Slovník pojmů

i.LINK (Fire Wire), (IEEE 1394)

Ultra rychlá datová sběrnice (od 100 Mbps do 400 Mbps) , založená na standardu IEEE 1394. Jediná zásuvka umožňující přenos dat obrazu v reálném čase bez jakékoli ztráty digitálních dat.

ICC (Intelligent Contrast Control)

Inteligentní řízení kontrastu. Díky této automatice zůstává výsledný kontrast a jas stále v optimální úrovni, ať už obraz pochází z jakéhokoliv zdroje.

ID3 Tag

Popiska - informace o názvu písně, o autorovi, žánru atd., bývají součástí MP3 souborů a dají se editovat.

Identifikace 16:9

Signál identifikující programy vysílané ve formátu 16:9 automaticky umožňuje jejich nahrávání a přehrávání v adekvátním formátu.

iDTV (Integral Digital Television), (interaktivní digitální TV)

Obdobně jako iTV jde o program o zinteraktivnění televize, jako prostředku centra domácí zábavy a informací, jen tentokráte čistě na digitálním základě. Prvními pokusy jsou programy MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Cosiny Expert Group) nebo Open TV.

IEC 62298

Německý program iTV, obdoba amerického ATVEF (viz ATVEF).

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Mezinárodní nezisková profesní organizace zabývající se vzdělávací a publikační činností a vytvářením technických a komunikačních norem. Viz též pojem: Wi-Fi.

IEEE 1394

Jediná zásuvka umožnující přenos dat obrazu v reálném čase bez jakékoli ztráty digitálních dat. Svou vhodností pro domácí AV a PC prostředí je propojením budoucnosti. (Viz též: iLink) nebo (Fire Wire).

IEEE 1394 DV (vstup)

Viz též DV vstup/výstup. Jde o digitální A/V rozhraní, jímž lze přímo z kamery nebo jiného zdroje kopírovat formát bez ztráty kvality.

Image

Obraz

Imaginative Sight and Sound

Imaginární obraz a zvuk.

Impedance

Odpor střídavému proudu měřený v ohmech (u repro 4-8 nebo i 16 ohmů). Ideální připojení reproduktorů k zesilovači je, jsou-li ohmické hodnoty stejné. Připojíme-li reproduktory s výrazně nižší impedancí, než je maximální výstupní výkon zesilovače, může dojít k jejich poškození při plném vybuzení zesilovače nebo k poškození výstupů samotného zesilovače.

Imposed

Vložený

In

Vstup (Opak je „Out“= výstup).

Index podání barev ( Ra )

Udává míru souhlasu skutečné barvy povrchu s jejím vzezřením při osvitu zkoušeným zdrojem světla. Čím menší je rozdíl, tím lepší je vlastnost pdání barev daného zdroje. Světelný zdroj s Ra=100 ukazuje všechny baarvy úplně stejně, jako optimální srovnávací světelný zdroj. Čím je index nižší, tím jsou hůře barvy podávány.

Index; Index Search

Značka pro vyhledávání. Lze automaticky nebo manuálně označit nebo odznačit začátek filmu nebo sekvence pomyslnou značkou, což umožní snadné vyhledávání tohoto místa. Indexem mohu být označeny jednotlivé skladby nebo úseky již výrobcem. Ne všechny přehrávače umí s těmito indexy pracovat.

Indoor

Uvnitř

InfoLithium

Unikátní technologie umožňuje dokonalý přehled o zbývající energii akumulátoru. Sdělí vám s přesností na minutu, kolik energie zbývá. Během nabíjení můžete zjistit, jak dlouho při daném nabití můžete nahrávat. Akumulátory InfoLITHIUM nemají negativní paměťový efekt, jsou lehké, malé, výkonné a ohleduplné k životnímu prostředí.

Infotainmemnt

Informace a zábava.

Input

Vstup. Vstupní konektor.

INR , NR (Inteligence Noise Reduction )

Inteligentní korektor (omazovač) šumu obrazu snižuje parazitní jevy, vzniklé poruchami. Vhodné zejména při nočním snímání.

Insert

Vložit (např. záběr do střihového plánu nebo obraz či soubor).

Insert Editing (vkládaný střih)

Stylová editovací schopnost přístrojů, která uživateli umožňuje přidávat do záznamu scény beze změny zvukového záznamu a s přechody mezi editovanými body bez zkreslení díky rotační mazací hlavě.

Inteligentní konektor - botička

Konektor pro přímé propojení mezi digitální videokamerou a příslušenstvím, které se automaticky aktivuje.

IntelliVolume

Inteligentní hlasitost. Úrovně signálů z jednotlivých zdrojů jsou odlišné.Tato funkce je automaticky při přepínání koriguje na stejnou úroveň, takže se nestatane, že při přepnutí jiného zdroje signálu repro najednou „zařvou“.

Interaktivní menu

Pomocné instrukce menu na obrazovce.

Intermodulace

Vzájemné rušení (ovlivňování) dvou sousedních stanic vysílacích na sousedních kanálech, které přijímací strana spolehlivě neoddělí. Říká se, že přijímač má špatnou selektivitu (výběr stanic).

Interní nabíječka

"Nabízí Vám možnost brát videokameru na výlety bez samostatné nabíječky, která zabírá místo. Funkce ""oživení"" baterie umožňuje nabíjení úplně vybité baterie, takže prodlužuje její životnost. "

Interpolace

S použitím speciálního programu lze zvýšit rozlišení. Obrazové body jsou vyhodnocovány podle barvy a jasu. Po spočítání hodnot pro sousední body jsou vloženy další body.

Intervalový záznam

Záznam začne po uplynutí určité, nastavitelné doby a trvá pouze. V tomto režimu můžete pořídit fantastické záběry pomalu se pohybujících objektů. Můžete například filmovat růst rostlin nebo rozkvétání květů.

Intro Scan

Funkce umožňující přehrávání začátků skladeb (pro rychlé vyhledání).

INVAR

Kovová maska obrazovky ze speciální slitiny (má menší rozpínavost při zahřátí).

Invert

Otočení signálu do protifáze.

Inzert

Příkaz: "VLOŽIT".

IQ obraz

Integrovaný fotosenzor kontroluje okolní světelné podmínky a optimálně nastavuje jas obrazu.

IQ ovládání

Dálkový ovladač s joystickem s tlačítky pro pohyb kurzoru v menu.

IQ zobrazení

Obvod pro dynamické zlepšení digitálního obrazu. Určuje optimální poměr kontrastu v různých místech obrazu.

IQ zobrazení

Obvod pro dynamické zlepšení digitálního obrazu. Určuje optimální poměr kontrastu v různých místech obrazu. Tak je zaručeno maximální dělení částí s nízkým kontrastem a následné zlepšení výsledného obrazu.

IQ zvuk

Nastavení zvuku z různých zdrojů podle vlastních představ. Je-li přístroj vybaven systíémem Dolby Pro Logic, automaticky se na něj přepne.

IR

Infra Rot – infra-červený paprsek. Používá se v dálkových ovladačích.

IRC (Infrared Remote Control)

Dálkové infračervené ovládání.

IrD

Bezdrátový infračervený přenos.

Iris

Clona.

iSAPS

Foto automatika firmy Canon. Program automaticky vyhodnocuje typickou snímanou situaci a porovnává ji se svojí databankou, dle výsledku pak koriguje expozici.

ISO 9660 (International Standards Association)

Mezinárodní standard specifikující způsob a strukturu uspořádání dat na discích CD-R/RW, konkrétně jmen souborů (konvence 8.3), adresářů a jejich struktury. Díky tomu jsou disky přenositelné mezi jednotlivými platformami a operačními systémy DOS, Windows, Macintosh, Linux a Unix. (Viz též: „Joliet“).

ISP (Internet Service Provider)

Poskytovatel internetových služeb.

ITU-R.BT601

Standard pro jasovou škálu video signálu YUV určený hodnotami 16-235. Videosignál RGB má hodnoty 0-255. (Viz: "RGB" , " YUV").

iTV (interaktivní televize)

Televizor blízké budoucnosti se stane jakousi centrální jednotkou domácího multimediálního centra (HMC – Home Multimedia Center), přes který budeme stahovat veškeré informace různého druhu a zábavy s důrazem na internetové spojení. Podstata tkví v tom, že přijimač je zpětně spojen s vysílačem, kterému může obsluha zadávat určité pokyny k přenosu či k vzájemné komunikaci. V případě iTV čistě na digitálním podkladu pak hovoříme o iDTV.


Není možné vkládat příspěvky.

Zpět nahoru ↑