Slovník pojmů

S-VHS (Super VHS), (Super Video Home Systém)

Vylepšená technologie, která dosahuje 160% kvality VHS, tzn. horizontálního rozlišení 400 řádků. Pro záznam v tomto režimu je nutné použít kvalitních kazet S-VHS.

S-VHS ET , Super VHS ET (Super Video Home Systém Expansion Technology)

Technologie, která umožňuje zaznamenávat na běžné kazety VHS ve vyšším rozlišení Super VHS. Technologie ET nejdříve otestuje vloženou kazetu VHS a poté nastaví nejvhodnější hodnoty vnitřních obvodů tak, aby bylo dosaženo maximální kvality dané kazety. Lze tak dosáhnout horizontálního rozlišení až 400 řádků.

S-video (Separated Video)

Obrazový signál s oddělenou (separé) jasovou „Y“ a barevnou „C“ (chrominanční) složkou. Obraz (Y/C).

S-video IN/OUT (též "S VIDEO IN/OUT"),

Vstup/výstup videosignálu S-video. (viz.: "S-video").

S-video kabely (konektor)

Též označované Y/C nebo Hosiden. Na rozdíl od kompozitního propojení, kde je signál veden jedním drátem, jsou zde jasová a barevná složka vedeny oddělení, čímž nedochází k jejich vzájenému ovlivňování.

S-XBS

Funkce zdůrazňující v reprodukci nižší kmitočty.

S.E.A. (Sound Effect Amplifier)

Tento přednastavený ekvalizér S.E.A. umožňuje nastavení ekvalizační křivky zvlášť pro několik nabízených hudebních stylů (např. ROCK, POP, JAZZ apod).

S.F Edit.

Funkce umožňující změnit úroveň (hlasitost) jednotlivých, již nahraných, skladeb, které si načte, upraví a znovu uloží. (Kvalita se však, zejména při opakování funkce, může změnit).

S.L.D.C.

Konstrukce krátkých a oddělených signálových cest. Vyšší věrnost a čistota přednesu audio signálu.

S.O.S. (Snap-On-Screen)

Aniž bychom museli přepínat kanál na VCR, můžeme spustit nahrávání právě sledovaného kanálu na TV.

SACD (Super Audio CD)

Další generace zvukových nosičů. Zachytí veškeré nuance zvukové atmosféry prostředí (skládá se z jedné vrstvy HD a jedné CD. Je tak dosaženo plné kompatibility mezi systémem SACD a CD, takže nosič lze přehrávat i nahrávat na obojích typech zařízení. HD vrstva umožňuje záznam a přehrávání dvou kanálů a multikanálového DSD. Lze na ni uložit také grafiku, text a obrazová data). SACD Single Layer – jednovrstvý disk

SACD Hybrid Multi channel – dvouvrstvý vícekanálový disk

SACD Single Layer Multichannel – jednovrstvý multikanálový disk"

S&V 10/01 str.8

SADV

Hybridní audio formát, spojující výhody PCM s technologií DSD.

Samplovací kmitočet (někdy též: vzorkovací nebo skenovací)

Někdy též vzorkovací nebo skenovací kmitočet. Při digitalizaci analogového signálu dochází k vytvoření velkého množství vzorků sledovaného signálu za každou sekundu a každý vzorek má určitou délku uvedenou v bitech. Výraz je uveden zlomkem. Čím vyšší jsou čísla ve zlomku, tím je digitalizace kvalitnější např. 96kHz/24bit

Samplování

Proces záznamu digitalizace zvuku. Takto zdigitalizovaný záznam zvuku lze později použít k ozvučení souborů nebo jej přímo vložit do hodební skladby. Tohoto postupu se využívá při komponování hudby a lze si zakoupit přímo samplovací programy na PC.

Sat Tuner Control

Ovládání satelitního přijímače videorekordérem. Nastaví program a čas nahrávání.

Save

Uložení.

SB (Surround Back)

Označení pro další Surroundový zadní reproduktor, i když jde o středový je milně považován za druhý centrální. Často se tak ale označuje. Není tedy tuto pozici nutno osazovat dalším centrálním repro, ale stačí běžný Surround.

SBR (Spectral Band Replication)

Technologie zvukového formátu MP3, která posiluje vysoké frekvence při nízkých datových tocích.

Scaling Codec

Kodek, který zajistí, při renderování filmu ve střižně, aby jasové spektrum odpovídalo normě ITU. (Viz: "ITU-R.BT601").

SCART

Euro AV konektor Jednoduchý 21pólový (kontaktní) konektor pro propojení audio a video, např v televizoru. Umožňuje snadné propojení různých typů audio a video zařízení.

SCMS (Serial Copy Management Systém)

Systém pro omezení digitálního kopírování. Z originálního disku lze provést jen analogovou kopii.

Screen

Stínítko obrazovky.

Screen door

Nežádoucí efekt při zvětšní při projekci obrazu, kdy je vidět mezibodová mřížka.

Screen Setup

Nastavení parametrů obrazu.

SD (Secure Digital)

Druh paměťové karty.

SDDS

Systém digitálního až osmikanálového ozvučení filmů. Zvuk je kódován systémem ATRAC přímo na filmový pás.

SDMI (Secure Digital Music Initiative)

Jedná se o celosvětovou normu pro bezpečnou distribuci hudby v digitální podobě, vytvořenou seskupením více než 110 velkých společností z oblasti hudby, spotřební elektroniky a technologií. Cílem SDMI je zajištění, aby nahrávky, které jsou chráněny autorskými právy, byly ve všech existujících i budoucích digitálních formátech zajištěny proti neoprávněnému používání. Současně má být zachována kompatibilita dat mezi digitálními přístroji. Výhodou SDMI pro zákazníky je zjednodušení získávání, nakupování a přehrávání hudby z různých on-line i off-line zdrojů.

SDR (Software Defined Radio)

Softwarové rádio vycházející ze společného principu mnoha digitálních zařízení, která, ač se liší funkcí, mají stejné technologické prvky. Společný Haardware základ definovaný pro odlišné využití programovou výbavou. Smysl spočívá v tom, že např. ttelefon může být současně rozhlasovým přijímačem, dálkovým ovladačem, bezdrátovýn komunikátorem či konzolí pro on-line hraní. (SDR mohou pracovat s různými bezdrátovými protokoly, na různých frekvencích a s různými přenosovými standardy. Viz též: Fi-Fi ).

SDTV

Standard Digital TV.

SeamlessLink

Technologie zdokonaleného vypalování CD, která analyzuje kvalitu disku a přizpůsobuje mu parametry zápisu. Obdobná technologie: PTBW.

Search

Funkce pro rychlejší vyhledávání (případně s příposlechem) směrem vpřed nebo vzad.

SECAM , MESECAM (Sequentiel Coleur a Memoir)

Norma BTV, systém používaný především ve Francii. SECAM může mít přídomky B,G,H,D,K,K1,L, všechyn pracují s 625 řádky a 25 snímky, resp. 50 půlsnímky (poli) za sekundu. SECAM používá modulaci FM, zatímco MESECAM modulaci AM.

Select

Výběr.

Sensing Circuit

Patentovaný obvod firmy NAD, který neustále monitoruje měnící se impedanci reproduktorů a optimalizuje pak výkon zesilovače. Údajně zvládá impedance až do 2 ohmů.

Sensitiviti

Citlivost.

Sensor

Snímač.

Servo náklonu

Slouží ke kompenzaci nerovností povrchu disku a zaručuje vysokou přesnost snímání.

SETUP (SET)

Nastavení.

Setup Navigátor

Průvodce, který Vás vede programem nastavení přístroje.

SFE (Scale Factor Edit)

Úprava hlasitosti nahrávky. Odstraní nežádoucí rozdíly hlasitosti.

SFN (Single Frequency Network)

Jednofrekvenční síť. Sítí SFN využívá DVB-S,C,T vysílání k digitálním přenosům hned několika programů a dalších dat najednou.

SFN (Single Frequency Network)

Jednofrekvenční síť. Umožňuje vysílání DVB-T na jednom nosném kmitočtu.

Sharp

Ostrý.

Sharpness

Zaostření, ostrost.

SHHA (Spectral High-speed Hybrid Amlifier)

Speciální moduly zesilovacích obvodů, které vynikají šířkou frekvenčního pásma do 1 MHz, ale také rychlostí zpracování signálu a jeho doznívání.

Show View

Způsob nastavování časového spínače. Pro nastavení jsou nezbytné číselné kódy uvedené v televizních programech. Kód obsahuje datum - čas začátku programu - a čas jeho konce.

Show View Deluxe

Okamžité programování časovače (timer) je navíc podporováno infračerveným ovladačem, který mění během nahrávání automaticky kanály na satelitním tuneru. (Volitelný satelitní ovladač RM-SD, požadovaný pro modely Show View Deluxe - nepoužitelný pro modely bez Show View Deluxe).

Shrek ReVoice Studio

Technologie DVD-ROM, která umožní divákovi namluvit postavu děje vlastním hlasem.

Shutle

Kombinovaná ovládací tlačítka (točítka) složená z vnějšího prstence. Ve středu prstence pak bývá tlačítko „Jog“

Shutter

Závěrka (expoziční čas).

Shuttle

Otočný ovladač je pohodlným nástrojem při editaci. Pouhým otočením můžete nastavit bod střihu s přesností na snímek.- Click Jog Shuttle je kombinací tlačítkového a otočného ovládání se všemi z toho plynoucími výhodami.

SIM

Paměťová karta do mobilních telefonů umožňující přístup do sítě konkrétného operátora (poskytovatele).

Simplex

Výraz používaný v telekomunikační technice, který pojmenovává spojení v jednom směru, bez zpětné komunikace. Opak duplex. Viz: Duplex, Poloduplex (Dusimplex).

Single-wiring

Připojení terminálu reprobedny klasickým způsobem, pomocí jednoho dvoupramenného vodiče. Viz též výrazy : " bi-wiring" a "bi-amping".

Single-wiring

Klasické připojení reproduktoru jedním kabelem. Viz též: bi-wiring , bi-amping

Skanner

Kopírovací přístroj k pořizování digitální kopie obrazu.

Skanning

Pořizování digitální kopie obrazu.

Skanování

Možnost automatického prohledávání uložených informací v paměti (např.seznamu radiostanic) nebo nějakého rozsahu zadaného od-do.

Skin

Grafické provedení programového menu, lze snadno měnit. Lze stahovat z internetu.

Skin efekt

Frekvence vedená vodičem má tu vlastnost, že čím je vyšší, tím více se vytlačuje od středu k povrchu vodiče. Proto je u vyšších frekvencí dobré, aby i povrch vodiče byl dokonale vodivý. Výrobci se snaží efektu odporu povrchu vodiče zabránit různou technologií výroby vodičů.

Skip

Funkce pro rychlé projetí (přeskok) „nezajímavé“ části nahrávky.

Skreenshot

Snímek (kopie) obrazu z obarzovky.

Sleep (spánek)

Sleep Timer nebo On Timer. Vypne přístroj v nastaveném čase.

Slide Show

Umožňuje plynulé přehrávání (promítání) uložených záběrů většinou na zabudovaném LCD.

Slow

Pomalu.

Slow motion

Zpomalené přehrávání bez zkreslení.

Small

Při volbě programu Small posílá zesilovač kmitočty nižší než určená hranice (např. 80 Hz) přímo do Subwooferu. Viz též výraz : „Large“.

Smart Drive

Viz mechanika.

Smart File

Poskytuje rychlý přehled o záznamu a volném místu na videokazetách. Stačí přiblížit kazetu k videorekordéru a obsah se objeví na TV obrazovce. Titulky ke každé scéně jsou přejímány buď přímo z teletextu, nebo je lze vkládat manuálně. Budete-li chtít sledovat scénu, prostě ji vyberete na obrazovce a přístroj vyhledá její začátek.

Smart Link

Viz. A/V Link.

Smart Link (A/V Link)

Inteligentní prostředek pro komunikaci mezi různými audiovizuálními přístroji.

Smart Media Card

Paměťová karta.

Smart Picture

Funkce spojující nastavení barevnosti a kontrastu. Přizpůsobuje charakter obrazu různým programům a hladinám okolního osvětlení.

Smart Scan Controller

Skanovací většinou kruhový ovládač k rychlému vyhledání a uložení stanic.

Smart Search

Uloží obsah vložené kazety do paměti a nabízí tak jednoduchý přehled nahraných scén.

Smart Space

Funkce, která šetří místo na disku při záznamu dat (např. u MD) tím, že využije i místa, kde by jinak bylo nahráno ticho.

Smartlink, Q-link

Systém, který umožní předat Váši naprogramovanou sestavu z jednoho přístroje do jiného, např. naprogramované stanice z TV do tuneru videa.

Smear efekt

Nežádoucí jev, kdy na obrazu dochází k přetékání jasných světel přes jejich obrysy.

Smooth Scan

Systém používající 32 bitový mikroprocesor RISC pro vinikající kvalitu zobrazení při použití vyšší nebo nižší rychlosti, případně při prohlížení snímků (vpřed i vzad).

Smooth Screen

Obvod pro účinné potlačení obrazového šumu a digitální blokaci rušení, které vzniká při přenosu formátem MPEG, jenž signál redukuje.

Snooze

Funkce pro krátké vypnutí. Radiopřijímač nebo budík se po určité pauze obnoví.

Soft

Měkký.

Software

Program, pomocí kterého se ovládá počítač, nebo přístroj s počítačovými daty.

Solární prěhled

Umožňuje vnikání okolního světla do barevného hledáčku nebo LCD displeje. Zobrazení je tak jasnější a živější. Znamená to, že čím více je světla, tím je obraz na LCD obrazovce nebo v hledáčku jasnější.

Sound

Zvuk.

Sound Blaster

Zvuková karta (modul) společnosti Creative, která se stala pro svoji popularitu technickou normou pro všechny ostatní karty pro PC. Karta převádí zvuková data do srozumittelné podoby Vašeho PC a může je zpracovávat do různých efektů. Je-li karta označena slůvkem "compatible", znamená to, že je kompatibilní s kartou SB.

Sound Control

Ovladač zvuku. Automaticky eliminuje hlasitost při přechodu na jiný zdroj.

SP (Standard Play)

Standardní rychlost přehrávání (posuvu pásky).

SPDIF

Digitální koaxiální konektor.

Speaker

Reproduktor.

Speaker Distance

Nastavení vzdálenosti reprosoustav od místa poslechu.

Speaker Setup

Nastavení parametrů reproduktorů.

Speed

Rychlost.

SPL (Sound Pressure

Hladina akustického tlaku. Úroveň hlasitosti vydávané reprosoustavymi měřená v dB. SPL 95 dB je velmi hlasitá úroveň, 115dB – poslechová únava nebo i poškození sluchu.

SPOT (Smart Personal Object Technology)

Program Microsoftu na bázi Windows, který má v budoucnu umožnit drobným předmětům denní potřeby (např. hodinkám) využívat komunikace s internetem nebo jinými zařízeními.

SQPB

Tento obvod umožňuje videorekordérům VHS přehrávat kazety nahrané v režimu Super VHS v rozlišení VHS (Běžné videorekordéry VHS bez obvodu SQPB nejsou schopny S-VHS kazety přehrát).

SRC (Sampling Rate Converter)

Převodník vzorkovacích kmitočtů audio-vizuální techniky.

SRS Audio

Věrný prostorový zvuk, efekt Dolby jen se dvěma reproduktory. Obdobně též Virtual Dolby nebo Virtual Sound Stage.

Stabilizátor obrazu

Díky schopnosti rozpoznat otřesy způsobené kameramanem, dokáže přístroj omezit nežádoucí chvění obrazu.

Stamima technologie

Technologie používající maximální možné integrace čipů do jednoho a maximální možné digitalizace. Účelem je snížení spotřeby energie.

Stamina

Systém regulace spotřeby energie snižující spotřebu jednotlivých součástí, digitalizující veškeré procesy a integrující více čipů do jednoho.

Standard HomePlug 1.0 (standard MomePlug BPL)

Systém umožňující přenášet data prostřednictvím domácích elektrických rozvodů. Není nutno budouvat žádnou další síť, pokud ovšem máte v domě zavedenu elektřinu. Můžete si tak utvořit svou vlastní síť (eternet) v celém domě. Připojení se děje prostřednictvím příslušných adaptérů, přes zásuvky běžného rozvodu elktřiny. Standard MomePlug BPL je pak systém, který umožní k přenosu dat využít nejen sekundární sítě el. rozvodů ale i primární sítě. T.zn., že např. připojení k internetu bude možné uskutečnit rovněž přes el. zásuvku.

Standby

Pohotovostní stav, snímání obrazu u kamkordéru.

Station Label

Označení stanice pomocí vysílané informace.

STB (Set Top Box)

Přijímač a kodér DVB-S,C,T, umístěný v samostatné jednotce (boxu), připojenému k TV přijímači např. pomocí kabelu SCART. Pod tímto výrazem jsou představovány zejména koncová zařízení pro příjem digitálního vysílání televize, která umí dále zpracovat a upravovat digitální signály. Klasickým přestavitelem je satelitní přijímač.

Steady Shot , (Super SS)

Stabilizace obrazu pomocí vestavěného senzoru pohybu, pro dosažení vysoce detailního obrazu. Též: "Super Steady Shot".

Stereo

Dvoukanálový audio záznam a reprodukce.

Stereo zobrazení

Trojrozměrná informace při stereofonní reprodukci. Repsosoustava je schopna rprodukovat jako rozměry: hloubky, výšky a šířky ve zvukové přestavě. Ideální je, když reprosoustavy jakoby „zmizí“, nevnímáme je.

Still Picture

Stojící obraz.

STL (Synchro Tuner Level)

Automaticky ukládá do paměti všechny dostupné kanály z tuneru nebo TV a umožňuje uložit tyto kanály do VCR ve stejném pořadí.

Stojící obraz bez šumu/zpomalené přehrávání - Umožňuje úplně čistý stojící obraz a zpomalené přehrávání na LCD monitoru."

Stop

Zastavení (posuvu pásky apod.).

Store

Paměť - uložení do paměti.

STP (Synchro Tuner Preset)

STP automaticky ukládá do paměti všechny dostupné kanály a umožňuje uložit kanály do paměti videorekordéru ve stejném pořadí, jako je v televizoru.

Streaming

Přenos multimediálních dat v plynulém toku. Přenos se děje v nastavených protokolech např.: IP = internetový protokol. UDP (User Datagram Protokol) = (User-uživatel) - protokol závislý na aplikacích uživatele.

Strobe

Roz fázování obrazu.

Subtitle (titulky)

Textové zobrazení dialogů a monologů. Na DVD až 32 jazykových mutací.

Subwoofer (čti: sabvůfr)

Speciální reprosoustava pro reprodukci pouze nízkých kmitočtů pod 200Hz a níže, kde je již lidské ucho neslyší. Čím je zvuk nižších kmitočtů tím jej ucho hůře směrově vnímá, proto mohou být Subwoofery umístěny téměř kdekoliv. Mohou být v aktivním (se zesilovačem) nebo v pasivním provedení. Subwoofer může mít i přepíneč dělících frekvencí.

Super CCD

Viz : "SuperCCD" - psáno dohromady.

Super ESP2

Širší dynamický rozsah s 3násobnou ochranou proti otřesům, oproti ESP2.

Super HAD (Hole Accumulation Diode)

Tak jako firma Fuji, tak firma Sony se svým Super HAD přivedla na svět svůj vylepšený obrazový snímač CMOS. Vylepšená struktura – krycí optický čočkový rastr + zdokonalené řídicí obvody.

Super Spektrum Sound

Systém zlepšující frekvenční rozsah vokálů a basů s doplněním dvou měničů pro výšky. Zajišťuje kvalitní stereo.

Super Steady Shot

Zaručuje nejvyšší možnou kompenzaci s nulovým snížením kvality obrazu. Využívá aktivní hranol (optický systém) nebo CCD s 800 000 obrazovými body (elektronický systém).

Super Sub Alias Filter

Filtr pro zlepšení odstupu signálu od šumu. Má plochou charakteristiku a zaručuje neovlivňování video signálu v jeho základním frekvenčním pásmu cizími vlivy, šum je eliminován.

Super VHS, Super VHS ET

Viz: S-VHS nebo S-VHS ET

Super-VCD

Systém nahrávání obrazu a zvuku na běžná videocédéčka.

SuperCCD snímač (HR - High Resolution), (SR - Super Dynamic Range)

Obrazový snímač. Obdobně jako CCD snímač, avšak jeho buňky nemají obdélníkový tvar, nýbrž tvar osmistěnu. Nejsou vyrovnány v zákrytu, ale v úhlech 45 stupňů. Výsledkem je vyšší rozlišení. Další generace těchto snímačů nesou přívlaastky HR (High Resolution) s výkonnějšími fotodiodami a SR (Super Dynamic Range), kde je každá buňka tvořena ze dvou nestejně velkých fotodiod. (Vz též: CCD, CMOS, Foveon X3).

Superteletext

Německý program iTV, obdoba amerického ATVEF (viz ATVEF).

Superwhite záznam

Video záznam, jehož jasové složky přesahují normu ITU-R.BT601 (Viz pojem: "ITU-R.BT601")

Surround

Prostorový zvuk (viz též LS-Live Surround, DSP-Dolby Surround Pro Logic.

SV

Střední vlny.

Světelní tok - ?

Udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů. Je to světelný výkon, který je posuzován z hlediska citlivosti lidského oka. Základní jednotkou je "lm" (Lumen).

Světelnost objektivu.

Vedle údaje o ohniskové vzdálenosti jde o další parametr objektivu. Světelnost je relativní otvor informující, kolik světla objektiv maximálně propustí. Nejčastěji se uvádí zlomkem (např. 1:2,4), případně se značí velkým písmenem F, přičemž platí, čím je tento poměr nebo číslo F nižší, tím více světla objektiv propustí.

Světelný tok " ? "

Udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů. Je to světelný výkon, který je posuzován z hlediska citlivosti lidského oka. Základní jednotkou je Lumen "lm".

Svítivost " l "

Označení malým písmenem "el" tedy " l ". Udává, kolik světelného toku " ? " " vyzáří světelný zdroj do prostorového úhlu " ? "" v určitém směru a je dán poměrem l = ?/ ? / (lm/sr) Základní jednotkou je Candela " cd ".

SVM (Scan Velocity Modulation) nebo VM, SAVEM, SCAVEM

Dynamická modulace pro úpravu zobrazení stopy paprsku na stínítku obrazovky. Obvod, který změnou rychlosti vychylování paprsku obrazovky zvyšuje ostrost přechodových hran (před nimi ho zrychlí, na nich zpomalí a těsně za nimi opět zrychlí).

SXRD (Silikon Crystal [X-tal] Reflective Display)

Obrazový display s velice jemným zrnem s dvěma miliony pixelů v každém obrazovém políčku. Každá buňka měří méně než dva mikrometry z molekulární látky. Je rychlý ve změnách obrazu (méně než pět milisekund), dokonalý obraz.

Synchro Edit

Pro synchronizaci spuštění přehrávání a nahrávání. Oba přístroje se po stisknutí tlačítka spustí současně. Dalším stiskem se nahrání ukončí.

Systém AREA AF

Viz: "AREA AF"

Systém XR

Viz. „XR“.


Není možné vkládat příspěvky.

Zpět nahoru ↑