Slovník pojmů

B.E.S.T

Systém k získání nejvyšší možné kvality obrazu v režimu S-VHS a standardního VHS, který vyhodnocuje stav pásky a hlav videa a automaticky provádí optimalizaci nahrávání a přehrávání obrazu.

B/G a D/K

Západoevropské analogové audio normy.

B/W

Černo/bílý.

Back Light

Zadní světlo, světlo za snímaným objektem, které svítí proti kameře.

Balance

Vyvážení.

Balanced Audio

Viz: "XLR , RCA konektor".

Barevné značení

BK – black - černé provedení.

Bass (hloubky)

Nízká frekvence pod 500 Hz. (nezaměňuj s „Dělící frekvencí - kmitočtem“).

Bass Management obvody

Nastavení wooferu na dolní propust 80Hz s útlumem 24 dB na oktávu a 12 dB na ostatní repro.

Bass Wave

Technologie pro zvýraznění basů v nahrávce.

Bass-reflex (ozvučnice)

Průduch nebo brána v reproskříni pro vyústění zpětných tlakový vln hlubokých kmitů. Jejich výpočet je poměrně složitý a jsou laděny přímo na konkrétní objem skříně a vlastnosti reproduktorů.Tento systém u reproskříní umožňuje zdůraznění hloubek, aniž bychom museli zvětšovat robustnost reproskříně. Je to nejstarší systém ozvučnice (zvukovodů), avšak v kompromisu s cenou, dosud nejpoužívanější. Poznáme jej podle trychtýřovitého otvoru reproskříní. Rozměry bezreflexových nátrubků, které spojují vnitřek skříní s poslechovým prosotrem. Musí být navrženy tak, aby bylo zabráněno t.zv. zpětné vazbě a aby byl efekt podání basů dynamický, ale přitom měkký.

BBE Sound Systém

Nový zvukový systém, který dává zvuku větší hloubku a realismus. Tento systém funguje tak, že nejprve kompenzuje fázové zpoždění a amplitudové zkreslení a potom vrací upravený signál do reproduktoru. Výsledkem je dynamičtější a věrnější reprodukce živých představení a rovněž zřetelnější a jasnější dialogy.

Beep Sound

Zvukový signál (upozorňující např. pípnutím).

BEST (Biconditional Equalized Signal Tracking)

Obvod, který podle kvality nahrávky na pásce videokazety optimalizuje cestu přístrojem pro zpracování signálu. Bere v úvahu též druh pásky a stav hlav. (Obdobně výraz OPC).

Best Effort

Mod pro přizpůsobení rychlosti čtení z diskových nosičů. Uplatnění zejména při poškozených CD.

Best Shot

Fotografický expoziční program firmy Casio. Nabízí různá nastavení pro rozličné snímkové situace, které se volí v menu přístroje.

BGV (Back Ground Video)

Funkce umožňující sledovat obraz z jednoho zdroje a zároveň poslouchat zvuk z jiného.

Bi-amping

Obdobně jako u "bi-wiring", jsou terminály reproduktorů napájeny dvěma páry kabelů. Rozdíl je v tom, že zdrojový signál je odebírán ze dvou výstupů zesilovače (ze dvou terminálů) nebo z výstupů dvou zesilovačů shodných parametrů v paralelním provozu. Výstup každého z nich se připojí samostatně, každý k jednomu vstupu na terminálu reproboxu. Viz též výraz "bi-wiring" a "single-wiring".

Bi-amping; bi-wiring; single-wiring

Způsob propojení reprosoustavy se zesilovačem. Zatímco Singl-wiring je klasické propojení s jedním párem vodičů. Bi-wiring je propojení pomocí dvou párů vodičů nebo speciálního kabelu, který je na konci opatřen dvěma páry koncovek, které se připojí k reprosoustavě. Tato reprosoustava musí však toto propjení umožňovat. Bi-amping je propojení jako bi-wirngové (na straně reprosoustavy), avšak jako zdroj signálu není použit jediný výstup zesilovače, ale použijí se dva shodné zesilovače (shodné proto, aby byl zajištěn stejný fázový posun obou signálů). Při těchto zapojení se na bi-wiringové reprosoustvě musí rozpojit propojky na vstupním terminálu, čímž dostaneme dva páry vstupů.

Bi-wiring ; Single bi-wiring ; Singl wiring

Připojení repro systému k jednomu zesilovači pomocí dvou kabelůne speciálního kabelu, který je na konci rozdělen pro 2x2 svorky. Single bi-wiring je pak forma bi-wiringových kabelů spletených do jednoho kabelu. Důvod = jemné rozdělení zvuku využitím rozdílných vlastností kabelů. Propojení vyžadují reprosoustavy s oddělenými nízko a vysoko-frekvenčními terminály a výhybkovými sekcemi, tj. dva páry svorek terminálu u reprobedny. Při těchto zapojení se na bi-wiringové reprosoustvě musí rozpojit propojky na vstupním terminálu, čímž dostaneme dva páry vstupů. Zesilovače, mající výstupy pro repro A a B je vhodné k tomuto propojení využít a napájet tak jedny svorky na reprobedně z výstupu A a druhé z B. (Single-wiring = klasické propojení jedním dvoupramenným kabelem), viz též výraz "Bi-amping".

Bin

Jedno náhledové okénko v řadě dalších okének (Bin) na časové ose stříhacího programu.

Bit (Binary digit)

Nejmenší jednotka datové informace, kterou je počítač schopen zpracovat - uvádí se ve dvou hodnotách - 0 nebo 1.

Bit Rate

Indikátor toku dat, představující množství informací pro záznam obrazu.

Bitmapa

Viz: BMP.

Bitrate

Datový tok [kb/s] - určuje množství bitů za jednu sec., tedy kvalitu záznamu. Čím vyšší tok, tím kvalitnější.

Bitstream

Viz „DSD“.

Black DIVA

Obrazovka s vysokou kvalitou obrazu využívající technologie Black Matrix.

Black Pearl obrazovka (černá perla)

Sklo obrazovky obzvláště tmavé. Lepší kvalita a geometrie a rozložení obrazu, čistější a jasnější barvy a jejich rozlišení, kontrast, méně odrazů.

Blank Search

Funkce pro vyhledání prázdného místa v záznamu.

BLC (Back Light Compensation)

Kompenzace protisvětla. (Viz též: "Back Light").

Blooming

Nežádoucí efekt některých obrazovek, kdy dochází ke slévání různých polotónů do jediného odstínu, zejména odstínu šedé barvy.

Blue-ray

Digitální technologie, která dovolí zaznamenat na DVD disk až šestinásobný objem dat oproti současným záznamovým formátům. (Psáno rok 2002).

Bluetooth

Čip pro bezdrátové propojení přístrojů radiovou frekvencí v pásmu 2,4GHz až na vzdálenost 10m.

BMC (Blow Motion Concept)

Koncepce pro šíření hlubokých tónů. V určitých frekvencích je signál vysílán směrově na rozdíl od šíření celého pásma kulovitě. V rovině reproduktoru se tak vytvoří pásmo bez hloubek, čímž je zabráněno vzniku stojatých vln, energie vyslaná do prostoru rychle zaniká.

BMC (Bulk Mulding Compound)

Robustní základní deska z vápenaté pryskyřice s vysokou hustotou materiálu vyztužená skelnými vlákny zajišťující bezpečné a kvalitní čtení bez rezonancí a v externích vibrací.

BMP (bitmapa)

Standardní nekomprimovaný grafický obrazový formát. Způsob ukládání informace o umístění každého obrazového bodu. Obrazy v tomto formátu lze přečíst a připravit ve většině aplikací systému Windows včetně textových procesorů. Jsou značeny příponou souboru BMP.

BNC

Druh konektoru pro vstupní i výstupní zařízení, jednopólové spojení s bajonetovým závitem. (Viz: „Konektory“).

Bounce

Odskod – funkce efektu odskoku obrazu používaná u kamer.

BPLM (Bass Peak Level Manager)

Algoritmus pro řízení basových kmitočtů. Dražší Subwoofery. Součást režimu THX.

Bracketing

Schopnost fotoaparátu nasnímat několik snímků v krátkém časovém úseku a to s různou expozicí, popřípadě dalšími efekty. Můžeme si pak vybrat ten nejzdařilejší snímek. (Viz též: Expozure Bracketing, Focus Bracketing).

Break-up

Vypnutí fáze. Jde o efekt, kdy se membrána rozkmitá mimo fázi Break-up. Stává se to u vyšších kmitočtů, kdy pohybymembrány nejsou pístové a tím je odezva nelineární - trhající uši.

Bright

Jas.

BU - blue - modré provedení.

Buffer

Dočasná vyrovnávací paměť - čip, kam se ukládají načtená nebo jiným způsobem získaná data určená k dalšímu zpracování. Často se této paměti využívá tam, kde mohou při načítání dat vznikat chyby, načítání do bufferu se opakuje až jsou data kompletní, teprve pak jsou z paměti uvolněna dále ke zpracování.

Built IN

Vestavěný.

Burning

"Vypalování" - proces umožňující vytvořit datové záznamy na nosičích CD nebo DVD, ať již na zapisovatelné "R" nebo přepisovatelné "RW" typy.

Buzení do zátěže s nízkou impedancí

Zesilovače, které jsou toho schopny můžeme bez obav zkreslení připojit k jakýmkoliv měničům (reprosoustavám).

Bypass

Přemostění obvodů (pro jejich další úpravu).

Byte

Bajt se skládá z osmi bitů, (256 písmen, číslic nebo barevných proměnných).


Není možné vkládat příspěvky.

Zpět nahoru ↑