Slovník pojmů

Obrazová opakovací frekvence

Horizontální/Vetrtikální. Udává počet snímků, které mohou být zobrazeny na obrazovce za sec.

Obrazový formát

Poměr šířky obrazu k jeho výšce - např.: 4:3 nebo 16:9

Obrazový režim 14:9

Zobrazení formátu 14:9 i na televizorech 16:9 díky vertikálnímu rozšíření obrazu na celou plochu.

Obrazový režim 16:9

Zobrazení formátu 16:9 - lze jej zobrazit přímo na TV formátu 16:9, ale i na některých TV formátu 4:3

Odstup S/N (signál/šum)

Poměr (rozdíl) v dB mezi úrovní standardního signálu a úrovní zbytkového šumu zesilovače. Čím je číslo S/N větší, tím je přístroj lepší. (100dB-špica).

OFC (Oxygen free Cooper)

Kabel z bezkyslíkové mědi. Zajišťuje lepší a stabilnější vodivé vlastnosti.

OFDM (Othongonal Frequency Division Multiplex)

Ortogonální frekvenčně dělený multiplex. Modulační princip, používaný systémem DVB-T, kdy TV kanál obsahuje velký počet subnosných vln (kmitočtů) s rovnoměrným odstupem.

Off

Vypnuto.

Ohm

Jednotka el. odporu.

Ohnisková vzdálenost objektivu.

Vedle světelnosti jde o druhý údaj objektivu. Ohnisková vzdálenost též odvozuje údaj zorného úhlu, zejména u klasických přístrojů s pevným formátem filmu. Označuje se malým písmenem f (např. f=5-15mm). U digitálních přístrojů, kde lze formát měnit se pak uvádí srovnatelná hodnota s kinofilmem. Objektivy s proměnnou ohniskovou vzdáleností pak nazíváme Transfokátor nebo Zoom.

OLED (Organic Light Emiting Diode)

Diody z organických materiálů, které při průchodu el. proudem emitují světlo. Pravděpodobná budoucnost výroby velkoplošných displejů. Displeje vyrobené touto metodou nepotřebují filtry, je schopný emitovat vlastní světlo. Jde zatím o malé displeje s TFT poli se světloemitujícím polymerovým filmem, takže nepotřebuje žádné předsvětlování. Výhody: větší jas a kontrast beze stínů. Rychlost změn odpovídá videu, širší úhel pohledu, Display může dosahovat tlosťky pouhého okenního skla. Obrazovkám s touto technologií se řáká též "PolyLED".

On

Zapnuto.

On Timer (Časový spínač pro zapnutí)

Funkce sloužící k zapnutí přístroje (např. televizoru) ve zvolenou dobu, pokud je v pohotovostním režimu. Opakem je Off nebo Sleep (spánek), který naopak přístroj ve zvoleném čase vypne. Často jsou tyto funkce volitelné po skocích několika minut až hodin.

OPC

Obvod, který podle kvality nahrávky na pásce videokazety optimalizuje cestu přístrojem pro zpracování signálu. (Obdobně výraz BEST).

OPC (Optimum Phase Crossover)

Filtr pasivní výhybky reproboxu, zaručující plynule rostoucí směrovost vyzařování v závislosti na vzrůstajícím kmitočtu.

Open

Otevřít, otevřeno, označení místa pro otevření.

OpenMG

Technologie na ochranu autorských práv zahrnující také funkci Digital Rights Management, která se skládá ze tří základních částí: umožnění stažení nebo načtení záznamu z různých platforem pro distribuci hudby v elektronické podobě, umožnění přehrávání zvukových souborů a jejich ukládání do počítače (CD Ripping - OpenMG Jukebox) a bezpečné přenášení souborů s daty z počítače zpět do přenosného přehrávače.

OpenTV

OpenTV nebo MHEG. Viz: iDTV.

Optický

Vstup/výstup spec. světlovodným – optickým kabelem.

Optický digitální výstup

Výstup pro bezztrátový přenos digitálních dat k dalším přístrojům - podmínkou je jejich optický digitální vstup.

ORC

Optimalizace záznamu. Kontroluje před záznamem kvalitu pásky.

Orchestra

Orchestra - čtyřkanálová reprodukce s lehce potlačenými zadními kanály.

OS (oprační systém)

Systém pomocí něhož komunikujeme s počítačem (DOS, Windows, atd.)

OSD - On Screen Display

Menu na obrazovce. Po stisknutí tlačítka MENU se na obrazovce objeví nabídka, ve které se uživatel může pohybovat pomocí dalších tlačítek a jednoduše tak provést požadovaný úkon.

OSTA (Optical Storage Technology Association)

Osvětlení " E " (intenzita osvětlení)

Udává, jak je určitá plocha osvětlována, tj. kolik lm (Lumenů) světelného toku dopadá na 1m2 (čtverečný). Základní jednotkou osvětlení je Lus " lx ". Intentzita osvětlení má hodnotu 1 lx , pokud světelný tok 1 lm dopadne rovnoměrně na plochu 1m2 (čterečného). (Omluva: v tomto programu nelze psát horní index).

OTR (One Touch Recording)

Funkce pro časové vypnutí přístroje.

Out

Výstup.

OutDoor

Venku.

Output

Výstup. Výstupní konektor.


Není možné vkládat příspěvky.

Zpět nahoru ↑