Slovník pojmů

J-Terminal, JLIP

Pomocí konektoru J-Terminal (J-Terminal=JLIP-Joint Level Interface Protocol) lze propojit přístroje JVC s počítačem. Tak lze ovládat např. videokameru pomocí myši a zadávat přístroji povely přímo z PC.

JACK

Typ konektoru pro vstup i výstup.

Jas " L "

Je měřítkem pro vjem světelnosti svítícího nebo osvětleného tělesa, jak jej vnímá lidské oko. Základní jednotkou je Candela na metr čtverečný (cd/m2). U obrazovek monitorů bývá maximální jas v rozmezí od 30 do 150 cd/m2 (podle typu obrazovek od LCD až po vykuové Trinitrony) a minimální jas od 2,5 do 10 cd/m2.

Java Skript

Jazyk formátu html jehož funkcí bude zinteraktivnění televize v programu ATVEF (viz ATVEF).

Jitter

Časová nestabilita signálu nebo záznamu.

JLIP VIDEO CAPTURE

Program pro stahování statických-nehybných obrázků do Vašeho počítače ve formátu BMP nebo JPEG. Díky tomuto programu také budete moci obsluhovat videokameru přímo z počítače.

JLIP VIDEO PRODUCER

Program pro počítačem řízený lineární střih. Nejvyšší počet současně upravovaných segmentů je 99. Na záznam můžete aplikovat celou řadu digitálních efektů a přechodů mezi jednotlivými scénkami a poté vytvořit tolik originálních kazet, kolik bude třeba.

Jog

Středové tlačítko uvnitř kruhu jiných tlačítek v otočném prstenci. Celému „čudlíkovišti“ se pak říká „Jog Shutle“.

Jog Meter

Funkce zdokonalující tlumící systém ochrany proti otřesům u CD přehrávačů dle tetmpa vaší chůze.

Jog Shuttle

Otočný ovladač - pohodlné ovládání přístroje. Pouhým otočením můžete nastavit bod střihu s přesností na snímek. Jog: vnitřní kolo pro posuv snímku po snímku dopředu či dozadu. Shuttle: vnější prstenec pro několikastupňové ovládání rychlosti během hledání žádaného snímku (okamžiku záznamu).

Joint stereo

Komprimační formát. U empétrojek (viz:“MP3“) se užívají tři varianty kódování dvoukanálového zvuku: Dual Chanel, Stereo a Joint Stereo. Dual chanel, někdy zvaný dual mono, se datový tok rozdělí rovnoměrně mezi oba kanály. Stereo může datový tok rozložit na jeden či druhý kanál vždy na úkor toho druhého. Joint stereo ze součtového rozdílu obou kanálů odstraní duplicitní informace, čímž zredukuje objem dat, používá se pro kvalitní poslech u datových toků 192 kb/s.

Joint Text

Sdílení textových funkcí. Pro kopírování textových dat spolu s nahrávkou.

Joliet

Rozšíření standardu ISO 9660, podporující dlouhé názvy souborů (až 64 znaků včetně mezer) a mezinárodní znakovou sadu na Unicode.

Joystick Schutle

Viz přepínače funkcí.

JPEG (Joint Photographic Expert(s) Group)

Komprimační souborový formát pro ukládání digitální fotografie. Umožňuje volbu kvality komprese. Je-li komprese příliš velká, kvalita obrazu se zhorší. Kvalita obrazu se také zhorší při každém dalším uložení obrazového souboru ve formátu JPEG. Upravujete-li obrazový soubor po jeho uložení, původní obraz je vhodné uchovat v jiném formátu souboru než JPEG. Koncovka souboru je JPG. (Kompresní formáty SHQ, HQ, SQ apod).

Jukebox

Přehrávač (většinou přenosný), který může ukládat hudbu (zvuky) na svůj harddisk v digitální podobě.


Není možné vkládat příspěvky.

Zpět nahoru ↑