Slovník pojmů

D-ILA (Direct Drive Image Light Amplifier)

Reflexní zobrazovač LCD s přímo buzeným světelným zesilovačem obrazu.

D-SM (Dual-Shooting Mode)

Dokáže uložit statický snímek i během nepřerušeného natáčení digitální kamerou ne fotoaparátem nebo při nahrávání na video.

D-VHS (Digital Video Home Systém)

Digitálně zpracovaný formát VHS.

D.I.S.T. (Digital Image Scaling Technology)

Technologie fy JVC pro odstranění blikání obrazu TV a zlepšení detailů. Využívá principu interpolace – prokládání snímků a současně též technologii snímání s vyšší frekvencí. 1250 snímacích řádků s vertikální snímací frekvencí 75Hz.

D/A převodník

Integrovaný obvod převádějící audiosignály z digitální podoby na slyšitelný zvuk. Kvalita zvuku se zvyšuje s rostoucím stupněm rozlišení počtu bitů. Opak A/D převodníku.

D/A převodník 24 bit/96 kHz audio

Převodník převádí signály všech typů DVD Video a CD (lineární PCM, kvantizace 16 bitů, 20 bitů nebo 24 bitů, vzorkovací frekvence 48 kHz nebo 96 kHz). V případě softwaru 24 bitů/96 kHz výsledné dynamické napětí a kvalita zvuku přesahují kvalitu standardního CD a blíží se kvalitě originální nahrávky.

D/K a B/G

Západoevropské analogové audio normy.

D3S (Dolby 3 Stereo)

Varianta reprodukce systému "Dolby Suround Pro-Logic", kde jsou v činnosti pouze tři přední reprosoustavy. Prostorový efekt tedy nevzniká.

DAB (Digital Audio Broadcasting)

Systém pozemního digitálního (rozhlasového) vysílání.

Dabing

Dodatečné ozvučení.

DAC (Digital / Analog Convertion)

Typ digitálně/analogového převodníku. Digitální zvuk reproduktory nepřehrají do srozumitelné poslechové úrovně, proto musí být digitální zvuková data převedena na analogová. Je to proud, který v závislosti na své intenzitě rozechvívá více nebo méně membránu reproduktoru (měniče zvuku). (Opak DAC je ADC).

Dálkový ovladač - Multi

Umožní ovládat vícepřístrojů.

DAP (Digital Acoustic Processor)

Digitální akustický procesor pro simulaci různého zvukového prostředí.

DAVE (Digital Audio Video Entertainment)

Modul upravující integrovaný zesilovač na AV systém.

dB (decibel)

Logaritmická jednotka akustického tlaku (hlasitosti) SPL, nebo relativní intenzity zvuku. Poměr jednoho tlaku vůči jinému. V této souvislosti odpovídá 6 dB dvojnásobku SPL. Viz „SPL“.

DBE (Dynamic Bass Equalization)

Systém (známý též DBB = Dinamic Bass Boost) zesilující basy. Kompenzje tak "tenkost" zvuku při nízkých hlasitostech.

DBFB (Dynamic Bass Feedback)

Tato funkce umožňuje ovládat intenzitu basů.

DBS (Dielectricum Bias System)

1/ DBS technologie výroby kabelů. Je známo, že provozem se stabilizuje dielektrikum kabelu a jelikož po vypnutí přístroje je kabel bez napětí, tak se hodnoty dielektrika stále mění. DBS technologie spočívá v tom, že se do povrchu kabelu přidá drátek, který se pak elektrizuje ze zvláštního zdroje (baterie). Drátek netvoří smyčku, takže žádný proud neprotéká a baterie stárne jen samovybitím. 2/ DBS též digitální satelitní vysílání.

DC OUT, DC IN

DC OUT - Výstuní napětí. DC IN - vstup pro napájení. (Stejnosměrné).

DCC (Digital Crystal Clear)

Jeden z řady firemních obvodů Philipsu pro zušlechtění obrazu.

DCD (Directional Correlational De-interlacing)

Technologie HDTV firmy Faroudja.

DCDi (Directional Correlational Deinterlacing)

Algoritmus speciálních integrovaných obvodů pro videotechniku, zajišťující správné složení celého snímku a odstranění artefaktů na hranách pohybujících se objektů.

DCF (Digital Comb Filter)

Obvod pro lepší oddělení (rozčesání) jasového a barevného signálu a tím zvyšuje čistotu obrazu, odstranění moaré z pravidelně strukturovaných ploch a zlepší prokreslení detailů. Další výraz viz: DCF, DPOF.

DCF, DPOF

Další digitální formáty pro ukládání dat statických snímků. Jiný výraz DCF, viz: DCF (Digital Comb Filter)

DCMD (Digital Cinema Matrix Decoder)

Dekodér pro rozdělení digitálního datového toku na 6.1 kanálů.

DCS (Digital Cinema Sound)

Digitální kinozvuk - unikátní funkce umožňující doma vychutnat digitální prostorový vjem. DCS přearanžuje prostorový zvuk pomocí svých režimů "kinosál" nebo "virtuální trojrozměrný zvuk" k vytvoření vysoce kvalitního prostorového vjemu předpokládaného při projekci filmů. Procesor vytvářející další virtuální zadní repro se širokým a přirozeným zvukovým vjemem.

DCT (Discrete Cosine Transform)

Kompresní algoritmus digitálního videa.

DD (Dolby Digital)

Název digitálního kódování zvukové informace (též "AC-3"). K ozvučení může používat jeden (1.0) až šest (5.1) kanálů. Schválený závazný formát pro DVD. Viz dále všechny výrazy obsahující slovo „Dolby“.

DD EX (Dolby Digital-EX)

Oproti DD přidává jeden středový surround (zadní) kanál a tvoří tak 6.1 kanálové prostorový zvuk.

DD mechanika

Diskový pohon (přímý náhon bez řemenu) zaručuje u Walkmanu rovnoměrný a přesný posuv pásky.

DD THX Surround EX

Viz: „THX“.

DDE (Dynamic Detail Enhancer)

Obrazová funkce, která v režimu Progressive skládá z prokládaných půlsnímky celé snímky a v režimu Film je navíc zpětně přepočítává na 24 celých obrázků.

DDM (Dynamic Digital Motion)

Pohybová kompenzace, která eliminuje problém 100Hz obrazovek tím, že předem vypočítá možné polohy pohybu obrazu mezi jednotlivými snímky, které pak vloží mezi tyto snímky, čímž zamezí vzniku čmouhy, který za sebou zanechává objekt na obrazovce při rychlém pohybu. Zvyšuje ostrost obrazu rychle se pohybujících objektů. (Obdobně též např.: DNM, DMI).

DDP (Direct Digital Path)

Přímý vstup (cesta) signálu digitálního toku spec. stíněmým kabelem namísto vodivého plošného spoje.

DDPEC

Obvod pro zlepšení digit. Obrazu. Viz IQ zobrazení.

DDS (Dolby Digital Suround)

3 přední repro,, nízkofrekvenční, dva zadní, navíc zadní střední reprodukovaný jednou nebo více soustavami.

DDS (Dual Disc System)

Systém se šachtou pro dva výměnné disky.

DDSC-Digital

(Dynamic Discrete Surround Circuit) Speciální obvod umožňující optimalizaci reprodukce zvukových efektů. Viz též: „TFC DSP“.

DEC

Systém pro řízení digitálních efektů při snímání fotografie. Umí vytvářet studenější či teplejší podání scény nebo tónovat černobíle.

Decoder DD/DTS (Dolby Digital / Digital Theater Systems)

Převádí signál z DD do DTS.

Decodér Dolby Pro Logic

Umožňuje kódovat/dekódovat stereo signály k vytvoření analogového zvuku pomocí čtyř kanálů.

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication)

Jeden z mnoha systému bezdrátové telekomunikační technologie.

Definition

Rozlišovací schopnost.

Degauss

Funkce, která vyčistí obrazovku od skvrn vzniklých cizím magnetickým polem.

Deinterlace Filter

Filtr odstraňující blikající nebo cukající obrázek filmu, nejčastěji s vyskytuje v počítačové střižně nesprávným časovým proložením půlsnímků při zpomalení nebo zastavení obrazu.

Dekodér

Rozkódování zvukového signálu do prostorové podoby, může mít podobu samostatného komponentu v sestavě domácího kina nebo integrovaného čipu.

Dekodér Dolby(r) Digital/DTS

Umožňuje dekódovat digitální audiosignál ve formátech Dolby(r) Digital nebo DTS například z DVD přehrávače do multikanálových (5,1) signálů pro digitální prostorový zvuk.

Dekodér Dolby(r) Pro Logic

Umožňuje kódovat/dekódovat stereofonní signály k vytvoření analogového prostorového zvuku pomocí čtyř kanálů.

Delay

Obecně: zpoždění. 1) – lze jím virtuálně upravit vzdálenost jednotlivých reprosoustav od posluchače (1ms = 33cm). 2) - zpoždění barevné složky obrazu za jasovou.

Delete

Vymazání, vyřazení.

Delete Bank

Část paměti, kam se ukládají skladby naprogramované funkcemi Delete Shuffle Play nebo Delete Play pro budoucí využití.

Delete Play

Programovací funkce vylučující určité skladby během přehrávání.

Delete Shuffle Play

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí s možností vyloučit některé skladby.

Dělící kmitočet

Subwoofer má t zv. dolní a horní dělící kmitočet, na který je laděn. (Např. horní dělící kmitočet leží mezi 100 – 200 Hz).

Dětský zámek

Funkce, díky které lze zablokovat ovládání televizoru a tím je zamezeno nežádoucímu ovládání televizoru dětmi.

Dial-up

Komutativní připojení - připojení k internetu prostřednictvím analogové tel. linky a modemu.

Digest

Funkce, která zobrazí nabídku formou miniatur obrázků ze všech vyznačených titulů či kapitol na nosiči disku. Stačí pak vybrat obrázek a přístroj titul otevře.

Digi Pure

JVC také zvýšila výkon S-VHS a VHS pomocí systému Digi Pure, exkluzivnímu souboru technologií zlepšujícím obraz, které společně zajišťují výrazné grafické ztvárnění obrysů obrazu pomocí reprodukce svěžích barev. Technologi Digi Pure zahrnuje: digitální TBC - korektor časové základny, který odstraňuje časovou nestabilitu z kolísajících signálů, aby zajistil stabilní obraz i u starých pásek a kazet z půjčovny, třírozměrný digitální obvod s pamětí obrazu 2 MB zajišťující zřetelné oddělení barev a ostřejší hranu obrazu, třírozměrný digitální systém obrazu, který používá korekci hran pro jasový signál, aby zvýraznil detail.

Digi Pure Technology

Technologie pro potlačení šumu videonahrávky.

DigiMaster

Patentovaný filtrační program zaručuje 24bitové zpracování vstupního signáluvčetně jeho 16násobného převzorkování.

Digital Bass Management

Funkce pro konfiguraci a zpoždění reprosoustav při přehrávání vícekanálových formátů.

Digital CNR

Chroma Noise Reduction - slouží k odstraňování barevného šumu a zaostření rozmazaného obrazu. Výsledkem je jasný a ostrý obraz. Viz též výrazy: NR, DNR, VNR

Digital Colour NightScope

Režim pro barevný noční záznam. Slabé světlo můžete změnit na téměř virtuální sluneční den. Na rozdíl od některých jiných funkcí s nočním viděním O-Lux a nulové barvy, které mění obraz na černobílý, nabízí funkce Digital Colour NightScope plné barvy. Proto je snímaný objekt zobrazen ve skutečných barvách - funkce kombinuje digitální pomalou závěrku a technologii na zpracování obrazu. (Při natáčení rychle se pohybujících objektů se mohou objevit stopy pohybu.) Digital Colour NightScope nemá také žádná omezení v souvislosti se vzdáleností jako systém založený na infračerveném záření, můžete počítat s jasným, plnobarevným obrazem i při natáčení vzdálených objektů.

Digital Eye

Čidlo kontrolující okolní světlo a předávající informace k přizpůsobení parametru obrazu v závislosti na intenzitě tohoto okolního osvětlení.

Digital TBC

Viz též: "TBC (Time Base Corrector) - omezovač chvění obrazu během reprodukce. Korektor časové základny zaručuje optimální kvalitu reprodukovaného obrazu i při stojícím obrazu a při zpomaleném přehrávání.

Digitalizace obrazu

Postup nahrazující plynule proměnné veličiny fotografického obrazu za jejich diskrétní hodnoty, vyjádřené dvojkovými čísly. Prostorové dělení rozloží obraz na jednotlivé plošky (Pixel - Picture Element), jejich počet určuje rozlišení v obraze. Čím větší počet těchto plošek, tím vyšší rozlišení.

Digitální

Nespojitý signál zpracovaný číslicově v binárním kódu 1,0.

Digitální Auto VNR (Auto Digital Video Noise Reduction)

Digitální omezovač obrazového šumu dokáže díky novému videochromatickému (V/C) čipu automaticky snižovat obrazový šum podle rozdílné síly signálu každého kanálu. Tím se dosahuje čistšího obrazu s optimální kompenzací (viz též NR, DNR, VNR).

Digitální efekty

"Zdokonalené efekty pro zkvalitnění videozáznamů, jako jsou vložení stojícího obrazu, přidání stroboskopických efektů působících dojmem „starých filmů"" a řada dalších."

Digitální filtr

DF s proměnným koeficienty umožní nastavit křivky poslechu dle svých představ.

Digitální filtr s proměnnými koeficienty

Tento typ digitálního filtru, který je také zabudován v prestižní řadě CD přehrávačů ES, umožňuje volbu mezi dvěma průběhy křivky filtru, a přizpůsobit tak reprodukci určitému druhu hudby nebo požadavkům posluchače.

Digitální hřebenový filtr

Odděluje sloučenou barevnou a černobílou obrazovou informaci. Tím jsou zajištěny ostré detaily obrazu bez vibrací obvyklých u jemných detailů.

Digitální konstantní obraz

Na LCD projektorech tato funkce přepíná obrazové body pouze v místech, kde dochází k pohybu. Výsledkem je čistý obraz bez blikání.

Digitální obrazové efekty

Zdokonalené efekty pro zkvalitnění videozáznamů. Možnost vložení efektů jako stojící obraz, stroboskopické efekty působících dojmem starých filmů apod.

Digitální opona

Pomalé odclonění obrazovky TV při jejím zapnutí a naopak pomalé zaclonění při vypnutí. Účelem je šetrnost ke zraku a životnost obrazovky.

Digitální optický audio výstup

Propojení optickým bezstrátovým kabelem.

Digitální technika

Opak analogové techniky. Signál je převedený do digitální (číslicové) formy (log.0, log.1). Takový zdroj dat je stálejší, odolnější vůči rušícím vlivům, lépe se s ním dále pracuje v moderních počítačových zařízeních. (Např.: 8 bitové číslo…..10011010) (pozn.: v pojmech mimo audio-vizuální techniku jde i o jiné druhy dat než jsou data obrazová a zvuková).

Digitální video

Obraz a zvuk jsou převedeny do digitální podoby (komprese DV) a takto uloženy. Video signál je dále rozdělen do složek (Y, R -Y, B -Y). Zásuvka i.LINK na DV videokamerách umožňuje bezztrátový přenos dat pro postprodukční zařízení v kvalitě editace 1:1.

Digitální VNR/Auto VNR

Funkce pro omezování obrazového šumu. Viz výraz "DNR"

Digitální zoom

(viz též Zoom) Digitální Zoom zvětšuje rozsah běžného (optického) transfokátoru 2x, 4x, nebo dokonce 12x. Uskutečňuje se v digitální paměti, a velké zvětšení může proto způsobit nežádoucí zrnitost nebo šum. Funkci digitální změny ohniskové vzdálenosti lze v případě potřeby vypnout. (U TV zvětší standardní formát 4:3 na celou obrazovku bez narušení struktury řádek).

Digitální zpracování signálu

Tento způsob zpracování signálu je použit ve všech částech, od snímání až po vlastní záznam. Použití digitálních technologií zajišťuje optimální kvalitu obrazu.

DIN

Konektor pro vstup i výstup.

Dinamic Bass

Zdůraznění hloubek.

Dipolární

U domácího kina se jedná o duální surroundové reprosoustavy, pracující nesfázovaně (THX Ultra). Výsledkem je sloučení akustických mezer a zvukové pole se stává rozšířené (obklopující a prostorové).

Direct

Přímý. (Přímá signálová cesta).

Direct Key

Přepínač funkcí - představuje ergonomické rozmístění funkčních tlačítek na videorekordéru.- Pomocí joysticku máte přístup k ovládání mechaniky a k nabídce funkcí videorekordéru obdobně jako na počítači.- Click Shuttle (otočný ovladač s aretací) umožňuje přehrávání záznamu v různých rychlostních režimech (zpomalen¨§, dvojnásobnou rychlostí, vyhledávání) prostým otočením, bez nutnosti držet ovladač v dané poloze- Jog.

Direkt Access Tuning

Přímý (okamžitý) přístup k zvolené stanici FM/AM.

Disc Memo

Tato funkce může uchovat nastavení až pro 200 disků (jazyk, titulky, nastavení obrazu atd).

Diskrétní výstupy

Diskrétní – samostatné. Solidní výrobci zesilovačů osazují diskrétní koncové tranzistory do všech kanálů, ne jenom do předních. Lepší chlazení a zvuk.

Diskrétní zvuk

Multikanálový zvuk mající svůjvlastní kanál jehož tvorba není ovlivněna jinými zvuky.

Disperse (šíření)

Šíření zvuku z reprosoustavy do místnosti v daném úhlu.

Display

Zobrazovač.

Dither

Úmyslný podkladový šum nahrávky, zaručující lineárnější záznam signálů s nejnižší úrovní.

DIVA (též D.I.V.A.)

Digitálně integrované video a audio (DVD-A + DVD-V).

DJ Mix / DJ Mix Pro /

DJ Mix nabízí širokou paletu zvukových efektů umožňujících vytvořit váš vlastní zvuk:- Groove - zvýraznění hudby zesílením basů a výšek a vytvořením velkého výrazného zvuku.- Loop - opakováním určité části skladby se vytvoří efekt "přeskakující desky".- Flash - přerušení hudby s vytvořením efektu úderu.- Non-Stop Play - přehrávání CD disku s vynecháním tichých částí a mezer. DJ Mix Pro poskytuje mnoho nových zajímavých funkcí: - Rytmický box s různými typy rytmů, jako např. techno, swing, slam. - Bicí plochy s různými typy zvuků, jako např. Snare, TOM, Clap, Crash, Punch, Beep. - Automatická synchronizace reprodukované hudby a zvuku bicích ploch. Automatické přizpůsobení zvukového efektu rytmu (BPM - Beats per Minute, počet úderů za minutu) reprodukované hudby. - Beat Mix umožňuje vytvoření kombinace jednoho z navzorkovaných rytmů a zvuku z bicích ploch.

Dlouho hrající režim (LP)

Zdvojnásobuje dobu záznamu: 240 minut na 120minutové kazetě Video 8 v systému PAL. U formátu DV se doba záznamu zvýší o 50 % - na 60minutovém pásku Mini DV na 90 minut.

DLP (Digital Light Processing)

Digitální zpracování světla pomocí obvodu DMD (Digital Micromirror Device).Technologie projektorů. Tisíce mikroskopických zrcátek a systém rotačních filtrů. Obrazové body vytvářejí miniaturní zrcátka, která mění světelný tok výchylkami mezi polohami nejvyšší a nejnižšší odrazivosti.

DLR (Direkt Line Recording)

Mod, který zajišťuje kopírování CD přímo bit po bitu bez konverze převodníků, čímž zajistí přesnou kopii své předlohy.

DM (Disc Memo)

Tato funkce uchová nastavení až pro 200 disků (jazyk, titulky, nastavení obrazu atd.).

DMB (Digital Mega Bass)

Zvýrazňuje v D/A převodníku reprodukci hloubek a výšek při nízké hlasitosti, zlepšuje kvalitu zvuku a snižuje šum na výstupu.

DMD (Digital Micromorror Device)

Obvod pro digitální tvorbu obrazu využívaný ve zobrazovačích DLP. Obrazové body vytvářejí miniaturní zrcátka, která mění světelný tok výchylkami mezi polohami nejvyšší a nejnižšší odrazivosti.

DMFC (Direct Methanol Fuel Cell)

Článek baterie s náplní methanolu, který dosud (2003) existuje jen v prototypu a má mít údajně úctyhodnou kapacitu.

DMI (Digital Motion Interpolation)

Obvod významně potlačující pohybovou neostrost obrazu, dokonalé „nerozkouskované“, ostré zobrazení i velice rychlých pohybů obrazu. (Obdobně též např.: DNM, DDM)

DNC (Digital Noise Correction)

Digitální obvod pro obrazovou korekci, redukce šumu (viz též: DNR).

DNIe (Digital Natural Image Engine)

Obvod pro vylepšení obrazu zobrazovače (kontrast, barvy, pohyby a detaily, šum, blikání atd.) z jakéhokoliv signálu.

DNM (Digital Natural Motion)

Tato funkce se používá pro vylepšení obrazu pomocí vkládání dalších snímků mezi promítané snímky. Tyto další snímky vygeneruje počítač ze dvou sousedních snímků. Výsledkem je vjem plynulého a netrhaného obrazu a ostrosti obrazu zejména u pohybujících se snímků. Odstaňuje tzv. kometový efekt. (Technologie je využívána v moderních 100Hz TV).

DNR (Digital Noise Reduction); DNC (Digital Noise Correction); Digitální redukce šumu

Digitální redukce šumu. Digitální omezovač obrazového RF šumu a tím i interference pomocí komparace odstupu signál-šum. Zejména pro nekvalitní nahrávky. Systém digitálního omezení šumu minimalizuje šum jasové (YNR) a barevné složky signálu (CNR). Mikročip umožňuje rozpoznat šum porovnáním dvou po sobě jdoucích snímků záznamu. Výsledný obraz je méně blikající pozadí ve statické části.

DNS (Digital NightScope)

Systém pro noční záběry bez ztráty barev. (Viz též: "Digital Colour NightScope)

DO

Dálkový ovladač.

Docking Station

Přídavný modul s konektory, které se již nevešly k zabudování do původního miniaturního přístroje.

Dolby

Raye Dolby, Američan, řed. firmy Dolby Laboratories,tvůrce úspěšných systémů pro omezení šumu původního systému Dolby A, B, C, S, a držitel mnoha patentů v oblasti analogové a později digitální zvukové informace.

Dolby A

První verze studiového systému na potlačení šumu.

Dolby B

První komerční a nejrozšířenější systém pro potlačení šumu pracující na principu závislé komprese a expanze.

Dolby C

Výrazněji působící systém pro potlačení šumu, následovník "Dolby B".

Dolby Digital 5.1

Dekodér prostorového zvuku 5+1 kanál.

Dolby Digital nebo Dolby(r) Digital nebo AC-3

Nahrávky pořízené v tomto formátu lze dekódovat do 5 samostatných kanálů pro prostorový zvuk a jeden přídavný basový kanál (subwoofer) pro dosažení speciálních efektů (Značí se "5.1 chanel" vícekanálový prostorový zvuk). Pět z jeho kanálů pokrývá celý kmitočtový rozsah a jeden je pouze hlubokotónový. Dolby Digital je obchodní označení systému AC-3.

Dolby Digital Surround EX (6.1)

Typ surroundového ozvučení, přidávající ke konfiguraci tří předních, nízkofrekvenčního a dvou zadních kanálů, navíc samostatný centrální zadní kanál reprodukovaný jednou nebo více soustavami. Tento typ prostorového ozvučení je zpětně kompatibilní s dekodéry formátu Dolby Digital 5.1.

Dolby Pro-Logic®

Vývojový krok Dolby Surround. Přidává přední centrální nebo dialogový kanál a dodává do zadních kanálů informace o prostorovém zvuku. Použití dekodéru přináší nejen větší čistotu a stabilitu zvukového obrazu, ale také lepší lokalizaci zvuků i ve větším poslechovém prostoru. Technicky jde o zakódování čtyř analogových kanálů do dvou analogových kanálů na záznamové médium a zpětné dekódování při přehrávání. (Viz též výrazy pod označením : DPL).

Dolby S

Ještě dokonalejší systém, než jeho předchůdci B, C, pro potlačení šumu, pracující i s basovými frekvencemi.

Dolby SR

Velmi účinný systém pro potlačení šumu určený především pro studia. (Viz: " Dolby A,B,C a S").

Dolby Stereo

Název analogového vícekanálového ozvučení používaného v kamenných kinech. Domácí zjednodušená varianta tohoto systému se nazývá "Dolby Surround Pro-Logic".

Dolby Stereo SR

Podobně jako "Dolby Stereo", ale s daleko vyšší, téměř digitální kvalitou zvuku, díky systému Dolby SR na potlačení šumu.

Dolby Surround

První domácí komerční analogový tříkanálový systém prostorového ozvučení, skládající se ze dvou předních kanálů a jediného zadního s omezeným kmitočtovým rozsahem 100 Hz - 7 kHz.

Dolby Surround Pro-Logic

Vylepšená varianta systému Dolby Surround o čtvrtý kanál (centr). Domácí zjednodušená varianta filmového systému Dolby Stereo.

Dolby Virtual

Virtuální prostorové ozvučení. Obvod (decoder) navozující dojem pseudo prostorového ozvučení.

Dolby(r) B/C

Systémy potlačení šumu při záznamu/přehrávání u kazetových magnetofonů.

Domácí kino

Reprodukce filmů s obsahem prostorových a efektových složek z videozáznamů, disků, rádia nebo satelitních TV kanálů v domácím prostředí. Složení vícereproduktorových systémů je obvykle levý a pravý přední kanál, dialogový kanál (centrální), levý a pravý zadní kanál. Výrobci přidávají stále více kanálů např. zadní střední nebo střední kanály rozdělují ještě na levý a pravý centr.

Double Line

Režim neprokládané (progresivní) reprodukce obrazu běžnou frekvencí 50Hz, jež zvyšuje kvalitu obrazu z některých zdrojů.

DP (Dolby ProLogic)

Systém prostorového zvuku 5.1 (Střední přední pro mluvené slovo, 2x přední a 2x zadní).

DPC

Digitální regulace rychlosti přehrávání. I při rozdílných rychlostech umožňuje optimálnímu porozumění (např. řeči).

DPI (Digital Picture Inprovement)

Optimalizace kvality obrazu zejména u starších kazet.

DPI (Dots per inch)

Dots per inch - rozlišení, které znamená počet obrazových bodů zobrazených nebo vytištěných na úsečce délky jednoho palce 25,4mm. Rozlišení tiskáren a scannerů v bodech na palec. S rostoucí hodnotou se zvyšuje kvalita snímání nebo tisku.

DPL II (Dolby Pro-Logic II)

Systém dekódující klasický dvoukanálový stereo signál do formátu 5.1 Používá technologii dekódování typu Metrix. Ve formátu DPL II jsou zadní efektové reproduktory propojeny rovněž v modu stereo. (Ve formátu DPL pouze v mono).

DPOF (Digital Print Order Form)

Využití pro mobilní tiskárny. Režimová funkce pomocí které, již např. v fotopřístroji, označíme předem pořádek a počet výtisků souboru a formát tisku.

DRC (Digital Reality Creation)

TV signál se standardním rozlišením se replikuje na vysoké rozlišení zdvojením počtu bodů nebo i řádek, čímž zjemňuje strukturu obrazu. (DRC - Dynamic Range Compression - též zkratka snížení dynamiky při nočním poslechu.)

DRC (Dynamic Range Compression)

Obvod pro snížení dynamiky při nočním poslechu.

Drop-Out

Horizontální rušivé výpadky obrazového signálu.

DS (Digital Scan); SDS (Super Digital Scan)

Technologie 100Hz TV, často využívající další pohybové komprese DDM. Funkce k odstranění efektu meziřádkového kmitání obrazu zejména u TV se 100Hz technologií, ke kterému dochází při zdvojnásobení frekvence půlsnímků z původních 50Hz. Tato technologie navíc prokládá střídavě půlsnímky A/B před jejich projekcí na stínítko obrazovky. (Viz též: „Natural Motion“).

DS (Dolby Surround)

Prostorové zpracování zvku. 2 přední a 1 zadní repro. První typ prostorového ozvučení.

DS (Dual Screen)

Režim dvou obrazů na jediné obrazovce. Existují i jiné technologie, např. DW (Double Window).

DSC (Digital Still Camera)

Využití kamery i jako fotoaparátu. Snímky se ukládají na paměťovou kartu. 16MB až 400 snímků VGA nebo 100 snímků XGA.

DSD (Direct Stream Digital)

Jeden z formátů digitálního kódování signálu - audio Bitstream. Software SACD používá "DSD" jako základní záznamovou technologii, umožňující reprodukci zvuků prakticky ve shodné kvalitě, jako byl originální materiál. DSD používá vzorkovací kmitočet 2,8224 MHz přímo pro 1bitový signál. Navíc může DSD obsahovat více než 4krát větší množství informací, než je na klasickém formátu CD (PCM). DSD předznamenává vývoj nových disků s velkou kapacitou pro použití SACD.

DSF

Dynamický filtr signálu. Speciální technika filtrování v průběhu přehrávání zvyšuje ostrost obrazu (zesílení detailů obrazu u VCR) a potlačuje šum na okrajích obrazu. V kombinaci se systémem TriLogic lze dosáhnout optimální kvality obrazu.

DSO (Dynamic Sound stage Organizer)

Speciální obvod v audiotechnice pro virtuální nadzvednutí zvukového pole (to je výraz???).

DSP (ADSP)

Dolby Surround Pro-Logic (Analog Device Surround Pro-Logic).

DSP (Digital Signal Processor) nebo (Digital Sound Processing)

Obecně: digitální zpracování signálu. Díky zpracování signálu pomocí digitálního procesoru je zajištěn zvláště bohatý zvuk s minimálním zkreslením. Slouží k úpravě digtálních zvukových dat, např simulovat různá prostorová ozvučení, ozvěny a jiné efekty. Kromě ekvalizace kmitočtového průběhu, přesně zpozdí zvuk k jednotlivým reproduktorům, kterých je větší množství v jednom místě (např. pod televizorem). Posluchač pak vnímá zvuk, jakoby reproduktory byly rozmístěny v kruhu kolem posluchače. Též digitální zpracování videosignálu.

DSP (Digital Sound Field Processing)

Zvuková pole – jakési zvukové koule, které vás obklopí horizontálně i vertikálně. Vytváří tak reálný prostorový pocit.

DSP (Direct Stream Digital)

Technologie, kterou používá Software SACD jako základní záznamovou technologii, zachovávající kvalitu kopie jako originálu. Používá vzorkovací kmitočet 2,8224 MHz přímo pro 1bitový signál a navíc může obsahovat 4x více informaci než je na klasickém formátu.

DSP Panorama

Režim pro simulaci prostoru ze stereo zázn.

DSP Servo

Tento servoobvod zajistí rychlejší a vysoce přesný přístup k datům disku.

DSPL (Dolby Surround Pro-Logic)

Viz : " Dolby Surround Pro-Logic".

DSS (Digital Stereo Sound)

Digitální stero záznam zvuku v kvalitě CD. Lze využít i pro systém Dolby Surround Pro Logic.

DTI

Viz „CTI“.

DTI (Digital Transient Improvement)

Digitální obvod pro obrazovou korekci pro zostření barevných přechodů.

DTS (Digital Theater Systems)

Vysoce kvalitní systém prostorového zvuku používaný v kinosálech a domácích kinech.

DTS (Digital Theatre Systems)

DTS nebo SDDS Vysoce kvalitní systémy prostorového efektu, který se používá v mnoha kinosálech. Oproti Dolby(r) Digital nebo MPEG2 je tok dat podstatně vyšší a v podmínkách domácího kina tak poskytuje nejvyšší možnou kvalitu zvuku. (Viz též: DTS ES).

DTS 96/24 (Digital Theatre Systems)

Přehrávání zvuku kvlatitním 96 kHz, 24 bit. Obyčejné DVD nahrávky jsou omezeny jen na dva kanály a existují určitá omezení i pro obrazovou složku. DVD-Video nahrané v režimu DTS 96/24 umožňuje kvalitní obrazovou i vícekanálovou reprodukci 5.1

DTS Neo (Digital Theatre Systems)

DTS Neo:6 Cinema a Neo:6 Music Surround Processing. Novější technologií systému DTS Matrix je DTS Neo. Tento systém je schopen přeměnit signál z klasických sterou zdrojů do vícekanálového 6.1 surroundového výsledku. Neo:6 Cinema je pak určen pro přehrávání filmů nahraných ve stereu, zatímco Neo:6 Music pro přehrávání hudebních stereo nahrávek.

DTS-ES (Digital Theatre Systems - Extended Surround)

DTS-ES je kompatibilní s běžným formátem DTS. Důraz je kladen na 360ti stupňové směrování zvuku smaximálním prostorovým dojmem. Kvůli dvěma rozdílným metodám v nahrávání signálu surround nabízí systém DTS-ES dva formáty signálu s přídomkem "Discrete 6.1" nebo "Matrix 6.1"

DTS-ES Discrete 6.1 (Digital Theatre Systems)

Obdoba DDEX. Využití separátního nahrávání všech 6.1 kanálů, včetně nového SB (Surround Back) kanálu. Kanály SR, SL a SB jsou kanály na sobě zcela nezávislé, může být lehce dosaženo stavu, kdy se zvuk rychle pohybuje mezi jednotlivými kanály a zvuk tak "objímá" místnost ze všech stran.

DTS-ES Matrix 6.1 (Digital Theatre Systems)

Metoda maticového zakódování 6.1 kanálů do stereofonního signálu. Novější technologií systému DTS Matrix je DTS Neo. (Viz DTS Neo). Zpracování signálu metodou DTS Metrix umožní vyčlenění signálů (původně určených jen pro levý a pravý zadní kanál) pro zadní středový SB(Surround Back) reproduktor. Výsledný efekt je pak podobný tomu, jako by vznikl při originálním nahrávání systémem 6.1.

DTS-EX (Digital Theatre Systems)

V prostorovém ozvučení jde o rozšíření 5.1 surround efektu na 6.1, je přidán ještě zadní středový kanál zvaný SB "Surround Back", někdy označen jako SR "Surround Rear". (Obdobně viz: DTS ES.)

DTS-NEO:6 Cinema (Digital Theatre Systems)

Metoda maticového zakódování 6.1 kanálů do stereofonního signálu.

DTS-NEO:6 Music (Digital Theatre Systems)

Oba systémy DTS-NEO:6 jsou zdokonalené Dolby Pro-Logic (jedná se o konkurenční systém formátu Dolby Pro-Logic II).

DTS-Surround ES (Digital Theatre Systems Surround - Extendet Surround)

Podobně jako DTS Surround EX, navíc samostatný zadní centrální kanál. Je také zpětně kompatibilní se starším DTS 5.1. Častější označení je DTS ES.

DTT (Digital Terrestrial Television)

Obecně pozemní digitální TV. V Americe označení jako ATSC, v Japonsku ISDB-T a v Evropě DVB-T

DTV

Digitální televize. Viz též „HDTV“.

Dual Chanel; Dual mono

Komprimační formát. U empétrojek (viz:“MP3“) se užívají tři varianty kódování dvoukanálového zvuku: Dual Chanel, Stereo a Joint Stereo. Dual chanel, někdy zvaný dual mono, se datový tok rozdělí rovnoměrně mezi oba kanály. Stereo může datový tok rozložit na jeden či druhý kanál vždy na úkor toho druhého. Joint stereo ze součtového rozdílu obou kanálů odstraní duplicitní informace, čímž zredukuje objem dat, používá se pro kvalitní poslech u datových toků 192 kb/s.

Dual Discrete Optical Pick-Up

Dvojité oddělené optické snímání - systém používající 2 nezávislé snímače zabudované do jednoho mechanismu. To umožňuje přesné přehrávání DVD i CD disků, přičemž dochází k eliminaci přepínání čoček, snížení zatížení laseru a prodloužení jeho životnosti.

Dual Shooting

Možnost současně natáčet a pořizovat statické snímkování.

Dubbing

Záznam nebo úprava nového zvuku. (Viz též: "Audi Dubbing").

Duplex

Výraz z oboru telekomunikací, který pojmenovává obousměrné spojení. Klasický příklad je telefon, kdy mohou obě strany komunikovat současně. Opak simplexního jednosměrného spojení. Viz: Simplex, Poloduplex (Dusimplex).

DV

Dlouhé vlny. Nebo označení pro digitální video.

DV časový kód

Během záznamu digitálního videa automaticky očísluje každý jednotlivý snímek. Přispívá zejména k pozdější přesné editaci a vyhledání určitého místa na záznamu.

DV kamera

Digitální videokamera.

DV vstup/výstup

Konektor pro domácídigit.VCR, přenáší data AV i indexy a dabing z DV (digit.videa) do DV zařízení jedním kabelem. (viz.též: „IEEE 1394 DV “).

DVB (Digital Video Broadcasting), DVB-T (Terrestrial)

DVB - sdružení. Digitální obrazové vysílání několika programů v digitální kvalitě po jednom analogovém kanále (SFN) včetně datových služeb pomocí normy, MPEG2. DVB-T evropský standard pro pozemní terrestrické televize vytvořený sdružením DVB.

DVB-S (Digital Video Broadcasting - Satelite)

Satelitní digitální TV vysílání.

DVC (Digital Video Cassette)

Označení videokazety s digitálním záznamem.

DVD (Digital Versatile /Video/ Disk)

Všestranně použitelný nosič velikosti klasického CD, ale s daleko vyšší hustotou dat. Disk může mít záznam ve formátu MPEG 2 na obou stranách a ve dvou vrstvách (kapacita 5,9,10,17GB) doprovázený šesti až osmi kanálovým zvukem, 32 titulky a dalšími doplňkovými funkcemi. Je to universální paměťové médium (disk) s následným využitím v oblasti PC a videa, jehož prostřednictvím můžeme přehrávat ozvučené filmy nebo dokonalé audio nahrávky v prostorovém ozvučení. Označení DVD s pomlčkou a dalším přídomkem např. DVD-RAM nebo DVD-ROM anebo DVD-? (?=číslice) jsou vysvětleny jako samostatné termíny v této databázi.

DVD Forum

Konsorcium firem snažících se o standardizaci DVD (zavedení pořádku v různých formátech), ovšem podporující pouze své výrobky DVD-R/RW. (Viz též: "DVD+RW Alliance").

DVD+RW Alliance

Konkurenční skupina výrobců disků DVD+RW, snažící se o zavedení tohoto formátu jako standardu: (Viz též: "DVD Forum".

DVD-10 (Digital Versatile /Video/ Disk)

DVD s oboustranným záznamem v jedné vrstvě s kapacitou 9,4 GB.

DVD-18 (Digital Versatile /Video/ Disk)

DVD s oboustranným záznamem ve dvou vrstvách s kapacitou 17,08 GB.

DVD-5 (Digital Versatile /Video/ Disk)

DVD disk se záznamem pouze na jedné straně a v jedné vrstvě, což skýtá maximální kapacitu 4,7GB (zhruba 135 minut videa při datovém toku 6Mb/s).

DVD-9 (Digital Versatile /Video/ Disk)

DVD se záznamem na jedné straně ve dvou vrstvách s kapacitou 8,54 GB

DVD-Audio (Digital Versatile Disk - Audio)

DVD-Audio nabízí podstatně vyšší kvalitu, než doposud používané CD. To vše s přispěním vyšších vzorkovacích frekvencí. DVD-Audio může být podle specifikace buď PCM (pulzně kódovaná modulace) 24 bity/192 kHz, 2 kanály, nebo 24 bity/96 kHz a 6 kanálů opět v digitální kvalitě.

DVD-Multi (Digital Versatile /Video/ Disk - Multi)

Nový formát DVD jež prosazuje skupina výrobců, konsorcium "DVD Forum". Slovo Multi předpovídá, že se jedná o víceúčelový formát, který by byl kompatibilní s většinou současných formátů.

DVD-R (Digital Versatile /Video/ Disk - Recordable)

DVD disk s možností jediné nahrávky - nesmazatelné.

DVD-RAM (Digital Versatile /Video/ Disk - Random Acces Memory)

Přepisovatelný formát DVD jehož největší předností je Random Acces přístup umožňující nelineární zápis dat (jako je tomu na pevném diksu počítače). Výhoda je v komfortnějším přístupu k datům. Tato média bývají vsazeno do obalů (cartridge), takže je nelze zasunout do běžných mechanik přehrávačů.

DVD-RAM (Digital Versatile /Video/ Disk - Random Acces Memory)

Obdobně jako počítač má DVD recorder svůj „harddisk“, ale ten lze přenášet, neboť je uložen ve vyjímatelné zapisovací mechanice, (viz též DVR)

DVD-ROM (Digital Versatile /Video/ Disk - Read Only Memory)

DVD disk s běžnými počítačovými daty určený pouze ke čtení. (Rozuměj ! Z nahrávatelného disku se stane ROM v momentě, kdy jej po ukončení nahrávání uzavřeš proti dalšímu zápisu).

DVD-RW (Digital Versatile /Video/ Disk - ReWritable)

DVD disk s možností nahrávání a mazání (přepisovatelný).

DVD-Video (Digital Versatile Disk - Video)

DVD disk nesoucí video data, který je možné přehrávat jak v mechanikách počítačů, tak ve stolních DVD přehrávačích. (Viz též: "DVD-Audio").

DVE (Digital Video Enhancer)

Digital Video Enhancer – rozšíření digitálních funkcí videosignálu, využití nalezne zejména u nestandardních nahrávek, kdy vyčistí částečně zrnitost.

DVI ( DVI-D; DVI-I )

Nové video rozhraní (výstup), stávající se standardem, který byl původně vyvinut pro digitální propojení grafických karet počítačů a LCD panelů. Zajišťuje přenos analogových i digitálních signálů. Nyní využití i v HDTV a jiné videotechnice.

DVR (Digital Video Recorder)

Přístroje s možností nahrávání na vlastní harddisk, (viz též DVD-RAM).

DVR-Blue

Nová technologie tzv. „modrého laseru“, která se "tlačí" na místo DVD.

DW (Double Window)

Možnost rozdělit obrazovku na dvě okna a sledovat v každém jiný program nebo teletext. Existují i jiné technologie, např. DS (Dual Screen).

Dynamic Contrast

Funkce nastavení rozpětí kontrastu mezi nejtmavšími a nejsvětlejšími částmi vysílaného obrazového signálu.

Dynamic Range Control

Omezovač dynamiky. Ne vždy vhodný doplněk kvůli zkreslení.

Dynamický filtr signálu (DSF)

Speciální technika filtrování v průběhu přehrávání zvyšuje ostrost obrazu (zesílení detailů obrazu) a potlačuje šum na okrajích obrazu.

Dynamický obraz a obraz

Je možné kombinovat dva různé televizní signály a zobrazit je vedle sebe na jedné obrazovce. Velikost obrazu lze plynule nastavit od malé po velkou. Velikost pravého obrazu se proporčně mění v závislosti na levém obrazu. Zvuk z většího obrazu (z levého, jsou-li oba stejné) bude slyšet z reproduktorů.. Zvuk z pravého obrazu je možné poslouchat přes sluchátka.

Dynamický obraz a text

Zobrazení teletextu na levé straně obrazovky a obrazu (s nastavitelnou velikostí) na pravé straně. Teletext může být i z jiného kanálu, než je obraz.

Dynamický rozsah

V dB. Nejhlasitější exploze mají mají větší hloubku zvuku a naopak, nejtišší pasáže jsou bez šumu.

Dynamický výkon

Viz „Výkon“.


Není možné vkládat příspěvky.

Zpět nahoru ↑