Hifi

Publikováno 20. prosince 2018 | Miroslav Láb

0

Subwooferů není nikdy dost

Docela mě dojalo, když se mezi hifistickými firmami objevilo logo společnosti REL. Stejné logo totiž používala v dobách meziválečného kapitalismu firma mého prastrýce a kmotra v Brně (Radio Electrum). Ale to už je hodně dávno …
Roku 2016 se anglická firma REL Acoustics přidala ke specialistům vyrábějícím aktivní subwoofery (byla založena roku 1990). Nevynikají žádnými vychytralými koncepcemi, pouze se soustředí na samotné řešení kvalitního vyzařování co nejnižších kmitočtů. Pro bezpečí reproduktorů REL důsledně využívá uzavřené ozvučnice. Tak je tomu i u nejlevnější novinky – subwooferu HT/1003.
Bassreflexová soustava je sice zpravidla citlivější a má v aktivní části spektra nižší zkreslení, ale pod kmitočtem naladění bassreflexu jde při reprodukci signálů reproduktoru téměř „o život“. Měnič v uzavřené ozvučnici lze snadněji ukrotit a je možné jej bez nebezpečí i mírně přetížit. A to se vyplatí i za cenu nepatrně vyššího zkreslení, které není u nejnižších frekvencí natolik kritické jako ve vyšších pásmech. Vyzařování nízkých kmitočtů subwooferem je závislé na jeho umístění v poslechovém prostoru. V rohu místnosti má největší účinnost, v hraně pokoje menší a ve volném prostoru pak nejmenší. REL proto doporučuje postavit subwoofer do rohu místnosti, je to nejúčinnější a máte pak nejméně problémů.

300 wattů živé D váhy
Subwoofer HT/1003 je osazený 250mm reproduktorem s ocelovým košem a pevnou membránou z laminovaných uhlíkových vláken CarbonGlas, výrazně pevnější, ale především lehčí než klasický laminát. Magnetický obvod zaručuje extrémní lineární výchylku membrány. Elektronice vévodí 300wattový výkonový zesilovač pracující ve třídě D, dělicí kmitočet lze nastavit od 40 do zhruba 300 Hz, dále můžete přepnout polaritu a nastavit vstupní úroveň – citlivost. HT/1003 má pouze linkové nesymetrické vstupy a od nich odvozené linkové výstupy. Posledním přepínačem lze zvolit automatické zapínání a vypínání subwooferu v závislosti na vstupním signálu. Panel elektroniky je jednoduchý a popisky funkcí jsou prakticky popsány i vzhůru nohama, proto jsou čitelné i shora. Kompaktní skříň ozvučnice je pevný výrobek z MDF, doplněný na horní straně sendvičovým lesklým panelem s logem REL. Má čtyři masivní podstavce, které je možné výškově seřizovat, a membránu reproduktoru lze zakrýt rámečkem upevněným čtyřmi plastovými čepy.
S RELem si vyhrajete

Nastavení subwooferu je docela zábavná, ale ne zrovna krátkodobá záležitost. Na internetových stránkách REL najdete popis jak instalovat jeden nebo dva subwoofery pro stereo systém a jak pro domácí kino. Předpokladem účelného využití subwooferu je dobře nainstalovaný základní stereofonní systém. Subwoofer je vhodné umístit co nejblíže stěny nebo rohu místnosti, pokud ovšem není příliš vzdálený od stereofonní dvojice soustav. Nejsnazší je využít měřicí program, například REW (Room EQ Wizard), měřicí kartu, počítač a měřicí mikrofon. Když to všechno máte k dispozici, nastavíte subwoofer tak, že prodlouží svou přenosovou charakteristiku až ke 20 Hz, jak se to povedlo mně v kombinaci se soustavami KEF R700. Když chcete nebo musíte nastavovat od ucha, odhadněte, od jakého kmitočtu může fungovat vaše reprodukční zařízení, a někam „do těchto míst“ nastavte dělicí kmitočet výhybky subwooferu – čím níž, tím líp. Postupně přidávejte hlasitost, až uslyšíte hrát subwoofer. Zkuste přepnout polaritu a pozorujte, jak se změnily basy v předpokládaném místě dělicího kmitočtu. Když jich přibude moc, snižte dělicí kmitočet, pokud ubudou, vraťte se zpátky. A zkuste nepatrně měnit dělicí kmitočet a hlasitost subwooferu. Je to docela zajímavá hra. Mně se podařilo natáhnout kmitočtovou charakteristiku ke 20 Hz v pásmu 5 dB v celém akustickém pásmu a nastavit tak HT/1003, že samostatně nebyl téměř slyšet, ale tympány, basa a varhany získaly více energie a zmohutněly. Čím nižší je dělicí kmitočet, tím menší šanci má naše ucho subwoofer lokalizovat, což je pro věrný zvuk důležitým předpokladem. Pod 100 Hz je lokalizace nemožná. Problém je především v nahrávkách, u některých je nutné hlasitost subwooferu měnit, zpravidla ubrat, jinak jsou basy předimenzované. Vzhledem k nízké ceně HT/1003 je tedy možné bez velkých ztrát vyzkoušet přínos RELu pro vaše reprodukční zařízení, pokud si s nastavením důkladně pohrajete, máte vyhráno.

REL ACOUSTICS HT/1003: 15 990 Kč


O autoroviNapsat komentář

Zpět nahoru ↑