní manuál. Studer dává návody volně k dipozici na internetu a jeho různé jazykové a variantní mutace naleznete na internetové stránce ftp://ftp.studer.ch/public/products/Revox/

 


O autoroviNapsat komentář

Zpět nahoru ↑