Slovník pojmů

R.A.B.O.S. (Room Adaptive Bass Optimization Systém)

Systém americké firmy Intimity pro reproduktorové sestavy, který umí přizpůsobit vyzařovací vlastnosti basů zvukovému charakteru prostoru. Jde o parametrický ekvalizer (filtr), který ve spojení s hlukoměrem koordinuje pásmo pod kmitočtem 100 Hz, činitel jakosti Q (šířku pásma, rezonanční kmitočet a zdvih/ potlačení nastaveného kmitočtu) – odfiltruje rušivé pásmo. Soustava se musí nastavit pomocí CD R.A.B.O.S.

R2

Regenerátor reality. Tento nový a inteligentní systém vylepšení obrazu zaručuje čistou a přirozenou reprodukci filmů na obrazovce. Okraje objektů, které by mohly být po nahrání rozmazané, jsou tímto systémem obnoveny.

Random

Funkce náhodného výběru pořadí skladem, také označovaná „Shuffle“.

RAW

Obdobný obrazový formát ukládání da, jako TIFF. RAW je využívaný zejména pro profesionální snímky. Jeho výhodou je menší objem, dokonalejší reprodukce barev a jasu. ale problematičtější zpracování na počítači. Běžné prohlížeče jej přímo nezobrazí.

RCE (Regional Code Enhancement)

Posílení stávajícího regionálního kódování DVD disků tak, aby bylo zabráněno přehrávání těchto nosičů v jiných regionech než dovoluje výrobce.

RCTC

Časový kód. Automatické číslování jednotlivých snímků, usnadňuje střih, který lze pak provádět s největší přesností.

RDS (Radio Data System), (Radio Daten System)

Systém dodatečných informací vysílaných souběžně s hlavním rozhlasovým programem. Radio Data Systém - digitální datový systém přenášející v pásmu FM spolu se slyšitelným signálem také neslyšitelnou kódovanou informaci. RDS usnadňuje ladění, protože zobrazuje jména stanic vysílajících RDS signál a automaticky vyhledává nejsilnější signál. Jsou přenášena též data jako je (PS–Program Servis / název stanice), (TA-Traffic Announcement / dopravní info), (EON-Enhanced Other Network / odladí jinam při dopravní info.), (CT-Clock Time / časový kód). RDS:

RDS (Real digital system)

Technologie firmy Sony určená pro digitální zpracování obrazu.

Re-Master Processing

Samostatný obvod zpracování signálu obvykle zapojovaný přepínačem, který pracuje obdobně jako „nadvzorkovací procesory“. Znásobí vzorkování sig. až na frekvenci s rozlišením 24 bitů a teprve pak je dekódován.

Real Jukebox

Softvare určený ke správě hudebních souborů.

Real Life

Technologie využívaná u některých modrních digitálních fotoaparátů, která umožňuje odstranit efekt červených očí až po sejmutí obrázku.

Rec

Nahrávání, start záznamu.

Rec Link

K nahrávání programu přes časový spínač ze satelitního přijímače nebo jiného přístroje postačí stisknout tlačítko Rec Link. Jakmile se přijímač zapne (externí jednotka musí být vybavena časovačem - timer, požadováno je propojení SCART), zapne se automaticky i video a nahraje pro Vás program.

Reciever

Přijimač.

Red Book

Audio norma pro digitální nosiče CD-DA, která zavedla kódovanou modulaci (PCM) s formátem 16bit/44,1kHz.

Relativní otvor objektivu

Poměr průměru vstupní pupily objektivu a jeho ohniskové vzdálenosti, jinak v praxi je roven převrácené hodnotě clonového čísla, (pozn.: nezaměňuj s výrazem "Pupila").

Remain

Zbývající čas (např. na videokazetě).

Remote Control

Ovládání, dálkový ovladač.

Rendering ( renderování )

Anglický výraz z oblasti střihu videa. Ne každý počítaž bez akcelerační real time karty zvládne přehrát v reálném čase video i s jeho změnami animací provedenými při střihu. Z těchto důvodů musí proto počítač původní záběry i se změnami přepočítat a nejprve je uložit jako samostatný nový soubor, který lze později přehrávat. Tomuto procesu se říká "Rendering". Před jeho spuštěním lze obvykle též volit kvalitu nového souboru (např. VCD, SVCD, DV, DVD apod.).

Repeat

Opakování např. celého disku nebo bloku.

Replay

Funkce pro opakování provedeného úkonu, nejčastěji jde o znovu přehrání vymezené skladby nebo její části.

Reset

Nulování. Uvedení programu do továrního (základního) nastavení.

Resolution

Rozlišení.

Resume

Funkce, která po vypnutí přístroje a jeho pozdějšího zapnutí, umožní pokračovat z naposledy sledovaného místa.

Retouch

Volba.

Reverse

Změna směru, zpětný chod, zpětné přehrávání, změna směru otáčení.

REW (Rewind)

Funkce pro zrychlené přehrávání oběma směry.

Rewind , REW

Převíjení zpět. Někteří výrobci takto označují i zpětné přehrávání.

Režim FOTO

Na médium je po dobu 7 sekund zaznamenáván stojící obraz. Toho lze dobře využít například při tvorbě kreativnějších videozáznamů. Je to praktické také při spojení s videotiskárnou nebo paměťovou kartou Memory Stick pro záznam obrazu.

RF IN

Vstup vysokofrekvenčního signálu.

RGB (Red,Green,Blue), RGBE (RGB Emerald)

Obrazový signál rozdělený na tři zákl. barvy - červenou, zelenou a modrou. Vysoká obrazová kvalita. Konkurentem je méně obvyklý signál „YUV“, pracující s rozdílovými složkami signálu. Někteří výrobci koketují se čtvrtou základní barvou. Další písmeno E (Emerald- smaragdový).

RI (Remote Ineractive)

Dálkové ovládání.

Right

Pravý.

RMS

Efektivní hudební výkon. (Viz: Výkon). (Pozn. Nezaměňuj RMS - ef.hud.výkon s RMS - Random Music Sensor).

RMS (Random Music Sensor)

Funkce pro programování vlastní sestavy skladeb při přehrávání. (Pozn. nezaměňuj RMS = Random Music Sensor) s RMS = efektivní hudební výkon. (Nezaměňovat s RMS = Root Mean Sguared)

RMS (Root Mean Sguared)

Matematický vzorec pro výpočet maximání zátěže reproduktorů, aniž by došlo k jejich poškození. Tato hodnota by měla odpovídat výstupnímu výkonu zesilovače.

ROM (Read Only Memory)

Paměť pouze ke čtení dat. Původně paměť určená pro počítače. Nyní se však vyskytuje stále více komerčních audio a video výrobků, které využívají možností ROM.

Rotující mazací hlava

Maže záznam přesně podle obrazu při nahrávání. Je umístěna na disku videohlavy. Umožňují přesné vložení záběru.

Rozhraní paralelní nebo seriové

Spojovací bod mezi počítačem a externím zařízením (tiskárna, myš, scanner, modemem, digi fotoaparát apod). U seriového jsou data přenášena seriově tedy bit po bitu, část po části. Paralelní pak dovoluje přenášet několik úkonů současně. je tedy rychlejší, (ještě rychlejší jsou USB porty).

Rozlišení

Počet obrazových bodů, ze kterých se skládá obraz.

RS 232 ( RS-232 )

Rozhraní pro přenos informací vytvořené původně pro komunikaci dvou zařízení do vzdálenosti 20m. Pro větší odolnost proti rušení je informace po propojovacích vodičích přenášena větším napětím než je standardních 5V. Přenos informací probíhá asynchronně, pomocí pevně nastavené přenosové rychlosti a synchronizace sestupnou hranou startovacího impulsu. (Pokud propojujete dva počítače pomocí RS 232 a každý z nich je připojen do jiné zásuvky, proměřte napětí mezi jednotlivými zeměmi RS 232 před jejich propojením. Pokud je každý počítač připojen na jinou větev i stejné fáze, může být vlivem různých spotřebičů na každé větvi rozdílové napětí až cca 100V. To je hodnota, která jakýkoli RS 232 port spolehlivě zničí). (Více na http://rs232.hw.cz).

RT - radiotext"

S&V 10/01


Není možné vkládat příspěvky.

Zpět nahoru ↑