Slovník pojmů

V.O.R. (Voice Operated Recording)

Automatické zapnutí nahrávání po zachycení zvuku a přepnutí na pauzu v případě ticha. Díky úspoře místa je tak možné zaznamenat delší časový úsek bez nutnosti obsluhy.

V.S.S. (Virtual Surround Sound)

Virtuální prostorové ozvučení bez surroundových reproduktorů.

Vakuový fluorescenční displej

Vakuové trubice vyplněné elektrodami a fluorescenčním materiálem. Průchodem proudu vysílají světlo. Využití - k výrobě displejů.

Vario focal

Objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností.

VBR

Variabilní bitrate (proměnný datový tok). CBR - konstatní bitrate. Tam, kde není potřeba vysokého toku dat, např. v tichých pasážích hudby, dojde ke snížení bitrate a tím i úspoře místa na nosiči dat.

VBR

VBR - variabilní bitrate (proměnný datový tok), CBR - konstantní bitrate (pevný datový tok).

VCD (Video-CD)

Obdoba CD ale se záznamem videosignálu v MPEG 1 formátu. Kvalita odpovídá přibližně VHS.

VCR

Videorecorder (Videopřehrávač).

VES (Virtual Enhanced Surround)

Systém virtuálního prostorového zvuku vytvářející prostorový efekt i bez zadních reproduktorů, a to i v malých místnostech. Dokáže částečně nahradit zvuk Dolby Digital jen se dvěma kanály.

VFP (Video Fine Procesor)

Procesor umožňující nastavení, korekci obrazu hned v několika parametrech (gamma, jas, kontrast, saturace - sytost barev, odstín, ostrost, atd. Tyto hodnoty lze uložit do paměti nebo vybrat přednastavené tovární hodnoty.

VGA

Viz. GA„ grafické normy – Graphics Array.

VGCA (Variable Gain Control Amplifier)

Umožňuje nastavit úroveň vstupního signálu do zesilovače, značně eliminuje zdroje šumu. Odstup signálu 113dB při jmenovitém výkonu a Audio sig. 2V.

VHS (Video Home systém)

Systém pro AV analogový, komerční záznam na magnetický pásek videokazety 240 řádků na obraz.

Video 8

Standardní formát velikosti a jakosti pásky vidokamer. HIFI signál je oddělen od obrazového.

Video IN/OUT

Vstup/výstup kompozotního (složeného) signálu (Y+C).

Video Navigation (Video navigace)

Díky této funkci je přístup k programům a správa knihovny kazet s pamětí např. 2000 titulů hračkou. Tato výhodná funkce vytváří obsah na každé kazetě, kterou nahrajete a umožní Vám vložit názvy kazet a programů. Videorekordér ukládá všechna data do paměti, umožňuje třídění kazet podle čísla, data a kategorie kvůli přesnému určení místa programu, který hledáte. Pouze zvolíte požadovaný program ze seznamu na obrazovce a videorekordér tento program automaticky připraví a přehraje.

Video Snap Shot

Režim umožňující zaznamenat na kazetu statický-nehybný obraz (jako fotografii) včetně zvukového efektu spouště fotoaparátu. Tuto funkci lze použít i běhen reprodukce. Při použití během reprodukce není k dispozici zvukový efekt.

Videoekvalizer

Tři přednastavené režimy, nebo vlastní úprava obrazu.

Videokamera

Kamkorder. (Vžitý výraz "videokamera" je původně nesprávný).

Videokazeta

Nosič analogového záznamu AV. Záznam zapisuje šikmo na magnetický pásek.

Videoplayer

Videopřehrávač neumožňující záznam, jako třeba videorecorder.

Videoprojektor

Přístroj promítající pohyblivý obraz z externího zdroje na projekční plochu.

Videorecorder

Videomagnetofon umožňující nejen přehrávání jako videoplayer, ale i záznam.

ViDVD

Systém prohlížeče umožňující přehrát všechny formáty CD, včetně CD-R a CD-RW a MP3. Podporuje všechny běžné AV a grafické formáty. Má ještě další možnosti, jako připojení na internet, karaoke a další.

Virtual

Fiktivní, zdánlivý.

Virtual Dolby®

Poskytuje prostorový efekt Dolby(r) Surround pouze s využitím předních dvou reproduktorů.

Virtual Multi Rear

Umělé vytváření zadních a bočních reproduktorů.

Virtual Rear Shift

Umělé přesouvání zadních a postranních reproduktorů.

VISS

Funkce pro několikasekundovou ukázku označeného místa na záznamu. Po ukázce přeskočí na další index (záložku) a opět předvede ukázku.

Viz: iDTV"

S&V 01/03 str.10

VKV

Velmi krátké vlny.

VLSC

Obvod, který „vyhlazuje“ D/A převod signálu, takže obraz netrpí zubatostí digitálního převodu, ale podobá se analogovému.

VMAX

Funkce pro simulaci prostoru se dvěma repro.

VOD (Video on Demand)

Video na přání, které si bude moci zákazník stahovat z internetu, či jiných zdrojů v prostředí svého HMC (viz HMC)

VoD (Video on Demand), NVoD (Near Video on Demand)

VoD = Služba umožňující divákovi, aby si dálkově objednal televizní pořad ve svém čase, který si určí. NVoD = Vysílání stejného pořadu souběžně na jiném kanále, avšak časově posunuté.

Voice Memo

Ke každému snímku lze přiřadit mluvený komentář.

Volt „V“

Jednotka el. napětí.

Volume

Hlasitost.

Volume Control

Regulátor hlasitosti. Plynule otočný. ( obdobně : Gain Control )

VPS (Video Programing System)

Též „Video Programming Service“. Obdobně jako: "PDC (Program Delivery Control)". Jde o systém, který využívají některá videa při nahrávání. Začátek a konec nahrávání nespouští na základě naprogramovaného reálného času, ale čekají na signál vysílaný z programového studia. Pokud se tedy vysílání vašeho programu např. opozdí, pak nemusíme mít obavy, že máme na začátku nahrán kus z předchozího programu nebo nedotočený konec. Rozdíl je v tom, že u VPS je signál vysílán v jednom řádku zatemňovacího impulzu, zatímco u PDC se šíří teletextem. U nás se používá VPS.

VPS - Vertical Picture Stabiliser (Vertikální stabilizace obrazu)

Použití okruhu stabilizátoru napětí zajišťuje trvalou kontrolu nad paprskem elektronů. To zajišťuje věrnou geometrii vertikálních (i horizontálních) řádků v případě náhlé změny jasu obrazu na stínítku.

VQA (Vector Quantizer Audio DAC Technology)

Technologie zpracování zvuku používaná v přehrávačích Onkyo, která vylepšuje signál v oblasti 20 kHz a výše s inovací DAC převodu 192 kHz/24 bitů.

VRDS

Vibration-free Rigid Disc-clamping Systém. Antirezonační systém pevného upevnění disku. Přítlačný robustní talíř je přitlačen na disk, keterý se tak vyrovná a tím je zaručeno přesné čtení. Pomůže zejména u deformovaných disků (Patent americké firmy WADIA)

VSS (Virtual Sound Stage)

Speciální způsob zpracování signálu, který umožňuje prostorovou reprodukci zvuku s použitím pouze dvou reproduktorů. (Viz: VSS = Virtual Surround sound)

VSS (Virtual Surround sound)

Obvod umožňující simulovat normální stereofonní signál do prostorového ozvučení. (Viz: VSS = Virtual Sound Stage).

Výhybky frekvence

Soustava kapacitních a induktivních odporů, mající za úkol rozdělit frekvence (nízké, střední, vysoké) do pásem, které jsou pak rováděny k příslušným měničům (reproduktorům nebo soustavám).

Výkon

Výkonů známe několik, např. špičkový hudební (PMPO), nebo efektivní nebo-li synusový (RMS). Pozor při popisu u některých výrobců. Špičkový hudební výkon udává, jakou zátěž je schopen reproduktror vydržet krátkodobě, proto je lépe výstupní výkon hodnotit jako efektivní výkonovou zátěž, která je zhruba 1/20 PMPO. Výkon reproduktorů se udává ve Watech /W/, čím vyšší údaj ve /W/, tím vyšší výkon. Solidní výrobce udává údaj výkonu spolu s ohmickou zátěží reproduktoru (čím nižší ohmy /impedance/, tím méně zkreslený údaj).

Výstup CD Text

Umožňuje kopírování CD Textu z CD na MD s nahráváním.


Není možné vkládat příspěvky.

Zpět nahoru ↑