Slovník pojmů

Na jiných DVD, podporujících jen formát JPEG, je též možné tento formát přehrávat."

NAC (Natural Ambience Compensation)

Kompenzátor přirozeného okolí. Výraz z oboru audio. Je známo, že směrovost zvuku je dána též jeho frekvencí. Čím vyšší zvuky, tím se jeví směrověji, tedy, lépe rozeznáme odkud tento zvuk přichází. Při poslechu v místnosti jste pak odkázáni na určitou osu poslechu. Někteří výrobci tento problém řeší tím, že nasměrují výškáče nikoli na posluchače, ale do prázdného prostoru (např. nad reprobedny). Tyto výškáče pak nazvou NAC.

Name Bank

Často používané výrazy se uloží do pamětí, čímž se urychlí editace.

Narrow

Filtr, který zařadí užší pásmo při dálkovém příjmu.

Navi Schutle

Otočný kruh s kurzorovým křížem umožňující výběr menu jedním prstem.

Navi Shuttle

Navi Shuttle má otočný kroužek s kurzorovým křížem zajišťující přístup k výběru funkcí určitého druhu, např. přehrávání. Výhoda je v tom, že výběr tak provádíte dotykem jednoho prstu.

Naviclick

Funkce umožňující automatické ukládání názvů do paměti nebo do knihovny kazet „Tape Library“. (Využívá se též pro automatické spuštění nahrávání z nabídky programů TV).

Navilight Systém TM

Systém umožňující rychlou navigaci pomocí zobrazení na obrazovce.

ND Filter (Natural Density Filter)

Natural Density = přirozená hustota. Při vysokém jasu reguluje množství světla až na desetinu, čímž zabrání rozostření scény při vysokém jasu. Digitální videokamery automaticky v hledáčku upozorňují na potřebu použití ND filtru.

Neodymový magnet

Magnet z kovu skupiny vzácných zemin, který má až 10x větší výkon než konvenční feritové materiály.

Next

Další, pokračování.

NexTView

Obvod, který umí označit a setřídit (ve spolupráci s elektronickým průvodcem) TV pořady k dalšímu využití, např. k záznamu. Sledujete-li TV stanici vysílající tento signál, můžete si zobrazit její nabídku na dalších několik dnů a též naprogramovat příslušný pořad na který jste pak v daném čase upozorněni nebo je přímo automaticky nahrát.

NFB

Zmenšená míra záporné zpětné vazby. Redukuje intermodulační zkreslení.

NFC (Near Field Communication)

Vývojová technologie, zabývající se bezdrátovým radiovým propojením na krátké vzdálenosti. Cílem technologie je vytvořit síť umožňující vzájemnou komunikaci nejrůznějších systémů, pracujících s daty.

NFM (Near Field Monitors)

Označení pro reprosoustavy určené pro poslech v přímém poli.

NICAM

Digitálni audio norma.

Nicam

TV kanál vysílá digitální zvuk současně s normálním mono zvukem. Máte-li tuto funkci, můžete přijímat zvuk v některých digitálních formátech.

Nigh Mode

Režim nočního kina, pro noční tichý poslech.

Night Movies

Režim umožňující fotit černobíle za šera.

Night Shot

Funkce zapínající filtr oddělující infračervenou část spektra. Kamera je schopna snímat v úplné tmě (0 lux!) prostřednictvím vysílaného infračerveného paprsku.

NiMH

Metalhydridový akumulátor.

Noise Filter

Šumový filtr.

Noise Gard

Systém pro potlačení nežádoucího hluku pozadí ve sluchátkách. Hluk je snímán miniaturními mikrofony a v opačné fázi přimíchán zpět do užitečného signálu. Tím dochází k vzájemnému odečtu rušivého signálu.

Non-Scaling Configuration

Konfigurace bez hranic.Technologie, která za nepřítomnosti wooferu odstraňuje nízkofrekvenční efekty signálu LFE, které jinak zužují dynamický rozsah. DA převodníky nejprve dekódují všechny kanály a pak signál LFE přimíchají do levého a pravého kanálu. Nesníží se tak věrnost, zejména pro ty, kteří investovali do drahých repro s rozsahy až za hranicemi slyšitelnosti.

NonScaling

Funkce, která umožňuje reprodukovat i nejnižší kmitočty bez použití subwooferu

NSV (Noise Shaped Video)

NSV je funkce pro redukci šumu videosignálu, aby bylo dosaženo pokud možno lineárního průběhu signálu.

NTSC (National Television Standards /System/ Committee)

Zkratka pro barevný televizní systém užívaný především v USA a Japonsku. 525 řádek, 60 Hz obrazové frekvence (obrazových polí - půlsnímků za sekundu). Úplný signál je rozdělen na jasovou složku a dva rozdílné signály barvy a jasu I a Q, které určují sytost a tón barvy. V soustavě NTSC se současně používají modulace amplitudová, fázová a pro zvuk modulace frekvenční (kmitočtová). Přístroje přehrávající NTSC umožňují reprodukci obrazu i na TV s evropskou normou PAL.


Není možné vkládat příspěvky.

Zpět nahoru ↑