Slovník pojmů

C.M.M.D. (Ceramic Metal Matrix Diaphragms)

Speciální postup výroby reproduktorů. Membrány jsou kombinací keramické vrstvy s vnějšími aluminiovými povrchy. Sendvičová konstrukce jim zaručuje maximální tuhost při minimální hmotnosti a odolnost proti povrchovým rezonancím.

CA (Conditional Access)

Podmíněný přístup. Jde o modul, který vám umožní přístup k programům až po zasunutí příslušné čipové karty.

Camcorder

Záznamová kamera.

Candela na m2 (cd/m2)

Candela na metr čtverečný je základní jednotkou světelného Jasu " L ".

Capture , batch capture

Capture = proces převodu nasnímaného záznamu ze zdroje (kamery) do počítače. Batch capture = před stahováním si nejprve označíme pasáže, které chceme do počítače stahovat, což nám ulehčí pozdější střih. Ostatní neoznačené budou vynechány.

Časový kód DV

Časový kód je automatické očíslování každého jednotlivého snímku během záznamu a jeho záznam do subkódového sektoru na pásce. Přispívá zejména k přesnosti editace a vyhledávání určitého místa na pásce. Užitečná podpůrná funkce pro pozdější editaci.

CBAS

Jiné označení pro kompozitní (složený) videosignál.

CBR

Konstantní bitrate (pevný datový tok). VBR - variabilní bitrate (proměnný datový tok).

CCD snímač

Obrazový snímací prvek. Polovodičový čip koordinující stovky tisíc fotosenzorů převádějících obraz na elektronický signál. Čím vyšší je počet obrazových bodů (pixelů), tím větší má snímací prvek rozlišení. (Viz též: SuperCCD, CMOS, Foveon X3).

cd (Candela)

Základní jednotka svítivosti " l " (malé písm. el).

CD (Compact Disc)

Disk o průměru 12cm (8cm). Nosič s optickým digitálním záznamem dat o kapacitě 650 MB, což odpovídá asi 74min. zvuku v rozlišení 44,1kHz/16bit.

CD rekordér

Zařízení umožňující přehrávání i zápis (na disky CD-R) nebo přepis (disky CD-RW audio) vlastních hudebních kompilací.

CD Ripping

Přímé kopírování skladeb z CD prostřednictvím mechaniky CD-ROM do počítače.

CD Synchro

MD/CD nebo MD/Tape jsou při nahrávání zapnuty současně.

CD Text

V současnosti mají vydavatelé kompaktních desek možnost zaznamenat na disk také určité textové informace, jako např. jméno interpreta, název desky a názvy skladeb. CD přehrávače vybavené touto funkcí mohou tyto informace přečíst a zobrazit na displeji.

CD-ROM (CD - Read Only Memory)

Kompaktní disk určený pouze pro čtení; s kapacitou nad 600 MB.

CD-RW (CD-ReWritable)

Jako CD-R ale s možností opakovaného záznamu.

CD–R (CD-Recordable)

Jednou nahratelný nosič, jinak totožný s CD.

CE

Certifikační značka platná pro všechny el. přístroje trhu EU od 1.1.1996.

Ceiling

Jde o hantýrkové označení u projektorů, které lze umístit na strop, tedy vzhůru nohama.

Ceiver ( DigiCeiver; TwinCeiver )

Tuner ( tuner s digitálním zpracováním signálu; dvojitý digitální tuner ).

Center EQ

Samostatné korekce pro úpravu charakteristiky středového kanálu.

Center Mode (Normal, Wide, Phantom)

Poslechové režimy centrálního kanálu v Dolby Pro-Logic v závislosti na velikosti, případně absenci centrální reprosoustavy.

Centrální reprosoustava

Odstínění soustav reproduktorů, které je nezbytné pro soustavy, které se umísťují v blízkosti CRT televizorů (CRT-Cathode Ray Tube – paprsek elektronů obrazovky). Jinak může dojít k rušení geometrie obrazu.

Channel

Kanál.

Chapter (kapitola), (scene)

Někdy označována jako Scene. Odlišuje jednotlivé úseky titulu, na které je rozdělil vydavatel pro snazší vyhledávání.

Charge

Nabíjení.

Child Protection Lock

Dětský zámek.

Chroma Pro

Předzesilovač přímo v nahrávací hlavě, což omezuje rušení signálu.

Chroma Pro Digital

Obrazový i zvukový zesilovač vestavěný přímo do bubnu hlav video přehrávače.

Chroma Signal

Signál udávající a odstraňující hodnoty pro barevný tón a sytost barev obrazu.

Chrominance

Barevný podíl v televizním obrazu.

CI (Common Interface)

Jednotné rozhraní normy DVB. Definované rozhraní pro DVB přijímače a zásuvné CA moduly.

Cinch , RCA , WBT-0110

Dvoupólový souosý konektoru pro vstupní i výstupní zařízení určené především pro přenos zvuku, ale i obrazu. (Viz „Konektory“). Výrazem "Nextgen" je označen RCA konektor příští generace Jehož zástrčka označená WBT-0110 má speciální úpravu pro zdokonalení kontaktu.

Cinema

Kino.

Cinema Mode

Funkce kontroly obrazu (jas, kontrast, zrnitost barev) a zároveň vyrovnává jas a barvu, čímž omezuje rozmazávání barev.

Cinema Re-EQ

Funkce pro potlačení nepříjemných, zdůrazněných vysokých okrajových kmitočtů. (Využití nachází v malých, špatně zatlumených místnostech).

Citlivost

Hladina akustického tlaku (viz „SPL„), měřená v dB jeden metr před reproduktorem při napětí ze zesilovače 2,8 V.

Clear

Čistý

Clear Drive

Obvod pro obrazovky zvyšující kontrast v tmavých částech obrazu a počet odstínů šedi.

Click Jog Schutle

Volba funkcí pomocí kombinovaného ovladače Click a Jog Schutle. Funkci vyhledáte jedním prstem a následně stiskem téhož ovládacího tlačítka.

Clipboard

Přechodná paměť využívaná u přístrojů se dvěma přijímači, kdy lze jeden obraz zmrazit na polovině obrazovky a druhé sledovat jiný. Funkce je dobrá např. chceme-li si z obrazovky opsat nějakou textovou informaci.

Clock

Hodiny.

Clock Link

Generátor vzorkovacího kmitočtu.

Close

Uzavřít, uzavřeno.

CLS (Curvilinear Line Source)

Patentovaný způsob výroby reproboxů, jejichž elektrostatické panely jsou příčně konvexně zakřiveny.

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

V oboru elektroniky je výraz CMOS znám jako druh tranzistoru. Pod CMOS se ale skrývá vylepšený obrazový snímač firmy Sony využívající obvodu Super HAD. CMOS nejsou na trhu tak rozšířené jako snímače CCD, ale jsou výrobně jednodušší, méně nákladné a energeticky úspornější a celou řadu dalších výhod. (Konkurent: Super CCD).

CMYK

Označení způsobu popisu o vytváření barevných odstínů kombinací azurové (Cyan), purpurové (Magenta), žluté (Yellow) a černé (Blask) barvy. Základní způsob tisku barev v polygrafii.

CODEC

CO - kompresor, DEC - dekompresor. Program určený pro kompresi/dekompresi AV signálu.

COFDM(Coded Orthogonal Frequency Divided)

Modulace, využívaná ve vysílání DVB-T eliminující degradaci obrazu vlivem odrazů signálu.

Color

Barva

Compact Flash

Druh paměťové karaty (viz: „Paměťová karta“, nebo „PC karta“)

COMPU LINK

Integruje soustavu komponentů a umožňuje Vám z vypnutého stavu jedním stiskem tlačítka spustit reprodukci. Stisknete-li např. tlačítko PLAY na CD přehrávači JVC, zapne se AV přijímač, zdroj signálu se nastaví na CD a spustí se reprodukce CD - vše automaticky.

COMPU PLAY

U přístrojů vybavených touto funkcí lze některá tlačítka stisknout kdykoliv bez nutnosti standardního postupu. Například tlačítko PLAY spustí přehrávání i z vypnutého stavu přístroje.

Config

Nastavení.

Control

Řízneí, ovládání.

Control A1

Ovládací sběrnice A1, Multifunkční systém datové sběrnice pro lepší komunikaci mezi několika přístroji.

Control L , Control S (LANC)

Konektor určený pro rozhraní editačního zařízení. Slouží k propojení videorekordérů a střihového ovladače se zásuvkou Control L. Obecně: konektor sloužící k výměně řídících dat.

Counter

Počítadlo.

CP RM (Content Protection for Recordable Media)

Program chránící TV programy určené pro jednorázovou kopii (copy once).

CRT (Cathode Ray Tube); CRT

1. CRT (Cathode Ray Tube) = výraz pro vakuovou obrazovku.; 2. CRT = tříobrazovkový systém zoprazení video signálu. Oproti LCD je těžší, dražší technologie, nižší světelný výkon a obtížné nastavení.

CS (Circle Surround)

Dekodér pro tvorbu 5.1 kanálového ozvučení z běžného sterea Viz též: „DPL II“

CT - čas

CTI a DTI (Colour, nebo Digital Transient Improvement)

Obvody pro zlepšení ostrosti barevných přechodů (hran barevných ploch) obrazu.

CUT (Edit)

Střih, část záznamu, která bude použita v konečném sestřihu.

CUT IN

Nastřihnout začátek (např.: záběru z kamery).

CUT OUT

Označení a odstřižení konce záběru.

Cyber-shot

Funkce fotoaparátu umožňující zaznamenat i pohyb a zvuk.


Není možné vkládat příspěvky.

Zpět nahoru ↑