Slovník pojmů

T-DAB (Terrestrial - Digital Audio Broadcasting)

Pozemní digitální rozhlasové vysílání.

T-V Link

Funkce T-V Link automaticky zkopíruje předvolená data TV kanálů do připojeného videorekordéru, (nebo naopak) ve stejném pořadí jako na televizoru, čímž se usnadní instalace.

T.H.D. (Total Harmonic Destortion)

Total Harmonic Destortion - celkové harmonické zkreslení naměřené většinou při 1 kHz.

T.I.M. (Time Index Recording)

Automatické ukládání hodiny a data vždy na začátku záznamu.

TA - dopravní hlášení

TAC Systém

TV s možností vstupu na internet, E-mail, živé vstupy do vysílání, přehledy pořadů a další on-line služby.

TACS

Telekomunikační analogový systém využívaný v 80. letech u mobilních telefonů. Byl schopen přenášet pouze hlasovou komunikaci. Nahrazen byl systémem GSM.

TAK

Francouzský program iTV, obdoba amerického ATVEF (viz ATVEF).

TAPE

Vstup/výstup pro páskový magnetofon.

Tape

Magnetofonový pásek. (Magnetofon).

Tape Library

Knihovna kazet umožňující správu kazet a jejich nahrávek. Pomocí další funkce „Naviclick“ do ní lze kazty ukládat automaticky. Knihovna nabídne kompletní obsah až 199 kazet, včetně dalších údajů.

TBC (Time Base Corrector), (Korektor časové chyby)

(Žádný bacil , ale…) Obvod pro korekci časové základny vida. Jednotlivé půlsnímky se nejprve uloží do paměti, odkud se načítají již konstantní rychlostí. Tím se eliminují výkyvy rychlosti posuvu pásky, obraz je stabilní s rovnými, klidnými liniemi. Původně používán jen u profesionálních přístrojů. TBC zaručuje optimální kvalitu reprodukovaného obrazu i při zastaveném obrazu nebo při zpomaleném přehrávání, či nerovnoměrnosti pohybu pásky. Korektor časové chyby kompenzuje jakýkoli nerovnoměrný pohyb pásky. Videosignál je digitalizován, uložen do paměti a vyvoláván na konstantním časovém základu. Díky tomu jsou horizontální linie rovné a stabilní. Korektor časové chyby je velmi praktický pro postprodukci a střih.

TC (Time Code)

Časový kód, který označí místo na pasce (v nahráce). Každý snímek je tak označen časovým kódem, podle kterého jej můžeme vyhledat. Vhodné při střihu.

Teletext

Informační databáze vysílaná souběžně s programem.

Tension Mask Technologie

Vypjatá maska poskytuje u plochách obrazovek rovnoměrné rozložení paprsku po celé obrazovce. Zvýšená kvalita, věrnost barev, stabilita.

Terminál

Terminálem se nazývají vstupy do zařízení pro připojení kabelů (šroubovací svorky, pro banánky nebo jejich kombinace nebo pérové svorky).

Test Signal

Zkušební signál.

Test-Tone

Testovací signál k nastavení zvukové části reprodukčního řetězce.

TFC DSP

Tri-Field Cinema DSP Obdobně jako zvukový mód : „DDSC-Digital“.

TFCT , FTC4 (Transverse Fold Cabinet Technology)

Konstrukce ozvučnice z desek HDF s důmyslnou vnitřní strukturou (frézování, výstuhy) navrženou počítačem pro maximální potlačení stojatých vln uvnitř reproskříně.

TFT (Twin Film Transistors)

Jde o výraz pro displej LCD, resp. zobrazovač typu TFT, který LCD displaye používají: Aktivním prvkem je zde tranzistor v každém obrazovém bodě, který pracuje jako superrychlý spínač, ovládající rastrově shodnou třísegmentovou baevnou matrici RGB. (Podrobněji doporučuji článek: "Jak fungují?" v časopise S&V 02/04-str.22)

THD

Celkové harmonické zkreslení (zesilovače).

THX (Tomlinson Holman eXperiment)

Podrobně stanovené technické požadavky na reprodukční řetězec pro kamenná i domácí kina zajišťující nejvyšší možnou kvalitu zvuku i obrazu. V domácích kinech se můžete setkat s THX selekt nebo přísnější THX ultra.

THX Surround EXTM

Dekodér jedné z variací THX mající navíc jeden zadní středový kanál.

THX Ultra

Jde o certifikát firmy Lucasfilm Ltd zaručující dlouholetou stabilitu a kvalitu standardního provedení výrobku. Do testu před udělením certifikace jsou zahrnuty všechny součásti komponentu výrobku, včetně zesilovače, předzesilovače a dalších stovek součástek, ať již v části digitální nebo analogové. Viz též: THX Ultra2.

THX Ultra2

Přístroje s touto certifikací firmy Lucasfilm Ltd se vyznačují excelentním řešením a kvalitou zvuku. THX Ultra2 Cinema (pro přehrávání filmů) a THX Ultra2 MusicMode (pro přehrávání hudby) jsou dodatkem ostatních režimů THX a umožňují použití zvláštních zvukových efektů. Viz též: THX Ultra.

TIFF (Tagged Image File Format)

Obrazový formát vysoké kvality, používaný pro ukládání digitálních snímků bez jakékoliv komprese. Je určen pro výměnu dat mezi aplikacemi pro zpracování obrazu a aplikacemi DTP. Má koncovkou souboru TIF.

Time

Čas.

Time Fader

Viz. „Fader in/out“.

Time Machine

viz:: TMS (Time Machine System)

Time Play (Music Scan)

Přehrává začátky skladeb jako Intro Scan, ale lze nastavit též dobu přehrávky každé skladby.

Time Slip

Tato funkce umožní sledování záznamu z nosného média, zatímco na tentýž zdroj souběžně nahráváte.

Time-lapse Movies

Časová lupa fotoaparátu umí registrovat pomalé děje, lidským okem nepozorovatelné.

Timer

Časovač. (Viz též: "On Timer").

Timer Play

Zapnutí přehrávání časovým spínačem - automatické zapnutí přehrávání ovládané externím časovým spínačem.

Timeswitch

Funkce zapnutí přístroje ovládaná externím časovým spínačem.

TINT

Nastavení teploty barvy - změnou nastavení teploty bílé lze barevný tón obrazu regulovat v závislosti na jasu pokoje či Vašich preferencích. Zvolte STUDENOU pro působivější obraz s vyšším kontrastem či TEPLOU k dosažení filmového rozpoložení při sledování filmů, NORMÁLNÍ pro konvenční obraz standardu PAL.

Title

Titulek.

Title Play (Music Scan)

Postupně jsou přehrávány začátky jednotlivých skladeb. Dobu přehrávání každé skladby můžete většinou nastavit.

TiVo

Systém pamatující si programovou nabídku TV na několik týdnů dopředu.

TMC (Traffic Message Channel)

Kódy vysílané rozhlasovými vlnami, které vyhodnocuje systém navigace a vyhledá nejkratší a nejrychlejší cesty v závislosti na stavu dopravní situace.

TMS (Time Machine System)

Tato funkce si při nahrávání ve své dočasné paměti uchovává časově zpětně několik sekund předešlého toku dat. Když se při startu nahrávky poněkud opozdíte, nic se neděje – Time Machine použije svoji paměť.

TOC

Informační oblast na záznamovém médiu, obsahuje například tabulku s obsahem disku, celkový počet skladeb, názvy, dobu reprodukce, hodinu a datum pořízení, umístění dat atd. Je-li pořizován nový záznam např na MD disk, jsou tyto informace po skončení záznamu aktualizovány. V případě profesionálně nahrávaných nepřepisovatelných disků je tato tabulka zadána výrobcem a nelze ji měnit.

TOP (Table of Pages)

TV opatřená touto technologií umožňuje rychlý přístup k vyhledávaným stránkám teletextu formou kartotékových listů. (viz též: FLOP).

ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology)

Princip virtuálního vylepšení zvuku, který má být ještě dokonalejsí než zvuková pole. (Nyní je rok 2003, počkáme si na Yamahu).

Toroidní transformátor

Spec. trafo s kruhovým jádrem z jednoho plechu, schopný dodat špičkový výkon bez drnčení. O 40% vyšší účinnost než klasická trafa s plechy EI.

Toslink

Digitální optický konektor.

Touch Panel

Dotykový LCD panel. Dotykem na panel v určeném místě nastavujeme příslušné režimy a příkazy.

Touch Screen

Dotyková obrazovka. Obdobně jakou u "Tousch Panel" nastavujeme dotykem na obrazovce příslušné funkce, jako bychom stiskly příkazové tlačítko.

Tracking

Sledování.

Transfer

Přenos dat.

Transfokátor

Viz. Zoom.

Treble

Výšky. Horní část tónových kmitů.

TriLogic Plus

Optimalizuje nahrávání a přehrávání na jakoukoliv kazetu s automatickou redukcí šumu a kmitočtového rozpětí. To nejen zaručuje jasnější a ostřejší obraz s výraznějšími barvami, ale dochází také k prodloužení životnosti hlav. Měření vlastností pásky trvá jen 2,5 sec.

True Color

Hloubka barev RGB 24 bitů na jeden pixel, čili 3 Byte.

TrueSurround

Obdobně jako DPL II dovede vytvořit iluzi prostorového zvuku ze stereofonní nahrávky.

TTL (Trough The Lens)

Optický průhledový systém fotoaparátu odchytává obraz procházející objektivem, který pomocí zrcadel nebo hranolu odklání na matnici hledáčku.

Tuner

Obecně – vstupní frekvenční díl TV, videa nebo rozhlasového přijímače pro detekci a zpracování signálů. Přijímač bez zesilovače.

Tuning

Ladění.

TV

Televizor.

TWEETER

Vyvážený výškový reproduktor. Tento reproduktor poskytuje perlivý zvuk vysokých frekvencí s lepší přechodovou charakteristikou než běžné výškové reproduktory. Vyrovnání lineární fáze reproduktorů - kmitací obvod hloubkového reproduktoru je vyrovnán s kmitacím obvodem vysokofrekvenčního reproduktoru, takže se zvuk z obou reproduktorů dostane k posluchači ve stejný okamžik. Výsledkem je ostrý vyvážený zvuk.

Twin Pick-Up

Přístroje s touto funkcí jsou vybaveny dvěma snímači na čtení DVD a CD. Tím se zvukové disky CD-R (nahrávatelné CD) a CD-RW (přepisovatelné CD) přehrávají s dokonalou přesností.


Není možné vkládat příspěvky.

Zpět nahoru ↑