Audio

Publikováno 2. ledna 2015 | Stanislav Malý

0

Poslech jako ve studiu

 
Sice by to bylo pěkné, mít v obýváku zvuk jak v koncertním sále, ale tak ideální reprosoustava neexistuje, navíc doma chybí i zážitek účasti, který sebevětší obrazovka či plátno nenahradí. Krom toho i v sále nezní hudba všude stejně a najdou se místa zvukově nepříznivá. Proto je metou výrobců docílit spíše kvalit zvuku jako v nahrávacím studiu. Nabízí se tedy otázka, jaké reprosoustavy vlastně používají mistři zvuku? A ukazuje se, že různé.

Například Supraphon v Rudolfínu sázel na osvědčené boxy B&W 801, často se uplatní model 802D stejného výrobce, případně velké monitory JBL. Vesměs jde však o techniku, která se stěží vměstná do běžného pokoje – a to nemluvíme o cenách…

Ve studiích ale často uvidíte i mnohem menší reproboxy, tzv. aktivní monitory, které se zejména v posledních letech poměrně často stěhují i do bytů audiofilů.

 

Přednosti aktivních monitorů

Studiové monitory, s nimiž pracují profesionálové, mají za úkol zvuku nic nepřidávat ani neubírat, zkrátka reprodukovat co nejpřesněji a neutrálně. Pokud jsou aktivní, zahrnují i koncové zesilovače. A dá se zobecnit, že aktivní box poskytne kvalitnější reprodukci než pasivní plus zesilovače za stejnou cenu. Mezi jeho přednosti patří bi- nebo tri-amping: každé pásmo či každý měnič má vlastní zesilovač, navíc se dá hlasitost jednotlivých pásem regulovat, tedy i trochu snížit neblahý vliv akustiky místnosti. I pasivní box může být provozován bi-ampingově, ale i pak jsou u aktivního monitoru výhodou podstatně kratší kabel mezi měničem a zesilovačem, jež jsou navíc optimálně sladěny, a tzv. bezztrátová výhybka, která signál rozdělí do jednotlivých pásem dříve, než ho koncové zesilovače zesílí. Nezmařená energie znamená nejen větší dynamiku, ale i přesnější práci výhybky. Pasivní boxy se svými impedančními a fázovými průběhy představují pro zesilovač komplexní zátěž s různými minimálními a maximálními hodnotami, občas je tato zátěž příliš velká a zesilovači nemusí vždy stačit síly. Pokud k tomu dojde, zkušený posluchač po překročení určité hlasitosti zaregistruje, že zesilovač ztrácí kontrolu nad reprodukcí basů. Snadněji se pozná nedobrý vztah zesilovače a citlivosti boxu: má-li zesilovač velké zesílení (říkáme, že pracuje s vyšším gainem) a reprosoustavy vyšší citlivost, pak se z nich line slabý šum. Dá se na to přijít docela rychle díky jednoduchému testu: nechte hlasitost zesilovače jako při běžném poslechu a přiložte ucho k výškáči a reproduktoru středů. Šumí? Nemusí jít o nekvalitní zesilovač, častěji jde právě o to, že sladění není optimální. A pokud bychom si řekli, že slabý šum tak moc nevadí, stejně posluchač sedí pár metrů od beden a neslyší jej, byli bychom v omylu: šum totiž není stále stejný, moduluje mírně reprodukci vyšších kmitočtů a ještě více škodí překrytím, tj. maskováním nejtišších detailů a při doznívání tónů. Kromě technických výhod hovoří ve prospěch aktivních monitorů i praktická menší velikost, která přitom nemá za následek slabší reprodukci hlubokých basů. Právě to je jedním z největších lákadel: díky aktivním monitorům získá posluchač skutečně nízké tóny, aniž si zaplní místnost obrovskými bednami. Místo (a peníze za reprokabely) koneckonců šetří i umístění koncových zesilovačů do reproboxu.

 

K+H a Neumann

Existují desítky výrobců studiových monitorů plus stovky výrobců boxů pro běžný domácí poslech. Německý Klein + Hummel vyráběl studiovou a hifi techniku šedesát let, z toho 35 let i profesionální monitory – a zvukaři je dodnes chválí. Hifisté pamětníci si nejspíš vzpomenou například na tuner FM 2002, jeden z nejlepších vůbec: premiéru měl v roce 1976 (stál tehdy 3 000 DM, dnes se po renovaci prodává za dvojnásobek). Nikdy jste o něm neslyšeli? Jeho konstruktér později navrhoval tunery pro firmu Restek, která je známější. Příklad s tunerem je pro K+H typický: dlouho a důkladně se věnoval profi a hifi technice, získal nesmírné množství znalostí a díky tomu dosahoval stále lepších výsledků – ovšem nikoliv z hlediska globální ekonomiky. K+H před pěti lety převzala berlínská firma Neumann, jež tak zdědila i bohaté zkušenosti, a u monitorů záměrně užívá označení KH – hlásí se tak k nástupnictví tradice K+H. Neumann je mnohonásobně známější, větší, má vynikající renomé a 85letou tradici výrobce studiových mikrofonů (stačí se podívat do bookletů nahrávek klasické a jazzové hudby u prestižních labelů). Vyráběl také řezací aparatury pro výrobu gramofonových matric (tři s technologií DMM stále pracují v Loděnicích) a mixážní pulty.

 

Skříň monitoru Neumann KH 310

Jako většina studiových monitorů má Neumann KH 310 uzavřenou skříň se stěnami typu sendvič. Jde o menší model s vnitřním objemem pouhých 16 l a nemá bassreflex. Ten by mu sice dopomohl k dosažení hlubších kmitočtů, ale za cenu nevyváženého průběhu a časového rozmazání nízkofrekvenčních informací. Skříň výtečně odolává rezonancím (zkouším poklepem), přední stěna je zhotovena z materiálu LRIM (Low Resonance Integral Molding), což je mix dřeva, křemene a plastů. Tato směs má nejen perfektní tuhost, ale také umožňuje snadnější přesné tvarování malých zvukovodů – ty jsou mimořádně důležité pro vyvážené a homogenní vyzařování celého spektra hudebního signálu. Zároveň omezí odrazy zvukových vln od (mixážního) stolu, podlahy, stropu a bočních stěn. 

Firma se snažila vypořádat i s problémem úzkého úhlu, v němž se šíří vysoké frekvence: proto je třeba vždy reprosoustavy směrovat na poslechové místo a do výšky uší sedícího posluchače. Dlouhodobý poslech na ideálním místě (v tzv. sweet-spotu) však není příjemný, nesmíme se moc hýbat (znáte to, trochu pohnete hlavou a ihned registrujete změny jako tupější zvuk, horší zobrazení prostoru nahrávky atd). 

Situaci komplikuje také různá výška posluchačů i křesel. Proto se výrobci snaží zvětšit úhel vyzařování, ale nesmí to být zase moc, jinak hrozí vyšší podíl odrazů od stěn v místnosti, včetně podlahy a stropu. Není jednoduché vybrat správné reproduktory s podobným směrovým vyzařováním a sladit (optimalizovat) fázové, amplitudové i směrové charakteristiky především středového a výškového reproduktoru. Neumann řeší tento nelehký úkol komplexně (viz graf frekvenčního průběhu). 

 

Cíl byl jasný: vyvážená reprodukce nejen v místě poslechu, ale i širším okolí. Což je podstatně náročnější, než obvykle naměřené charakteristiky v jediném bodě metr před reproboxem. V podrobném manuálu firma uvádí řadu dalších měření, zájemce odkazuji na web (odkaz zde).Řešení se opírá o trojici opatření: řízené vyzařování středních a vysokých frekvencí (malé horny), tvar membrány středotónového reproduktoru (kalota) a pečlivé doladění frekvenční a fázové charakteristiky každého reproboxu dle naměřených grafů a spárováním do dvojic. Výškový i středový reproduktor jsou mírně zapuštěny do čelní stěny, frekvence vyzářené příliš do stran zvukovody usměrní, odrazem od vnitřní plochy vrací signál do středu. Přesný tvar zvukovodů je extrémně důležitý, i desetina milimetru odchylky zásadně změní výsledek. Tvar je navržen počítačovou simulaci (patentovaný systém MMD = Mathematically Modeled Dispersion) a několikanásobným měřením a dolaďováním. Výškový zvukovod má tvar elipsy, delší osa podporuje širší úhel vyzařování do stran, zatímco nahoru a dolů je omezen. Středům slouží zvukovod připomínající ústí trumpety. Zadní strana je prakticky celá kovová, najdete zde vstupní konektor XLR, maličký potenciometr regulace citlivosti (-15 až 0 dB), přepínače k vyvážení zvukových pásem a maximální hlasitosti (viz fotografie). Zatímco potenciometr řídí zesílení vstupního zesilovače, přepínač nastaví gain (zesílení) toho budícího. Velmi praktické řešení, sníží se šum na výstupu. Nezbytným předpokladem pro neutrální reprodukci je možnost upravit poměr hlasitostí jednotlivých pásem, protože akustické podmínky místností se liší. Neumann umožňuje regulaci basů, středů i výšek (chvályhodná je tabulka doporučeného nastavení v typických situacích). Nechybí přepínač Ground lift – přeruší okruh uzemnění a potlačí eventuální brum. Součástí zesilovačů jsou limitéry a obvody proti přehřátí, nezbytná ochrana proti přetížení zesilovačů a zničení reproduktorů. Po aktivaci boxu kolébkovým vypínačem na zadní straně se rozsvítí logo Neumann, intenzitu podsvětlení lze regulovat. Když je vše v pořádku, svítí bíle, zatímco stav přetížení signalizuje červené světlo.

Výhybka a reproduktory

Třípásmová soustava s dělicími kmitočty 650 Hz a 2 kHz využívá filtry s útlumem 24 dB na oktávu. Basový měnič ještě chrání subsonický filtr. Oproti hifistickým reprosoustavám jsou zde reproduktory navrženy na podstatně vyšší maximální hlasitost a při běžné domácí reprodukci hrají s řádově nižším zkreslením. Výškáč i střeďák mají silný magnetický pohon s neodymem, vysokou citlivost a nízké intermodulační zkreslení. Hliníková kalota výkonného výškáče v sendvičovém uspořádání má průměr 25 mm. Zezadu je na ni nalepena textilní síťka, která zlepší odolnost vůči rezonancím, tedy i zvýší maximální hlasitost a sníží zkreslení.

Nápadná velká je středotónová kalota tvaru polokoule s průměrem 75 mm. Na rozdíl od trychtýřovitých membrán zajistí tento tvar rovnoměrnější vyzařování vyšších tónů (a hlavně v širším úhlu!), proto jej takřka všichni výrobci upřednostňují, avšak s menším rozměrem – vyrobit velkou kalotu je mnohem obtížnější a setkáte se s ní opravdu vzácně (například u reprosoustav MBL 311 D, Wharfedale Opus 2 či některých modelů britského výrobce PMC, což je zkratka pro Professional Monitor Company, nebo u dalšího anglického výrobce studiových monitorů ATC). Kalota je lehčí, má rychlejší reakci na impulsní signál a reprodukce nejdůležitějšího středního pásma je přesnější a dynamičtější.

Basy má na starosti reproduktor s masivním litým košem a membránou o průměru 21 cm. Lehký, ale pevný sendvič z polypropylenu splní vysoké požadavky na odolnost vůči vlastním rezonancím i při velkém zdvihu. Nový nápad k potlačení radiálních kmitů je pravidelné žebrování gumového závěsu membrány. Silný magnetický systém ELFF (Extremely Linear Force Factor) umožní vysoký zdvih membrány, díky kterému se i s menším objemem skříně dosáhne velmi hlubokých frekvencí. Nezbytný je pořádně dimenzovaný výkon basového zesilovače: v tomto případě třídy AB se sinusovým výkonem 150 W, ve špičkách dodá 210 W – to je vskutku dostatečná rezerva! Basy reprodukuje ukázkově přesně, bez znatelného zkreslení. Udávaný spodní kmitočet 34 Hz sice na první pohled neoslní, jde však o hodnotu měřenou s tolerancí ±3 dB a při objemu 16 litrů je to rozhodně pozoruhodný výkon a docela jiná situace než u většiny výrobců hifi boxů. Navíc se u studiových monitorů nesetkáváme s jinak běžným „vylepšováním“ parametrů, monitor je určen především profesionálům, kteří si (na rozdíl od běžného posluchače) snadno dokáží jeho vlastnosti sami změřit. 

Proto bývají údaje profesionálních audio přístrojů skutečnosti mnohem blíže než u hifi elektroniky. Střední i nejvyšší pásmo napájejí zesilovače vlastní produkce, zapojené opět ve třídě AB a optimalizované pro konkrétní reproduktory – setkáváme se zkrátka s pečlivostí do posledního detailu, nikoliv obvyklým „velkosériovým přístupem“. Poskytnou ve špičce výkon 90 W. Protože již po 20 minutách poslechu slušně zahřejí žebra chladičů na zadní stěně, je třeba je ničím nezakrývat!

 

Umístění a doladění boxů

Neumann KH 310 je tzv. Near Field Monitor, určený pro poslech v blízkém akustickém poli: doporučuje se umístit reprosoustavy zhruba 1 až 2,5 m od místa poslechu. Ideální vzdálenost boxu od zadní stěny je zhruba 10 až 60 cm, ale nesmí být v rozmezí 80 cm až 2 m, kdy mají odrazy nežádoucí vliv.

Jsou-li boxy blíže k posluchači, potlačí se neblahý vliv akustiky místnosti a slyší pak detaily dříve zamaskované. U běžných hifi reprosoustav nelze přibližování přehánět, minimální vzdálenost bývá tak 2 až 3 metry, jinak uslyšíte přednes se zdůrazněnými středy a výškami, reprodukce nevyzní jako celek, budete vnímat jednotlivé reproduktory. 

KH 310 naopak počítá s blízkým posluchačem (ve studiu monitory často stojí těsně za mixážním pultem), potlačuje vertikální šíření středních a vysokých kmitočtů. Správné rozmístění reproboxů v typických situacích popisuje podrobný návod s nákresy, uvádí jak bedýnky instalovat v různě velkých místnostech a doladit pro dosažení vyvážené reprodukce nastavením útlumu/zesílení jednotlivých pásem včetně vysvětlení, co se kompenzuje. Odstupňování útlumu/zesílení vychází z měření a praxe a zaručí při správném nastavení neutrální reprodukci v rozličných situacích (viz obrázek).

 

Poslech

Poslech probíhal v běžně zařízeném pokoji s plochou 24 m2. Posloužily DVD-A/SACD přehrávač Denon DVD-A1XV a upravený CD přehrávač Teac VRDS 25 spolu s řídicím zesilovačem SPL Phonitor 2 (viz foto).

Zaujme stejnoměrně vyplněný prostor mezi boxy, nástroje ani hlasy se nehnou ze svého místa ani po změně hlasitosti (CD s pěveckým sborem + komorní orchestr Les Arts Florissants, Monteverdi: Selva morale; Harmonia Mundi, 1998). Pak extrémně nízké zkreslení, boxy produkují křišťálově čistý, přitom plný, v basech neochuzený zvuk s množstvím detailů. Bicí a basu slyším zřetelněji, jednotlivé impulsy a tóny mají přesně narýsované kontury s bleskovým náběhem, jakoby přibylo trošku dynamiky (CD T. Williams Trio: Young At Heart; Columbia, 1996). Basy jsou ukázkově suché a rychlé, vzhledem k objemu boxu sahají hodně hluboko a zůstávají čisté i při vysoké hlasitosti.

Záznam koncertu tří kontrabasů, šílený nápad? Ne, Telarc udělal dobře, když nahrávku vydal na SACD (Brown, Clayton, McBride: Superbass 2; Telarc, 2001). Potřebujeme zajistit reprodukci s maximálním rozlišením, neboť zvuk jednotlivých nástrojů není tak odlišný jako např. u houslí. Vysledovat kdy kdo hraje je při poslechu přes běžné reproboxy takřka detektivka, s KH 310 ovšem zábava. S vyšší hlasitostí nabídnou skvělou dynamiku, včetně drobných modulací (jak napověděly SACD disky kvartetu Persuasions a souboru Huelgas Ensemble). Nepřirozené zabarvení či komprimaci při dynamických špičkách snadno odhalíte na hlasech, nejlépe bez nástrojů. Neumann si bravurně poradil jak se čtyřmi hlasy (The Persuasions Sing The Beatles, Chesky, 2002), tak s náročnější reprodukcí většího souboru (HE 40 Voix, HM 2006), bez námahy zprostředkoval poslech i při hlasitosti podobné té na koncertu (skupina sedmi mužů a pěti žen bez mikrofonů a podpory reproboxů předvedla, jak velkou má hlas dynamiku). KH 310 velmi dobře reprodukují i složitěji strukturovanou hudbu, např. vícehlasou polyfonii skladeb T. Tallise a W. Byrda (Stile Antico, Heavenly harmonies; HM, 2008, SACD), swingový big band C. Basieho s F. Sinatrou (Sinatra At The Sands; Warner Music, 2003, DVD-A) nebo moderní big band (The Bill Holman Band: A View From The Side; JVC, 1996, XRCD). Stejně skvěle ovšem zahrají i třeba blues-rockovou hudbu s důkladným drivem skupiny Blues Company (From Daybreak to Heartbreak; Inak, 2003, SACD), kde zážitek ještě správně opepří riffy dechové sekce.

 

Zvuková archeologie

S monitory se dá sledovat, jak dobře se zvukařům povedlo kdysi hudbu zaznamenat i s tehdejší technikou. A není to nuda! Například s trumpetistou Hubbardem nahrál roku 1961 desku Hub Cap zvukař Rudy van Gelder (Blue Note, reedice 2003). Hubbarda doprovází rytmika piáno – basa – bicí plus dva sólisté na trombon a saxofon. Umístění sólových nástrojů do stran je výrazné a typické pro tehdejší dobu: v pravém kanálu tenor saxofon, v levém trubka i trombon, které však mají podobnou barvu zvuku. Když hrají současně, není lehké je sledovat, zvláště v okamžicích, kdy trombon nehraje třetí hlas, ale přejde do harmonického doprovodu. S KH 310 získá nahrávka předozadní rozměr, trombon nyní hraje dále od mikrofonu než trubka, výrazně to usnadní jeho poslech. Hudba, o které jsem si myslel, že ji detailně znám, se proměnila. Nejde už o olejomalbu na zdi, dokonce ani o reliéf, nyní naprosto vnímám i hloubku studia. Ukáže se přednost vyššího rozlišení HDCD disků, lze poznat jednotlivé hlasy Bee Gees (Best Of; Rhino, 2009) i v mnohonásobných playbecích, během vícehlasých pasáží přesahuje jejich rozmístění rozteč beden. A to jde o analogové nahrávky ze 70. let! Srovnání s deskou mladší o 25 let (Bee Gees: This Is Where I Came In; Polydor, 2001, HDCD) předvede, jak digitální záznam enormně zvýšil možnosti zvukařů. Zobrazení prostoru i do hloubky a přesnou lokalizaci nástrojů slyším z nahrávek Denon symfonického orchestru ze 70. let, vykouzlí holografický obraz. Nadprůměrné rozlišení sahá k nízkým kmitočtům, skupiny kontrabasů a cell vynikají transparencí (CD Best Of; One Point Recording, reedice 2002 Brilliant). Pokud je nahrávka odbytá, KH 310 to odhalí.

Titulní skladba Black Market od Weather Report (CD Sony, 1999) začíná vzdálenými hlasy trhovců, po chvilce se ozve výrazná rytmická a melodická figura dominantního syntezátoru, k němuž se postupně přidávají další. Hlasitost narůstá, v čase 1 m 22 s začne hrát baskytara, syntezátor připojí ještě o dvě oktávy hlubší linku a začíná divoká jízda. Bezpražcová basa chvilečku hraje unisono s klávesami, brzy převezme roli samostatného hlasu, vsunuje do rytmické figury krátké odpovědi motivů melodie, chvílemi hraje proti klávesám. Suverénní rychlé basové běhy, přitom odpovídá saxofonu, seká šestnáctiny, triolami imituje bicí a neustále perfektně frázuje! Usledovat mnoho vrstev zvuků kláves a současně part baskytary zvládnete i v nejdivočejší vřavě. Bicí ani timbales nezastíní dvojhmaty a oktávové skoky basy, postupně se vše ztiší a vynoří se ohňostroj, zřetelně slyším i slabé prskání raket. KH 310 nabídne nejen hudbu uším, ale vtáhne posluchače do hudebního dění způsobem, který pro většinu konkurentů zůstane nedosažitelný.

Skvělé rozlišení středního pásma i na CD prokáží současné výborné nahrávky. Když slyšíte více sólových nástrojů a částečně se překrývají, např. Vivaldi Concertos For Two Violins (Carmignola, Mullova, VBO; DG 2008), není snadné sledovat, kdo ze sólistů právě hraje. Rovnocenná dvojice se doplňuje a podněcuje k vyšším výkonům. Vnímám, s jakou chutí hrají, jak se předhánějí v improvizovaných kadencích. Sóla jsou přitom rafinovaně rozdělená: není to tak, že jedno zahraje on a druhý ona, ale proběhne několik výměn. Začne Mullova, pak chvíli oba v unisonu,  Carmignola před koncem unisona doplní mini kadenci, Mullova ještě stihne reagovat drobnou odpovědí. Celou dobu je doprovází orchestr, ale ne někde vzadu, odstup od sólistů je minimální, přesto panuje skvělá transparence. 

Boxy úkol plní s nadhledem, hrají s vervou a vysokým rozlišením – a co je vzácné – i při nižší hlasitosti. Testování dávno skončilo, není co kritizovat, nastalo vychutnávání nahrávek. Reprodukce vystoupila o dvě patra výše, přenesla hudebníky i zdařilou rekonstrukci nálady a prostoru nahrávky domů.

Závěrem

Výhody studiových monitorů Neumann KH 310 jsou všestranné. Můžeme shrnout několika větami: zaberou málo místa, lze je postavit blízko k zadní zdi, poskytnou neutrální projev plný detailů i při nižší hlasitosti, šetří sluch, šum zesilovačů je velmi nízký, ze vzdálenosti 40 cm již neslyšitelný. Konstruktérům patří poklona. Patří k jedněm z mála reprosoustav, které přehrají libovolný žánr tak, že v hudbě nic nepostrádáte a užíváte si pocitu, že ať posloucháte cokoliv, s těmito monitory si plně vystačíte. Přitom nahradí hifi reprosoustavy a šest koncových zesilovačů, za které by se souhrnně vydala dvojnásobná až trojnásobná cena. Potěší náročné gurmány, kteří si užijí virtuálních výletů na nezapomenutelné koncerty či do nahrávacích studií. Je fakt, že konstrukčně je vše podřízeno perfektní reprodukci, design zde není prioritou. Komu by však příliš technicistní vzhled překážel, může reproduktory zamaskovat kovovou mřížkou. Za příplatek zhruba 20 000 Kč za oba boxy se dá pořídit i verze s D/A převodníkem (KH 310 D, verze bez DAC je označena jako KH 310 A), tudíž signál opustí digitální formu až v reproboxech: sníží se tak vliv kabelů a v neposlední řadě zpřístupní i moderní způsob reprodukce hudby z PC nebo NAS serveru – pro minimalistickou sestavu stačí notebook, síťový přehrávač (bez DAC, ale s digitálním výstupem AES, např. Auralic Aries ) a pár KH 310 D. 

 

PARAMETRY
Neumann KH 310 A
cena 49 600 Kč/kus
typ
3pásmový
                                            průměr reproduktorů
– basový 21 cm
– středový 7,5 cm
– výškový 2,5 cm
kmitočtový rozsah 
34-21 000 Hz (±3 dB); 36-20 000 Hz (±2 dB)
dělicí kmitočty 650 Hz, 2 000 Hz
                                            výkon zesilovačů (trvalý/špičkový)
– basový
150/210
– středový
70/90
– výškový 70/90
                                            korekce 
– basy 0/-2,5/-5/-7,5 dB
– středy 0/-1,5/-3/-4,5 dB
– výšky +1/0/-1/-2 dB
subsonický filtr 15 Hz, 6 dB/okt.
nastavení citlivosti
plynule 0 až -15 dB
maximální hlasitost 110 dB (1 m, zkreslení do 3%)
rozměry (š × v × h)
38,3 × 25,3 × 29,2 cm
hmotnost
13 kg
web
www.neumann.cz

 

Tags:


O autoroviNapsat komentář

Zpět nahoru ↑