Slovník pojmů

Easy Edit

S editací náhodného sestavení (Random Assemble Edit) - editace může být téměř automatická, můžete si zvolit v jakémkoli pořadí až 8 scén. Stisknutím tlačítka se všechny zkopírují ve správném pořadí na připojené video. Funkce Sound Shuttle umožňuje během hledání editačních bodů poslouchat zvukový záznam a můžete volit na základě toho, co slyšíte i co vidíte.

Easy Link

Systém, který překopíruje programové nastavení z jednoho AV přístroje do jiného spolupracujícího zařízení, např. z TV do tuneru videa.

Easy Preset Systém

Systém pro snadné ukládání stanic. Tento systém je zjednodušeným způsobem ukládání stanic do paměti přenosných radiopřijímačů. Předvolené stanice se ukládají držením stisknutého tlačítka předvolby tak dlouho, dokud se neozve pípnutí potvrzující uložení stanice.

EDGE

Telekomunikační technologie třetí generace jako další např. WCDMA, 3G.

Edit

Střih, sestřih, , vytvořit nový záznam, doplnit textem nebo jiné úpravy.

Edit Search

Funkce kontrolující nahraný obraz směrem vpřed i vzad, aniž bychom museli přepnout do režimu přehrávání. Slouží pro rychlé ověření pořízeného záznamu přímo na místě.

Editor

Střihový pult.

EDTV

Enhandced Digital TV. Viz „HDTV).

EEPROM

Elektricky programovatelná paměť s možností smazání a znovu programování dat. (EPROM bez možnosti mazání).

Eject

Vysunutí (kazety nebo disku).

Ekvalizer

Mixážní systém pro audio. (Někdy nazvaný „Smart Sound“).

EL Display

Elektroluminiscenční displej. Využívá tenké vrstvy fosforu, která se průchozím proudem rozzáří.

Electronic Viewfinder

Elektronický hledáček.

END

Konec.

End Search

Automatické přetočení pásky na konec posledního záznamu.

Energy Save

Automatické úsporné obvody.

Enhanced

Rozšířený (režim).

EON (Enhanced Other Network)

Tato funkce umožňuje automatické přeladění na jinou rozhlasovou stanici po dobu vysílání dopravní informace. Toto přepnutí je možné pouze v rámci stejné sítě.

EP

Funkce umožňující zaznamenat nahrávku až s trojnásobnou dobou oproti SP, ovšem na úkor kvality videozáznamu. (SP=Standardní Play - posuv pásky).

EPG (Elektronic Programme Guide)

Elektronický programový průvodce k vyhledávání programů DVB. Inteligentní průvodce televizními programy s přehledným systémem nabídek, (pokud je podporován daným vysíláním).

EPG Download (nexTView)

Nejjednodušší způsob nastavení časového spínače. Prostě si v nabídce nexTView na vašem televizoru vyberete program, který chcete nahrát, a všechny potřebné informace se pak nastaví do videorekordéru.

EPROM

Elektricky programovatelná paměť bez možnosti dalšího přepisu. (EEPROM - možnost přepisu).

EPS (Easy Preset System)

Systém pro snadné ukládání stanic do paměti. Tlačítko se prostě podrží déle.

EPS (PostScript)

Formát souboru PostScript. S formátem EPS je kompatibilní většina aplikací pro ilustrace a DTP.

EQ

Přednastavené standardy zvuku (např. rock, jazz apod.).

Erase

Vymazat.

Error

Chyba.

ESC (Elektronic Shutter Control)

Elektronicky řízená závěrka (fotoaparátu, kamery).

ESP (MESP – Magic Electronic Skip Protection)

Systém zdvojené elektronické ochrana proti otřesům. Zvukové signály jsou průběžně čteny do vyrovnávací paměti zvané Buffer, je-li načtený datový tok nestabilní (např. z důvodů otřesů přístroje při jízdě, sportu), jsou data v paměti opravena a pak uvolněna k dalšímu zpracování.

ET

Viz: Super VHS ET

ETC (Energy Transfer Coupler)

Podlahové hroty reprobeden zajišťující údajný přenos energie do podlahy.

Eurokonektor SCART

Mezinárodně normovaná 21kolíková přípojka k přenosu obrazových, zvukových a datových signálů mezi televizory, videorekordéry, satelitními přijímači a dalšími zařízeními.

EVD (Enhanced Versatile disc)

Úspěšný čínský pokus o výrobu vlastního diksu s vysokým rozlišením, bez použití Blu-ray (modrého laseru), s klasickým čeveným laserem. Speciální technologie vylepšených kompresí a nové kodeky spolu s překonáním fyzikálních vlastností ohybu světla "difrakční mez". Difrakční mez nedovoluje pálit menší pity, které by byly jinak nečitelné. Tento jev byl oklamán na nosiči DVD jakousi předsádkovou průhlednou lupou umístěnou před vrstvou nesoucí záznam.

EVF (Electronic View Finder)

Elektronický hledáček fotoaparátu. Vypadá jako optický jen s tím rozdílem, že má uvnitř místo čoček miniaturní zobrazovač, který vidí vše, co snímač, jen s mírným oříznutím. Do elektronického hledáčku můžeme přidat další informativní údaje, má ale většinou hrubší strukturu než optický.

Exit

Uzavření, východ, ukončení.

Exposure bracketing

Funkce (fotoaparátu), kdy je vytvořeno několik snímků v krátkém časovém okamžiku s různou expozicí. (Viz též "Focus bracketing").

Exposure Bracketing

Možnost pořízení serie snímků s různou expozicí. (Viz též "Focus Bracketing").

Expozice

Délka otevření clony, kompenzuje špatné světelné podmínky.

Express Programming

Chcete-li snadno naprogramovat přístroj manuálně, postupujte podle jedné řady tlačítek Express programming na dálkovém ovladači.

Extended Definition Picture (Obraz s vyšším rozlišením)

Použití zdokonalené desky obrazového zesilovače umožňuje reprodukci signálů vyšší frekvence, což má za důsledek mnohem čistší rozlišení obrazu se zřetelnějšími detaily a vylepšenou, mnohem přirozenější barevnou reprodukcí obrazovky.


Není možné vkládat příspěvky.

Zpět nahoru ↑