Slovník pojmů

F-LCD (Feroelektric LCD)

LCD s vysokým kontrastem. Vyznačují se velkým úhlem viditelnosti obrazu.

FAC (Full Active Control)

Jeden z řady firemních obvodů Philipsu pro zušlechtění obrazu.

Fade

Stmívání, roztmívání, mizení.

Fader (zatmívání/roztmývání)

Funkce zajišťující přechody mezi scénami záběrů videokamery. Vybaveno též různými druhy efektů.

Fader in/out

Funkce "Fader in" je funkce umožňující postupné "najetí" do skladby při přehrávání nebo nahrávání. Fader out je opak umožňující postupné ztlumení skladby, např. proto, že by se při nahrávání ne pásek již nevešla. Funkce "Time Fader" nám pak dává možnost určit přesně na vteřinu, kdy má k tomuto efektu dojít a následně zastavit přístroj.

Faktor tlumení

Schopnost audia rychle doznít – nerezonovat.

Fallow TV

Funkce pro předvolby a třídění Tv programů dle vlastních představ.

FASTEXT

viz: FLOF/FASTEXT

FEC (Forvard Error Correction), též: Viterbi

Dopředná korekce chyb. Metoda protichybového zabezpečení přenosového kanálu. Někdy se označuje jako "Viterbi".

FF (Fast Forvard)

Funkce pro zrychlené přehrávání nebo posuv vpřed.

FFD (Full Feedforward Digitalfilter)

Plně vpřed vázaný digitální filtr - Integrovaný obvod zpracovávající digitální zvukové signály pro D/A převodník. S využitím speciální matematické operace je v průběhu převzorkování minimalizován kvantizační šum a optimalizována kvalita zvuku.

Field (Fields)

Pojem z Angličtiny jemuž v Češtině rozumíme jako půlsnímek. Pokud je tedy u systémů videa, (TV) udávána frekvence snímání za sekundu, pak je tím myšlen počet půlsnímků, tedy vykreslování tzv.lichých a sudých řádků, tedy prokládané vykreslování. Nová technologie "Progressive Scan" prokládané vykreslování nevyužívá při snímání. Proloží jej až při ukládání.

Field Dominance (Lower/Upper)

Parametr určující, který ze dvou půlsnímků obrazu bude na obrazovce zobrazen jako první. Při Lower se přehrává nejprve prvý půlsnímek a při Upper se jako první nejpreve přehrává druhý půlsnínek. (Formát DV v normě PAL obsahuje Field Dominanci - Lower). Toto je důležité ve střižnách, kde musíme při použití Deinterlace filtrrem zadat parametr "Lower". (Viz pojem: "Deinterlace Filter").

File

Soubor. (Soubor informací uložených na záznamovém médiu zpravidla pod jedním názvem).

Fine

Jemný.

Fine Focus

Zvýšení počtu detailů.

Fire Wire

Viz. i.LINK

Firmware

Firemní software - řídící program k dannému výrobku.

Fix Focus

Trvalé zaostření objektivu na hyperfokální vzdálenost pro průměrnou clonu, poskytující ostrý obraz snímaných předmětů od malé vzdálenosti do nekonečna.

Flash

Hlavní program pro procesor. (Nezaměňuj s "Flash Memory" - paměťová karta).

Flash Memory

Odolné polovodičové záznamové paměťové médium typu EEPROM pro ukládání digitálních dat, (paměťová karta). Informace lze rychle na kartu ukládat, tam je trvale udržet i bez napájecího zdroje a v přípdě potřeby informace číst nebo je vymazat elektrickými impulsy.

Flash Rewind

Viz. mechanika.

FLOF a TOP (Full Level One Facilites) a (Table of Pages)

Dvě techniky pro rychlý přístup k vybraným stránkám na TV obrazovce, založených na principu kartotéky.

FLOF/FASTEXT

Umožňuje zrychlený výběr barevně označených stránek pomocí příslušného tlačítka dálkového ovladače a samozřejmě i přímou volbu stránky zadáním jejího čísla z numerické klávesnice.

Flutter

Nežádoucí jev při poslechu, projevující se zvonivým dozníváním nebo až třepotem. Optymální doba dozvuku je kolem 0,4 s. Té se dociluje vhodným rozmístěním nábytku a krytí podlahy kobercem apod.

FM

Frekvenční modulace.

FMJ

Původní význam - Full Millennium Joy. Nyní – Full Metal Jacket - technologie celokovového pláště výrobku.

FMV (Full Motion Video)

Tento výraz se obecně používá k přehrávání videozáznamů na počítači, kdy se jednotlivé snímky přehrávají rychlostí srovnatelnou s videokazetou.

Focus

Ostření (u objektivů).

Focus bracketing

Funkce (fotoaparátu), kdy je vytvořeno několik snímků v krátkém časovém okamžiku s různou zaostřovací vzdáleností. (Viz též "Exposure Bracketing¨").

FOFR (Fast Orchestra – Fast Recording)

Technologie umožňující nahrát audio signál dvakrát rychleji než je nasnímán. Zatím co ještě přehráváte zdroj, tak vaše vypalovačka má již hotovo.

Follow TV

Program pro automatické roztřídění vyhledaných stanic.

Footprint

Ozářená zóna povrchu Země ze satelitu. Plocha, kterou je schopen satelit na Zemi pokrýt.

Foveon X3 snímač

Obrozový snímací prvek blízký snímači CMOS. Od tradičních snímačů se lae liší tím, že jeho světlocitlivé buńky neleží v jedné ploše, ale ve třech vrstvách nad sebou. (Viz též, CCD, Super CCD, CMOS).

Frame

Snímek. Plný televizní snímek.

Freeze

Funkce umožňující „zmrazit„ obraz na obrazovce.

Frekvence (kmitočet)

Počet kmitů / 1sek. (Jednotoku je Hz – hertz).

frekvenční rozsah

20-20 000 Hz, ale je prokázáno, že subjektivně lze vnímat i mimo hranice.

Front Effect

Režim akustické ozvěny předních reproduktorů.

Full

Plný.

Full Copy

Plné kopírování celé pásky včetně všech dat jediným DV kabelem. Viz. DV.

Full Logic

Plně logické elektronické ovládání u kazetových magnetofonů.

Full Skreen

Plný obraz - (myšleno – celá plocha).


Není možné vkládat příspěvky.

Zpět nahoru ↑